Nonicoclolasos

Det finns duktiga politiker

henrik.jpg

Henrik von Sydow är ny rättspolitisk talesman för moderaterna. Jag känner Henrik och tycker att han är en av de allra bästa politikerna i detta land. Han har både personliga kvaliteter (intelligens, kunnighet och ärlighet) och bra åsikter. Det senare illustreras av några av de reformer han förespråkar:

Moderaternas rättspolitiske talesman förordar därför en långtgående förändring: jobben som de allra främsta domarna ska annonseras ut, och en nämnd med ‘hög grad av oberoende’ ska få till uppgift att föreslå lämpliga kandidater för regeringen. … Ökad lagprövning, med hjälp av en svensk författningsdomstol, och stärkt lokalt självstyre är angelägna moderata krav, liksom ett förstärkt personval.”

Henrik är förutom politiker också jur kand. Läs hans examensuppsats ”Rättsstatens rötter – reformer av domarutnämningar”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

1 april 2008 den 7:52

Publicerat i juridik, politik

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag tycker två aspekter som hör ihop är bekymrande: 1) De högsta dömande positionerna tillsätts ofta av personer med bakgrund från department 2) Den dömande makten hör ihop men den lagstiftande.

  Detta tror jag leder till en lojalitet mot avsikterna med den gällande lagstiftningen på bekostnad av andra viktiga principer som förutsebarhet och rättsäkerhet, särskilt inom skatteområdet.

  c

  1 april 2008 at 10:37

 2. c: Ett resonemang jag till fullo håller med om. Redan det faktum att domstolarna behandlas mer eller mindre som en myndighet i nuvarande grundlag antyder att många tycks främmande för att se dem som en viktig oberoende aktör i det konstitutionella systemet. Som det står i Grundlagsutredningens direktiv: ”Mot denna bakgrund finns det nu skäl att överväga om det bör införas ett nytt särskilt kapitel i regeringsformen om domstolarna. Ett sådant kapitel skulle kunna markera domstolarnas särställning i förhållande till andra myndigheter, innehålla förklaringar om domarnas oberoende och oavsättlighet, ge uttryck för domstolarnas roll i det konstitutionella systemet samt möjligen också översiktligt beskriva deras förhållande till EG-domstolen och Europadomstolen.”

  nonicoclolasos

  1 april 2008 at 12:48

 3. Intressant.

  Apropå detta kan jag nämna att jag idag hörde att ett mål angående just detta ligger vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Unibet tror jag det var har hävdat att de inte fått tillgång till fair trail då samma domare som varit inblandad i lagstiftningsarbetet rörande den aktuella lagen i målet hade varit med och dömt enligt just den lagen.

  Mycket bekymmersamt. Särskilt om det avgörande i målet rörde en lagtolkningsfråga. Det viktiga tycker jag inte är vad lagstiftaren faktiskt avsett utan vad de som tillämpar lagen tror att lagstiftaren avsett:)

  c

  1 april 2008 at 13:07


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: