Nonicoclolasos

Katolska kyrkans rädsla

En av Bertrand Russells teser är att religion har sin primära grogrund i rädsla:

Undoubtedly the most important source of religion is fear; this can be seen in the present day, since anything that causes alarm is apt to turn people’s thoughts to God.

Det tror jag är korrekt. Men det är inte bara de enskilda människorna som är rädda för världen som den är – det är också Katolska kyrkan som institution. I dess fall rör rädslan kunskap. I över fyrahundra år, från 1559 till 1966, förbjöd denna kyrka sina medlemmar att läsa ett stort antal böcker som ansågs förkunna omoral eller teologiska felaktigheter. Listan hade det tjusiga namnet Index Librorum Prohibitorum.

Bland de författare som drabbades av detta förbud kan nämnas Jeremy Bentham, Daniel Defoe, Graham Greene, Thomas Hobbes, David Hume, Immanuel Kant, John Locke, John Stuart Mill, Blaise Pascal, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, Baruch de Spinoza, Emanuel Swedenborg, Voltaire och Émile Zola. Vissa ateister, t.ex.  Nietzsche och Schopenhauer, stod inte med på listan, eftersom deras verk genom att vara kätterska (dvs. genom att explicit motsäga katolska dogmer) ipso facto var förbjudna.

Var skulle västvärlden som vi förstår den idag befinna sig utan tankar från de författare som fanns med på denna förbudslista? Tanken svindlar. Katolska kyrkans handlande är en stor skamfläck i den västerländska historien, särskilt med tanke på den makt denna kyrka har haft, både över enskilda och över stater. Att, som vissa gör, framställa den Katolska kyrkan som en lämplig källa för etisk vägledning är upprörande. Som tur är lyckades kyrkan inte förhindra kunskap och argumentation att spridas.

Det otäcka är att det finns kristna idag som försöker begränsa yttrandefriheten när det gäller kritik av religion.

Annonser

Written by Niclas Berggren

10 mars 2008 den 12:34

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det är visserligen alltid obehagligt när människor försöker ta sig rätten att bestämma vad andra människor skall få läsa och tycka, men är det inte lite väl magstarkt att koppla detta till kristendomen i dessa dagar? Jag menar, jag fattar att det är politiskt korrekt och en billig retorik att använda sig av och jag delar i sak dina åsikter. Men faktum är ju att kristendomen i stort har tuktats. Idag kommer hotet mot yttrandefrihet och tolerans från ett helt annat håll. Att klanka på kristna i det här avseendet känns lite som att sparka på en halvt ihjälslagen och medvetslös motståndare medan hans kumpan står bakom dig och vässar kniven.

  Peter

  10 mars 2008 at 13:06

 2. Nåväl, låt oss inte gå till överdrift. Peter och i viss mån även Niclas gör sig skyldiga till en lite olycklig begreppsförvirring. Så skriver t ex Peter att ”kristendomen i stort har tuktats”. Men nog handlar Niclas inlägg om Katolska kyrkan i institutionaliserad form, dvs Vatikanen? Låt oss skilja på religionen i sig och de institutioner som säger sig representera den. Jag har svårt att se någonting i den kristna etiken som säger att man ska förbjuda Graham Greene…

  Johan A

  10 mars 2008 at 21:52

 3. Jag håller med Johan om att den kristna etiken borde kunna anses förenlig med läsning av Graham Greene. Men jag tror att det ligger i den kristna (eller, mer generellt, den religiösa) etikens natur att präglas av hybris. Dogmatiska ”sanningar” ska upprätthållas oavsett konsekvenser. Då kan inte frihet för människor att säga och läsa vad de vill accepteras – hur kan gudomlig överhöghet ifrågasättas av syndiga individer?

  nonicoclolasos

  11 mars 2008 at 5:00

 4. Otäck censur!

  Bobbert

  12 januari 2010 at 12:52


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: