Nonicoclolasos

Kristna läkare sprider sitt evangelium

Av någon anledning nämner inte de tolv läkare och barnmorskor som skriver på DN Debatt idag att de är engagerade kristna. En snabb nätsökning ger vid handen att de flesta tycks aktiva i Föreningen kristna läkare och medicinare i Sverige. Anne-Berit Ekström är föreningens ordförande, Gunnar Holmgren dess tidigare ordförande.

De skriver bl.a.:

”I botten handlar det om hur vi ser på sexualitet. Är det en funktion som skall uppmuntras att fritt utnyttjas för kortsiktig njutning eller förströelse, men som på grund av fruktan för livshotande smitta och sjukdomar måste omgärdas med stränga säkerhetsåtgärder? Eller är det en kraft som för två människor samman, och som rätt använd hjälper dem att leva i en långvarig unik gemenskap, där den kan få fritt utvecklas utan rädsla?

De har rätt i så måtto att detta i botten handlar om hur vi ser på sexualitet. Det kardinalfel de begår i sitt propagerande för ”avhållsamhet och trohet” är att de (präglade av sin kristna moralsyn) enbart ser på kostnadssidan av sexuell frihet och negligerar intäktssidan.* Nedlåtande etiketterar de sådan frihet som ett uttryck för ”kortsiktig njutning eller förströelse”. Men en kostnads-intäktsanalys måste, om den ska tas på allvar, beakta den nytta sexuell frihet ger för dem som utövar den. Mot denna nytta måste sedan kostnadssidan vägas. Det duger inte att enbart fokusera på kostnadssidan, vilket sker i artikeln.

För att ta en liknelse: Att köra bil medför kostnader (t.ex. risken för olyckor) och intäkter (t.ex. möjligheten att snabbt och fritt förflytta sig). Om man enbart fokuserade på kostnaderna skulle det vara riktigt att i skolor och på annat håll uppmana alla att sluta köra bil. Det medför ju så stora kostnader! Men den slutsatsen följer förstås inte av en korrekt utförd kostnads-intäktsanalys.

Med detta sagt, är det inte riktigt att försöka minska de kostnader som sexuellt överförbara sjukdomar för med sig? Givetvis. Men detta kan göras på olika sätt. Kondomanvändning är en metod som bibehåller den nytta människor som har fler sexpartner upplever, samtidigt som riskerna för smitta, dvs. kostnaderna, faller.** Som artikeln i British Journal of Medicine, som författarna citerar, uttrycker det:

”The data are clear, however. Other than abstinence, which is difficult to achieve, condoms are the most effective means of stopping the spread of sexually transmitted infections. We need to focus on ensuring consistent and correct condom use rather than denigrating condoms as being less than perfect.”

För att få ned könssjukdomar skulle man alltså kunna försöka att öka kondomanvändningen, t.ex. genom att öka tillgängligheten och genom handfasta instruktioner i skolan, samt att ge utökad faktabaserad undervisning om könssjukdomar och hur de sprids. Även om resultaten aldrig blir ”perfekta”.

Frågan är hur försök att få ungdomar att ha färre sexpartner skulle ge ett bättre resultat.*** Det jag tycker kan förmedlas i skolundervisning är att fler partner ökar riskerna, vilket är faktiskt korrekt, men jag motsätter mig den normativa instruktionen, att fler sexpartner bör undvikas.**** Det är en individuell kalkyl, att väga kostnader mot intäkter, och skolan eller staten bör inte ta ställning till den, utöver att sprida information.

Så medan författarnas syfte vad gäller minskad smittspridning är lovvärt, lyser deras normativa agenda igenom. De struntar i de positiva effekter av sexuell frihet som många upplever och vill att skola eller stat ska förmedla en kristen syn på sex och samlevnad.

_____________________________

*Se min analys i ”The Cardinal Error of Paternalism”.
**Som när man minskar risken för skador i trafiken genom att installera bilbälte och krockkudde samt vajrar mellan vägbanor.
***Författarna nämner av någon anledningen inte att artikeln i Science som talar sig varm för att försöka minska antalet sexpartner inte diskuterar spridning av könssjukdomar i allmänhet utan spridningen i den allmänna, heterosexuella befolkningen av hiv i fattiga länder i Afrika. Artikeln betonar att där smittspridning sker på annat sätt, som i Thailand, har kondomfokuseringen haft god effekt. Läs mer om hur ”more sex is safer sex”.
****Även om jag kraftigt tvivlar på att ett sådant normativt budskap skulle påverka människors beteende. Tvärtom kanske det gör det än mer spännande för många ungdomar att ha flera partner.

Annonser

Written by Niclas Berggren

22 juni 2008 den 9:38

40 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Vä skrivet! Jag hittade ett par reflektioner till kring ämnet som jag skrev om lite på min blogg.

  Matte, http://omreligion.blogspot.com

  Matte

  22 juni 2008 at 11:02

 2. Jag blir skärrad av 1) debattartikeln som sådan, 2) att medierna som rapporterar om den inte nämner att det är en samling kristna som skrivit den. Anledningen till att detta är så pass illa är att det kan missuppfattas vara medicinskt motiverade åsikter.

  Henrik

  22 juni 2008 at 11:44

 3. Moralpaniken tycks nå nya nivåer då man läser de bloggar som förespråkar en liberal sexmoral.

  … att DN ens kan tänka sig att publicera denna artikel, vissa saker borde inte få nämnas, än mindre i DN… tala om tabu.

  Mattias

  22 juni 2008 at 12:23

 4. Ja, det här var ju ”givande”. Byt ut ”kristna” här och där mot svarta, judiska odyl så backar de flesta från sina argument, men att trycka ned skribenterna och inte budskapet endast för att det är kristna ser ingen något konstigt med. Ifall samma läkare hade rekommenderat avhållsamhet från (vissa) matsorter så hade betydligt färre anklagat dem för ”frosserimoral”. Detta säger jag som icke-kristen…

  The Banana

  22 juni 2008 at 13:03

 5. The Banana: Du missar poängen. Det är inte för att de är kristna per se som deras artikel är problematisk utan därför att kristendomen är ett lärosystem med bestämda uppfattningar om hur människor ska leva sina liv. Även i en värld utan könssjukdomar skulle dessa läkare försöka få människor att endast ha sex inom ett livslångt, heterosexuellt äktenskap. Att förklä sådana värderingar i vetenskaplig språkdräkt, det är problemet. Forskningen säger inte att skolan ska tala om för ungdomar hur många de ska ha sex med – det är kristen moral som talar. Därav min kritik. Det är en kritik mot kristen moralsyn, inte mot kristna bara för att de är kristna.

  nonicoclolasos

  22 juni 2008 at 13:08

 6. Niclas! Att de är kristna är oväsentligt för deras argument, lika lite som det faktum att du är homosexuell (var ligger du på Kinseyskalan förresten?) och jag heterosexuell (Kanske 0:a, men förmodligen 1:a på Kinsey) när vi diskuterar sexualmoral.

  Men för att hänvisa till Landsburgs forskning om kostnadskalkyler (More sex is safer sex – http://www.landsburg.com) så är en del av deras resonemang direkt applicerbart på en sådan analys: Om vi får fler unga människor att bli sexuellt aktiva (företrädesvis i relationer som kan klassificeras som seriell monogami över en längre tid) så minskar risken för smittspridning, dvs – om poolen av n personer som är sexuellt aktiva ökar, så minskar samtidigt sannolikheten att högriskobjekten isoleras. Inget konstigt i detta.

  Samtidigt är deras syn på samhällsstrategin för att öka kondomanvändningen förmodligen rätt rimlig (alldeles oavsett det kristna/moralistiska budskap som driver skribenterna). Under 80-talet när de första kondomkampanjerna sattes igång uppgav RFSU att 40 procent av unga män kunde tänka sig ha sex på en första dejt (motsvarande siffra för unga kvinnor var drygt 20 procent). I dag är motsvarande siffror närmare 80 respektive 60 procent. Att sexuellt aktiva är beredda att ha fler partners på kortare tid (dessutom även med folk de inte känner) spelar naturligtvis en stor roll i smittspridningsproblematiken.

  Argument är viktigare än åsikter, även när de framförs av kristna läkare.

  Joakim

  22 juni 2008 at 13:29

 7. Förlåt – ”så ÖKAR samtidigt sannolikheten för att högriskobjekten isoleras” ska det naturligtvis vara.

  Joakim

  22 juni 2008 at 13:30

 8. Joakim: Att de är kristna är inte oväsentligt för deras argument. Argumentet består nämligen av två delar:

  1) En faktadel som klargör att antalet sexpartner allt annat lika är relaterat till risken att drabbas av en könssjukdom.
  2) En värderingsdel i vilken det argumenteras för att staten/skolan ska klargöra att det är dåligt med många (var nu gränsen ska dras!) sexpartner.

  För del 1) spelar det ingen roll att debattörerna är kristna. För del 2), däremot, är det sannolikt centralt. Och det är just del 2) jag vänder mig emot. (Samt, för att ta en tredje del, vilket är en spekulation från deras sida, att den typen av klargörande som förespråkas i 2) skulle minska förekomsten av könssjukdomar.)

  nonicoclolasos

  22 juni 2008 at 13:36

 9. nonicoclolasos:

  men dom har ju inte yrkat på kristendomen i sin artikel, det är egentligen Du och andra bloggare som gör det åt dem! Ord läggs i munnen på dem med vetskap om att en del av dem är aktiva i en förening, och därmed görs hela artikelns budskap förkastbart. Dont kill the messanger, kill the message – är väl ganska logiskt för en saklig diskussion.

  The Banana

  22 juni 2008 at 13:37

 10. The Banana: De yrkar på en kristen sexualmoral men varudeklarerar inte den öppet och ärligt. Istället låtsas de som om vetenskapen har kommit fram till att människor bör ha få sexualpartner. Men vetenskapen kan aldrig fastslå vad som är bra. Det gör däremot kristendomen (och ofta på ett, anser jag, förkastligt sätt).

  nonicoclolasos

  22 juni 2008 at 13:40

 11. nonicoclolasos:

  det där argumentet håller definitivt inte, så länge man inte tycker att fördomar hör hemma i polemikens fina rum. Smittorisken av alla smittsamma sjukdomar minskar ju färre kontakterna är – det kommer du inte ifrån. Ifall man misstänker starka och grava sidospår, baserade på inget annat än vetskapen om personens bakgrund, så kan jag inte dra någon annan slutsats att folks bakgrund alltid ligger steget före det de har att säga/göra/visa upp. I mitt tycke är det en ytterst irrelevant referens som används för att såga en slutsats som man inte håller med om. Det finns på tok för mycket förutfattade meningar på vardaglig nivå om folk som människor och inte om det de har att säga, och bättre lär det inte bli när akademiker tar till samma osakliga resonemang.

  The Banana

  22 juni 2008 at 14:13

 12. […] som skriver om samma sak: Nonicoclolasos – kristna läkare sprider sitt evangelium Herr Planström – kondomkultur Frihetspropaganda – puritanister som vägrar leva i […]

 13. ”Forskningen säger inte att skolan ska tala om för ungdomar hur många de ska ha sex med”- du har rätt, det är rapkultur eller gatan som ska lära våra ungar! Eller varför inte olika trendgrupper som gaypopulation. Det är väl så att de vet bättre inom massa område, dessutom media gillar dem!
  Att man utgår från ”förskningen” som i sig kan förklara en del av sanningen men inte hela, verkar vara desperat försök att visa unga människor som konsumenter, av sex altså, ingenting utöver detta! Man ska ”konsumera” kroppar, hur många man vill! Det passar väl in i nyliberaltanke där människor ses så, sålänge de är ju dugliga konsumenter finns det inga problem!

  pimp

  22 juni 2008 at 15:58

 14. Den här dimensionen missade jag helt när jag skummade igenom artikeln själv, så jag tackar för intressant läsning!

  Angående ”don’t shoot the messenger”-argumentet så innehåller ju artikeln, precis som nonicoclolasos säger, fakta- OCH värderings-argument, särskilt mot slutet, så skribenternas värdegrund tycker jag definitivt är relevant.

  CJ

  22 juni 2008 at 16:12

 15. Det är inte mer värderande argument än att RFSU och många med dem anser att man bör propagera för kondom i undervisningen.

  Mattias

  22 juni 2008 at 16:40

 16. Det ligger förvisso en hel del i att det finns många olika risker, och ibland t o m nackdelar, med ett vidlyftigt sexliv, men när argumentationen så tydligt är baserad på en trosuppfattning, vilken maskeras under den vita rocken, då blir det ett problem.

  Textraden ”kraft som för två människor samman, och som rätt använd hjälper dem att leva i en långvarig unik gemenskap” är i det närmaste hämtad direkt från bibeln… och ett uttryck för ”inget sex före äktenskapet och inga skiljsmässor heller och definitivt inget äktenskapsbrott eller åtrå av nästans hustru” etc etc, måhända goda levnadsregler, men inte maskerat.

  I övrigt är deras inlägg ett tydligt exempel på när man blandar ihop det privata med det professionella, inte helt lyckat alla gånger i vårdyrken.

  Magnus

  22 juni 2008 at 17:05

 17. pimp: Som jag uppfattar (ny)liberalismen säger den inget om hur man ska förhålla sig till sex – det får var och en avgöra själv. Och det är min egen syn. Jag finner det djupt obehagligt, på ett principiellt plan, att tänka sig att staten börjar ha synpunkter på hur många sexpartner man har.

  Mattias: Man kan göra två disktinktioner:
  1) Värderingar kan innefatta budskap som gör mer eller mindre intrång.
  2) Kondomundervisning behöver inte vara värderande.

  Vad gäller 1): Även om skolan skulle säga att det är bättre att ha kondom vid sex än att inte ha det är det ett långt mindre långtgående budskap än att säga att det är bättre att ha en eller två, snarare än 30https://nonicoclolasos.wordpress.com/2008/05/25/inte-fler-an-30/, sexpartner.

  Vad gäller 2): Min egen syn är att skolan (t.ex.) inte bör förmedla en värdering om kondomanvändning heller (och jag känner inte till i vilken grad det sker idag). Min syn är att skolan ska förmedla kunskaper om könssjukdomar, deras sätt att sprida sig och hur sådan spridning kan minskas. Sedan får individerna själva välja hur de vill leva sina liv, och vilka risker för en önskad nivå och typ av sexuell aktivitet de vill ta. Skolan kan mycket väl initiera samtal och diskussioner om hur man kan tänka här, utan att själv förmedla ett svar. (Det finns, tror jag, en naiv övertro på att normativa budskap får bättre effekt än värdeneutral kunskapsförmedling.)

  Slutligen: Frivilliga organisationer och individer får förstås torgföra sin sexualmoral bäst de vill och försöka påverka andra. Som läkarna gör på DN Debatt idag. Det jag motsätter mig är att den offentliga makten ska torgföra deras (eller någon annans) sexualmoral.

  nonicoclolasos

  22 juni 2008 at 17:09

 18. Intressant iakttagelse. Dom kunde ju varit ärliga med sitt uppsåt. Själv förstod jag inte deras artikel. För visst skyddar väl kondomen 3 gånger likaväl som 33?

  Karin

  22 juni 2008 at 17:27

 19. Karin: De menar nog att alltför många människor inte använder kondom när de har sex, och om det inte går att få dem att göra det, då måste staten/skolan säga till dem att de ska ha sex med färre personer. På något sätt tycks de tro att det senare kommer att ha effekt.

  nonicoclolasos

  22 juni 2008 at 17:30

 20. Bra skrivet. Min skepsis fick vatten på sin kvarn när det visar sig att hälften kommer från Jönköping. Därför var det bra att få mer fakta bakom mina, visade det sig, besannade fördomar. Att inte skriva att det är en åsikt att predika färre sexualpartners istället för att avdramatisera sex och kondomanvändning bidrar till ett skuldbeläggande av sex. Varför inte göra det lättare och mindre dramatiskt att testa sig om man nu råkat ha sex utan kondom. Eller sprida fakta att även icke-penetrerande samlag kan sprida sjuksomar. Om det nu är det de menar??
  Mer fakta på bordet och mindre moralpanik!

  klara

  22 juni 2008 at 19:00

 21. …nu har vi en i vissa stycken normativ skola.

  … och likaväl som att propagera för kondomanvändning skulle man kunna diskutera problemen med ett alltför vidlyftigt sexliv.

  Och Magnus: det är inte ett bibelcitat, inte ens nära.

  Mattias

  22 juni 2008 at 20:55

 22. Mattias: Tack för att du förtydligar att jag inte nämnde ett bibelcitat, och det verkar väl som att vi gör två olika bibel-/religiositetstolkningar. Det har nog aldrig hänt förut att två personer gör det. I övrigt håller jag med dig om att skolan bör diskutera olika varianter på missbruk, religions- och sexmissbruk kan vara två exempel.

  Magnus

  22 juni 2008 at 22:02

 23. […] det väl ändå inte sexualfientligt? Jag kan bara säga att så är inte vår kristna tro. Och en nationalekonom anlägger någon märklig kostnads-intäktsanalys. Men kom igen nu – ni är på fel spår båda […]

 24. […] skola, Sunt förnuft, Moralpanik!, Kan sexuella livsstilar vara farliga?, Om att vrida på orden, Kristna läkare sprider sitt evangelium, Sluta ligg – och du förblir kry och pigg!, Kristna läkare skriver på DN Debatt, Liberal […]

 25. Som läkare själv blir jag djupt bedrövad och skäms oerhört över mina kollegor som här har agerat mycket oprofessionellt genom att använda den vita rocken som täckmantel för att föra fram sin egen privata sexualmoral baserad på kristen religiös övertygelse. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt förstår att detta inte är något som läkarkåren i allmänhet förespråkar. Åter igen, jag skäms.

  Andres

  22 juni 2008 at 23:07

 26. Ner med organiserad religion i alla former av politisk påverkan!

  Nicklas Eriksson

  23 juni 2008 at 10:16

 27. […] Nonicoclolasos, hen bloggar uttömmande och effektivt om just dessa tolv. LouiseP gör också en bra […]

 28. Nicklas Eriksson, du verkar väldigt intolerant måste jag säga. Varför ska inte kristna få vara med i politiken likaväl som alla andra grupper?

  Jonah

  23 juni 2008 at 16:21

 29. Problemet är att de skriver debatttartikeln under förklädnaden av att vara sjukvårdspersonal, när de egentligen yttrar sig i egenskap av religiös tro. Detta borde egentligen rendera en anmälan till socialstyrelsen, eftersom de agerar på ett sätt som skadar allmänhetens förtroende för läkarkåren…

  Om de skulle ha försökt få samma artikel publicerad i läkartidningen hade de varit tvungna att avge en jävs-deklaration som skulle publicerats i direkt samband med texten. Det etiska problemet skulle då framstått tydligt.

  Att DN överhuvud taget tar in den här artikeln utan att kontrollera vem som skrivit under är sorgligt, och devalverar värdet av och förtroendet för ”sveriges mest prestigefyllda debattforum”. Särskilt frapperande blir det om man håller i åtanke hur många läkare som fått tillträde till forumet i verkligt viktiga frågor, som t ex sjukskrivningsdebatten…

  Summan av kontentan är att det är viktigare att ha en åsikt än att kunna backa upp den med kunskap.

  DocAngry

  25 juni 2008 at 12:10

 30. Hej, Niclas
  Du skriver som vanligt bra. när vi ändå är inne på den religiösa sidan, du vet väl att det tydligen planeras ett läger för unga HBT i sommar. Medvandrarna tydligen håller i.

  för att lära unga att bli heterosexuella.

  Sören

  25 juni 2008 at 15:50

 31. Sören: Man tackar! Nej, jag hade inte hört om detta läger. Jag har dock hört om motsvarande i USA, där en del kontroverser har utspelats. Jag finner det upprörande att denna typ av verksamhet för ungdomar nu kommer till Sverige.

  nonicoclolasos

  25 juni 2008 at 15:56

 32. Niclas
  Vi är överens om att antalet partner är en riskfaktor, och att kondom ger ett skydd. Artikeln handlar om att kondom ger ett ofullständigt skydd därför att den kräver ett konsekvent användande under hela samlaget vid alla tillfällen av sexuell relation, vilket är mycket svårt att upprätthålla. Det finns också massor av praktiska orsaker varför kondomanvändandet är svårt att nå till den nivå som krävs.

  Enligt all tillgänglig vetenskaplig erfarenhet är det därför mycket osannolikt att man skall kunna häva klamydiaepidemin enbart genom kondominterventioner, testning, smittspårning och behandling. Därför måste även antalet partners minskas.

  Artikeln hävdar inte att detta skall ske genom att samhället skall föreskriva normativa budskap, men dels måste man informera om riskerna, dels framhåller den att även budskap om fördelarna med en konservativ sexualsyn skall få framföras som ett alternativ för att ungdomar själva skall välja sin hållning.

  Att de som skrivit artikeln själva har en konservativ sexualsyn torde framgå klart för den som läser artikeln i sin helhet. Det förtar inte argumenten som framförs.

  Roland

  18 februari 2009 at 22:29

 33. Niclas
  i dagens DN refereras till en FNrapport som konstaterar att HIV prevalensen i Afrika minskat pga ungdomars ändrade sexvanor med senarelagd sexdebut och färre partners. Detta borde också gälla för Sverige men här slår moralpaniken till o förblindar ansvariga myndigheter.
  Roland

  Roland

  14 juli 2010 at 9:13

 34. Roland: För en forskningsbaserad diskussion, se denna analys av olika val i hivpreventionsarbetet av Esther Duflo.

  Niclas Berggren

  14 juli 2010 at 10:05

 35. Roland

  Du verklar ha en bakgrund i ett frireligiöst hem, jobbat bla som missionsläkare i Afrika, alltsammans mycket tacknämligt, om inte det vore för själva moralpaketet som Ni sprider samt själva religionen.
  Kan Ni inte bara vara religiösa, utan att missionera?
  Det Ni nu gör är extremt obehagligt. Ni blandar ihop sagor och verklighet till ett osant paket.Ni är inte ett dugg bättre än Hamas i Gaza eller påven i Rom.

  Kristian Grönqvist

  14 juli 2010 at 16:11

 36. Niclas
  Din referens verkar väldigt selektiv och tendentiös. Av alla studier om HIV prevention har hon plockat ut två som passar hennes syfte. Dessutom är de metodologiskt tveksamma.
  Låt mig göra det enkelt – om du skulle vistas under tre månader i ett land där HIV prevalensen är 20%, vilka av följande råd tycker du är felaktiga/överflödiga/moraliserande osv:
  1. Tvätta händerna innan du äter.
  2. Använd malariaprofylax.
  3. Använd myggnät på natten.
  4. Undvik sexuella kontakter.
  5. Om du nu måste ha sex under dessa månader – ha det med en stabil partner som du vet är HIV negativ.
  5. Om du inte klarar av ovanstående använd alltid kondom vid sex.

  Roland

  18 juli 2010 at 0:26

 37. Roland, jag vill ändå ta Esther Duflo i försvar. Du vet säkert inte vem hon är, men hon fick just Clark-medaljen för sin forskning.

  http://web.mit.edu/newsoffice/2010/duflo-clark-0423.html

  Det hon gör är randomiserade fältexperiment, det är det metodologiskt ”hetaste” just nu, så jag förstår inte vad du menar att hennes metoder är metodologiskt tveksamma.

  http://econ-www.mit.edu/files/800

  Däremot hänvisar du själv till en tidningsartikel och en FN-rapport, som säkert bara grundas på enkla enkätsvar.

  Så på det hela taget förstår jag inte riktigt din kritik.

  Nek:are

  18 juli 2010 at 7:36

 38. Niclas
  Jag känner till båda studierna som du refererar till och har försökt att läsa dem. Trots att jag anser mig ha en stor erfarenhet av epidemiologisk forskning har jag svårt att förstå dem då de använder ett språk och analysmetoder som inte är brukliga inom epidemiologisk forskning.
  Studierna utvärderar och jämför effekten av två interventioner: I den ena genomgick tre lärare vid varje skola en 1 veckas kurs i att använda ”the national HIV/AIDS curriculum for primary school, which focuses on abstinence-only messages”. Dessa lärare tog sedan initiativ till att planera och genomföra en handlingsplan vid sina skolor.
  Den andra interventionen bestod av att skolor fick besök av en speciell kommunikatör som gav en 40 minuters lektion om risken med generationsöverskridande sex.
  Som effektmått användes antalet graviditeter som en proxyvariabel för oskyddat sex. Denna uppgift fick man genom att göra ett upprop vid skolårsstart år 2005. En validering av denna teknik på 282 tonåringar visade att detta gav 12% falskt positivt och 8% falskt negativt resultat. Såvitt jag kan se har ingen av studierna publicerats.
  Utifrån dessa studier drar Duflo stora slutsatser när det gäller traditionella ABC-kampanjer. Hennes lilla studie med ett års uppföljning och en osäker proxyvariabel när det gäller oskyddat sex anser hon kan radera ut en ganska stor mängd kunskap som visat att avhållsamhet och partnerbegränsning är de faktorer som haft den största betydelsen för den minskning av HIV som man sett i Uganda o Kenya (se Green EC et al. AIDS and behaviour 2006 för en sammanfattning).

  Jag är ganska trött på denna polarisering som hela tiden klankar ner på värdet av livsstilsförändringar när det gäller att minska risk för spridning av STI. Det är grundläggande kunskap att smittspridning vid STI är kraftigt beroende av antalet partners. Här kommer några citat o referenser:

  ”Partner reduction has been the neglected middle child of the ABC approach. Abstinence, monogamy, and condom use should be promoted in an evidence based, mutually supportive way Partner reduction is crucial for balanced “ABC” approach to HIV prevention. James D Shelton et al. BMJ 2007”

  Se även ”The Effect of Partner Reduction on HIV Spread for Different Patterns of Sexual Behavior Evaluated With STDSIM. Bakker R et al. Sex Trans Dis 2007” och ”Modelling the impact of alternative HIV intervention strategies in rural Uganda. Robinson R et al. AIDS 1995”

  Helen Epstien skriver i BMJ 2008 ”reductions in sexual partners have been the dominant factor wherever
  infection rates have fallen in Africa, and the causes have been properly investigated.”

  Sedan finns ett stort antal andra variabler att påverka, som val av lågriskpartner, användande av kondom, smittspårning och behandling. Alla medel är bra och Duflo skjuter helt över målet när hon kritiserar ABC-informationen.

  Kan du nu svara på mina frågor om vilka av följande råd till den som skall vistas några månader i ett område i Afrika där HIV är vanligt som är felaktiga, olämpliga, moraliserande eller utan vetenskaplig grund:
  1. Tvätta händerna innan du äter
  2. Använd malariamedel
  3. Använd myggnät
  4. Avstå från sex
  5. Om du inte klarar det så ta med din partner och ha sex bara med denne
  6. Om 4 o 5 inte fungerar ha bara sex med en person som genomgått HIV-test och använd kondom.
  7. Om 4,5 o 6 inte fungerar så använd kondom.

  Roland

  18 juli 2010 at 17:14

 39. Roland
  Hur fastställs kausalitet i de där medicinstudierna?

  Mark

  18 juli 2010 at 21:25

 40. Nek:are
  Ser att jag adresserat mitt förra inlägg fel. Det var till dig. När det gäller Duflos studier och metod är ju randomiserade interventionsstudier rutin inom medicinen sedan länge.

  Jag håller med om att det finns få interventionsstudier som visat effekt på livsstil, men det gäller även interventioner som syftar till ökad kondomanvändning. Men argumentet används enbart mot interventioner syftande till livsstilsförändringar.

  Mark
  De studier jag hänvisat till analyserar förändringar i HIV incidens över tid och förändringar i livsstil utifrån nationella enkätundersökningar. Man ser då klara samband mellan ökande ålder för sex-debut och minskande uppgivet antal partners med sjunkande HIV incidens. Man ser inget sådant samband med kondomförbrukning eller nationella kondomkampanjer.
  Kausaliteten förefaller rimlig utifrån kunskap om hur HIV sprids.

  Roland

  18 juli 2010 at 21:55


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: