Nonicoclolasos

Runar bryter mot bibeln

Runar Sögaard ska nu gifta om sig. Det intressanta med det tycker jag är att det sker i strid med bibelns regler:

 • Mark. 10:11-12: ”Han sa då till dem: När en man skiljer sig från sin hustru för att gifta sig med en annan kvinna, begår han äktenskapsbrott. Och om en hustru flyttar ifrån sin man och gifter om sig är det hon som begår äktenskapsbrott.”
 • 1 Kor. 7:10-11: ”Till er som är gifta har jag en befallning, inte bara ett önskemål. Det är inte en order från mig, Herren själv har befallt det. En hustru får inte lämna sin man! Men om hon ändå gör det måste hon antingen leva ogift eller gå tillbaka till honom. Inte heller får en man skilja sig från sin hustru.”

Observera att en äktenskapsbrytare inte ska få ärva Guds rike (1 Kor. 6:9-10).

Det är intressant med personer som anser att vissa regler (särskilt sådana som inte berör dem själva, t.ex. mot homosexuella handlingar) måste följas till varje pris, medan andra fritt kan ignoreras. Inger det respekt?

För ett utvecklat argument, se gärna min lilla text ”Ett argument för kristet bejakande av homosexualitet”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

18 maj 2008 den 8:46

22 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Om mannen och kvinnan inte trivs ihop så måste de få skilja sig.

  Karin

  18 maj 2008 at 10:00

 2. Karin: Jag håller helt med, och det talar för att bibeln inte är en bra etisk guide. Min poäng är dock att givet att man framhåller bibeln som helig så borde man följa alla dess regler. Det gör inte Runar.

  nonicoclolasos

  18 maj 2008 at 10:22

 3. EVANGELIET ENLIGT MATTEUS Kap 5 Vers 32

  Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.

  Erland

  18 maj 2008 at 13:34

 4. Det är faktiskt märkligt att prästerna grubblar så mycket omkring såvitt deras samvete tillåter viga homosexuella par eller inte. Då borde man grubbla mycket annat vid sidan om. Bl a om samvetet tillåter viga skilda par. Innan man tar ställning till dessa frågor borde man ju även, rimligvis fråga sitt samvete allra först, om det tillåter välsigna ett äktenskap där mannen har misshandlat eller rent av mördat sin fd fru, sambo, flickvän eller sitt barn, är pedofil, våldtagit, utnyttjat sexlaverioffer eller försörjt sig som hallik (t ex bedragit en massa pengar). Det borde finnas en register för sådant för att kollas vid hindersprövningen (typ Kronofogdens register, den är ju offentlig. Även om det där gäller bara ekonomiska risker så kan man kolla. Risker för liv och hälsa vore ju så långt mer viktigare att kolla). Det står ju i Bibeln att det finns män som ”ända från moderslivet har varit olämpliga till äktenskap”. Man brukar tänka här att det gäller homosexuella och det kan det ju göra också, men borde man inte först och främst fundera här att det i första hand kanske syftar till Knutbypastor eller killen som mördade Engla!

  Annory

  18 maj 2008 at 13:52

 5. Ja den bibeln den bibeln! Man tolkar som man vill – somligt bortser man från och somligt är ren synd.
  Den är skriven av människor och beskriver den tid som var. Nu måste den tolkas in i vår tid. Sverige och svenskarna nämns inte med ett enda ord – och inte heller datorn och bilen.
  Att Tolka bibeln på ett kärlieksfullt sätt tror jag kan bli riktigt bra. Att tillåta kärlek mellan samkönade par tex. Och sen tycker jag vi låter Runar gifta om sig. Men jag kan ju inte låta bli att fundera över hur Runar kan bortse från vissa bibelstycken.

  hilma

  18 maj 2008 at 14:21

 6. I min värld så handlar äktenskapet mycket om ekonomi..
  Undrar bara lite lite..om Runars ekonomiska krav på underhåll från Carola är avslutade nu ..som man kunde läsa om i tidningarna för ett tag sedan…nu när han hittat en ny fru??

  Son Ya

  18 maj 2008 at 14:47

 7. Bibeln, det kristna kallar ”gamla” testamentet, tillåter skilsmässor även om grundtanken från skapelseberättelsen är att man och kvinna ska vara ”ett”. Att vara ”ett” bl a i sexuell förening är nog den mest Bibliska definitionen på vad ett äktenskap är.

  Jesus skulle ju vara så radikal så han råkade säga att något annat skäl än ”otukt” (MATTEUS Kap 5 Vers 32) inte var acceptabelt. Det innebär att Jesus menade att man får skilja sig från en person som våldtar en själv eller barnen, men du får inte skilja sig från den som slår eller ristar in sitt namn i huden på dig med rakblad. Jesus hade inte stöd gamla testamentet/Tankah för sådana resonemang. Han var bara ute och snurrade.

  /N

  noachid

  18 maj 2008 at 14:58

 8. Ja, visst är det kul att ignorera allt man inte gillar? Men notera det andra citatet: ”Det är inte en order från mig, Herren själv har befallt det.” Det här handlar således inte om vad Paulus tycker, utan om huruvida han talar sanning eller inte.

  Ni har helt rätt, antingen accepterar man hela Biblen (tar av sig hatten i kyrkan, inte skiljer sig utom vid äktenskapsbrott, inte har långt hår, etc) eller inget av den. Antingen ser man den som skriven av människor enligt deras egna åsikter, eller under inspiration av Den Helige Anden. Antingen så är det en bok eller så är det en Bok.

  Men glöm inte bort att det fortfarande finns kristna som skriver Bibeln med versalt B och försöker, enligt bästa förmåga (och med Guds hjälp), att följa den.

  Jag orkar inte argumentera för detta en gång till, bara påminna om att det faktiskt finns sådana människor (och att de, vad jag vet, inte direkt minskar i antal).

  Xogede

  18 maj 2008 at 15:05

 9. noachid, varför inte nämna hela sammanhanget?

  (Mat 19:3-9)
  Några fariseer kom då för att diskutera med Jesus och försöka få honom att säga något som de kunde sätta fast honom för. De frågade: ”Anser du att en man har rätt att skilja sig från sin fru av vilken orsak som helst?” ”Läser ni inte Skriften?” svarade Jesus. ”I den står det att Gud från början skapade människan till man och kvinna, och att en man därför ska lämna sina föräldrar och hålla sig till sin fru, så att de två blir ett. De är alltså inte längre två utan ett. Och vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt.” Då frågade de: ”Varför bestämde då Mose att en man kan skiljas genom att skriva ett intyg som bevis på skilsmässan, och att han sedan kan skicka iväg kvinnan?” Jesus svarade: ”Mose kände era hårda och onda hjärtan, det var därför han tillät er att skiljas, men det var inte så Gud hade tänkt från början. Jag säger er att den man som skiljer sig från sin fru, utan att hon varit otrogen, och sedan gifter sig med en annan, han är otrogen.”

  Xogede

  18 maj 2008 at 15:12

 10. Xogede! Tanakh/Lagen d v s ”gt” tillåter skilsmässa men uppmuntrar inte till det heller. Vem har sagt att nya testamentet är sant och hör till Bibeln? Det strider ju mot Bibeln.
  /N

  noachid

  18 maj 2008 at 15:36

 11. noachid, vad menar du med ”hör till Bibeln” resp. ”strider mot Bibeln”?

  Det är människor som har definierat att Bibeln ska bestå av gamla och nya testamentet. De kunde lika gärna ha varit olika böcker.

  Angående ”strider”, så är det rättare att säga ”avbryter”. Lagens tid är över, och nådens tid har kommit. Som Paulus sa, ”Om det gamla förbundet var perfekt, skulle det inte behövas något nytt”. Precis som Yeshua/Jesus sa, så innehåller det gamla förbundet saker som Gud egentligen inte vill, men som behövs för att folket ska ha åtminstone någon chans att följa det. Men förr eller senare måste Gud straffa, ”Det finns ingen förlåtelse utan blod”. Samtidigt är Gud=kärlek (och därmed nådefull), och dessa två till synes motsägelsefulla karaktärsdrag möttes i Jesus: ”Ty så älskade Gud världen, att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. Han förödmjukade sig själv och tog på sig straffet som våra synder innebär. Då Gud är helig och inte kan tolerera synd, skilde synden oss från Gud. Men Gud ville hellre själv lida för våra synder än att vara skild från oss – det är det som är äkta kärlek.

  (Observera att jag inte är någon teolog. Inte för att dessa har ensamrätt på bibeltolkning, utan för att en sådan fömodligen kan ge ett bättre formulerat och argumenterat svar än jag. Bibeln är en stor bok, och även om jag har läst den, så minns jag inte precis allt som har med ämnet att göra.)

  Xogede

  18 maj 2008 at 16:03

 12. Du tror alltså inte att det var eviga förbund Herren slöt i ”gt”trots att det så? Om de är eviga är de inte ”förbi”.
  Men du har rätt i att Gud är kärleksfull. Han älskar och rättfärdiggör de som vänder sig till honom i bön, som gör gott och historiskt även som via offer. Gud vill inget heldre än att människor vänder sig till honom i bön. Men Gud tillåter skilsmässa så att människor inte i onödan förgås genom olika former av misshandel. Att kränka och misshandla en människa är att kränka den människans skapare, Gud. Gud vill inte att människor han skapat ska misshandlas. Skilsmässa är en sista utväg, en god och kärleksfull utväg, som Gud givit i Lagen.

  Jag vet dock inget om vad som inte var bra i Runars och Carolas fall, men det har jag inte heller med att göra.

  /N

  noachid

  18 maj 2008 at 16:47

 13. Du antar att Guds förbund måste vara eviga och oföränderliga för att Gud själv är sådan. Men glöm inte bort att ett förbund har två sidor. Gud har inte förändrats, men människorna har det.

  Notera exakt vad Jesus säger här: ”Och vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt.” Dvs, inte ”vad människor har förenat”, utan ”vad Gud har förenat”. När Gud förenar, så blir det inte så fel som du beskriver. Hur kan man då i förväg veta om det är Gud eller människor som förenar? Helt säker på att det är Gud som förenar kan man nog inte vara, däremot kan man ofta vara helt säker på att Gud inte står bakom, om man bara blundar för sina egna sexuella lustar m.m. och ser på förhållandet som det är.
  Dessutom är det enligt Lagen bara mannen som har rätt att skriva skiljebrev (5 Mos 24:1, ”Om en man efter att ha gift sig får anledning att tycka illa om sin hustru, kan han skriva ett skiljebrev och ge det till henne. Sedan kan han låta henne gå.”), och det brukar ju oftast inte vara frun som misshandlar mannen.

  För det andra, så avslutar Jesus med att säga ”den man som skiljer sig från sin fru, utan att hon varit otrogen, _och sedan gifter sig med en annan_, han är otrogen.”

  Xogede

  18 maj 2008 at 17:16

 14. Niclas

  Vad kan inte en inlaga skapa för kommentarer. Bevisligen har du en hel del läsare som på fullt allvar bär på föreställningen att Bibeln är Guds ord.

  På Naturhistoriska Museet finns två lärorika utställningar för dessa människor :
  ”4.5 miljarder år” samt ”Den Mänskliga Resan”. Har man någorlunda intresse i seriella skeenden och processer och orken att gå i halvmörkret och tänka till , så måste bara föreställningen om Bibeln som alltings sanning och ursprung, liksom dimma bort på samma sätt som den vuxne mer och mer inser att det var farsans kompis som var tomten.

  MVH

  Anders B Westin

  18 maj 2008 at 17:26

 15. Anders:

  Kan du inte be mig att läsa Illustrerad Vetenskap också? Populärvetenskap har alltid påstått att allting är självklart, och t.o.m. gett färgglada illustrationer som inger en tro av att ”så här vet vi att det såg ut”. Tyvärr stämmer det inte. Det är konstnärer som gör illustrationerna som finns i dessa muséer och tidningar. Även om dessa konstnärer utgår från fossil och vetenskapliga data och har vetenskapsmän vid sin sida, så finns det ändå väldigt mycket tolkning med i spelet, med alla de åsikter som konstnärerna och vetenskapsmännen har. När dessa är eniga om att Bibeln kan likställas med tomten, är det inte konstigt att resultatet blir som det blir. Dessutom är konstnärernas uppdrag i första hand att dra publik, vilket gör att jag har ungefär samma tilltro till de som jag har till massmedia.

  Men detta är inte ens min viktigaste invändning.
  Vetenskap har alltid varit underordnad religion. Det är bara på senaste tiden som man av någon anledning har börjat tro att den på något sätt står över religionen. Det fanns en väldigt bra anledning till detta; jag tror att följande diskussion från Slashdot (som jag inte var med i) förklarar det bäst (ja, diskussionen slutade där):

  ———-
  [quote]The ”there is no God” notion isn’t really a conclusion of science. It isn’t even a hypothesis. It is a ”metaphysical presupposition.”
  This presupposition must be made in order for scientific investigation to be possible. If one assumes that some phenomena (whatever it may be) is simply ”the work of God,” then there is no incentive to do controlled tests of it. If, however, one assumes that the phenomena has a physical (non-miraculous, non-conscious) mechanism behind it, then it makes sense to do tests aimed at uncovering and modeling the mechanism[/quote]
  I agree that it’s a ”metaphysical presupposition”, and that metaphysical presuppositions are necessary to engage in scientific study, but I don’t think that it is necessary to assume that God ”doesn’t exist” in order to engage in scientific study. I think a better, more general way to put it would be ”All other things being equal”, or ”in a closed system”: basically, you need to assume that God is not actively (abnormally) ”interfering” with your experiments as you conduct them: whether he exists or not.
  ———-

  Dvs, om Gud har skapat oss som han säger att Han har gjort, så kan vi helt enkelt inte undersöka det, eftersom övernaturliga händelser per definition ligger utanför vetenskapens område.
  Kort sagt, om Gud inte på något sätt har blandat sig i skapelsen/utvecklingen av universum och människan (eller rent av inte finns), så har det förmodligen skett på det sättet som vetenskapen beskriver. Gud först, vetenskapen sen.

  Xogede

  18 maj 2008 at 17:56

 16. Xogede
  Nu var det inte Gud som det handlade om utan det faktum att finns människor som bär på föreställningen att Gud står bakom texterna i Bibeln.

  Det är liksom en helt annan sak.

  Gudsbegreppet är en separat fråga. För mig som är naturvetare och fullständigt saknar de gener som alstrar religiösa föreställningar, så har jag en Gudsbild som passar mig.

  För mig får Gud representera det tillstånd som finns långt bort längs tidsaxeln dvs vid den eventuella tiden och rumsliga tillståndet före Big Bang.
  Niclas som har denna blogg tycker inte heller att den Gudsbilden är relevant. Han tycker att man istället kan benämna detta tillstånd ungefär : ”Den där stora frågan som varken jag eller någon annan kan begripa.”

  Visst finns det en Gud. Allt beror på vad man definierar som Gud.

  Men den där dogmatiska föreställningen om att det finns en ingripande Gud, är för mig och många andra kritiskt tänkande människor bara ”snömos” eller ”virtuella föreställningar”

  Xogede är det inte så att t.o.m. katolska kyrkan och även våra biskopar accepterar evolutionsläran. Då är det lite svårt att förstå hur Bibeln skulle kunna blivit författad av Guds Ord. Det går ju liksom inte. Man måste bestämma sig. Är evolutionsläran en vetenskap att beakta eller skall vi även år 2008 hellre tro på en gammal bok författat av dåtidens manliga positionsmaximerare med stöd av dåtidens sagoberättare.

  Men om vi låter Gud få vara en metafor för Evolutionen och de komplexa processer för kosmos ursmäll, jag då kan jag var med på den tanken.

  Många människor har bevisligen mycket stort behov av sammanfattande varumärken.

  Se bara på dagens Logo – och varumärkeshysteri. Nya former av virtuella luftslott.

  Men man kan inte störa sig alltför mycket på detta. Enligt evolutionsläran är det bara ett rationellt behov av förenkling, maktsamling, selektion och hierarki-bygge.

  MVH

  Anders B Westin

  18 maj 2008 at 18:21

 17. Anders:

  För det första, tack för att du inte gick i taket av ilska av mina påståenden. Du är den andra ateisten jag har träffat som inte gjorde detta.

  Vad menar man egentligen med Guds ord? När det gäller koranen t.ex., så är den (enligt islam) en perfekt återgivning av allahs bokstavliga ord. När det gäller Bibeln, är det inte lika ”enkelt”. Bibeln är, i sin utformning, en historiebok. Den beskriver vad som har hänt. I gamla testamentet står det ofta ”Gud sa”, dvs. Han talade genom profeter. I nya testametet står det också om vad Jesus undervisade. Bibeln är egentligen inte ”Guds ord”, utan bara en korrekt historisk återgivning. Det är inte Bibeln vi lyder. Det är Guds ord _i_ Bibeln som vi försöker lyda, och de tidiga kristnas exempel som vi försöker följa.

  Angående ditt ”gudsbegrepp”, så undrar jag varför du kallar detta för Gud, med versalt G dessutom? Gud är en person, ett namn. Man kan liksom inte ta över ett begrepp bara sådär – det vore ju som om jag sa att jag har en uppfattning av ”Anders B Westin” som är en tvehövdad zebra som fanns i granngalaxen för två miljarder år sedan.

  Den katolska kyrkan har accepterar mycket under sin tid. Det enda som det har lett till för mig, är att jag har slutat acceptera den katolska kyrkan. Den utgår nämligen, mer än alla andra, från människor i stället för Gud.

  Jag förstår varför du kallar Bibeln för ”en gammal bok författat av dåtidens manliga positionsmaximerare med stöd av dåtidens sagoberättare”. Det är lätt att tro att Bibeln bara är vilken bok som helst, som människor har beslutat att tro på. Men Bibeln är inte ”vilken bok som helst”. Dess författare var inte ”positionsmaximerare och sagoberättare”.

  Alltså, jag tänker inte försöka bevisa kristendom (vad vi nu menar med det) för dig. Jag har bättre saker för mig. Jag ville bara reda ut lite missförstånd om mig själv och kristendomen.

  På tal om missförstånd, så är jag inte en ”läsare”. Jag kom hit genom en länk från aftonho… jag menar Aftonbladet, och jag tror jag tar samma väg tillbaka.

  Ha en trevlig dag,
  Vladimir

  P.S. Angående ”gener som alstrar religiösa föreställningar”, så har denna hypotes blivit fullständigt refuterad. Efter att alla brister i experimentet och logiken bakom det uppdagades och publicerades, bestämde experimentutföraren sig för att göra om det, och lyckades inte upprepa resultatet, varpå han gick ut med en offentlig ursäkt. Jag behöver nog inte nämna att denna inte direkt kom upp på dagsblaskornas löpsedel.

  Xogede

  18 maj 2008 at 18:58

 18. Det är helt ok med evolution för mig. Det går inte att bevisa/avfärda att det inte fanns någon Gud med som skapade de omständigheter, klimat etc som livsformerna anpassade sig till under evolutionen.
  De första kapittlen i Bibeln uppfattar jag vara sanna i bildlig symbolisk bemärkelse. Som ett extrakt av skeenden som kan skett under långa tider.

  Antivetenskapliga finns inom judisk trosriktning oxå men inte lika vanligt som bland kristna.

  Det är lika svårt att avfärda som att bevisa Gud. Som tur är lever vi i ett samhälle där man får vara troende och där man oxå får hysa tilltro till naturvetenskaplig forskning. Hoppas att det f

  /N

  noachid

  18 maj 2008 at 19:07

 19. …förblir så.
  /N

  noachid

  18 maj 2008 at 19:09

 20. Hejsan,

  Enligt Bibeln så kan man inte skiljas och sedan gifta om sig. Det blir äktenskapsbrott. Om det dessutom är sex före äktenskapet så betyder det otukt.

  Bibeln skrevs av människor som var ledd utav den Helige Ande. Bibeln är inspirerad av Gud och är Guds Ord. Dvs allt som står i den är Guds Ord.

  Patrik Olund

  18 maj 2008 at 23:14

 21. Patrick: Det är min poäng, att anser man att bibeln är ”Guds Ord” blir det minst sagt märkligt att kräva att vissa regler upprätthålls, medan man struntar i andra (som berör en själv).

  nonicoclolasos

  18 maj 2008 at 23:16

 22. Ledsamt att se hur människor missuppfattar hela Jesu budskap.
  1. Lagen kom för att vi skulle inse att vi aldrig klarar det själva.
  2. Jesus gav sitt liv så att alla våra misstag och tillkortakommanden i det förflutna, idag och i framtiden är förlåtna/bortglömda för alltid.

  Det enda vi behöver göra är att acceptera och ta emot gåvan. Men det verkar vara svårt för många att inse att gåvan är gratis och oförtjänt.
  Vi ska alltid kvalificera oss. Om du tror på Gud trampa inte och förringa inte det Jesus gjorde på korset. Läs hela bibeln och förstå när Jesus talar till fariséer och när han talar till oss.

  Johan

  28 april 2012 at 21:21


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: