Nonicoclolasos

Embryon inte skyddsvärda

EU:s patentmyndighet har tidigare avslagit en patentansökan som rör stamceller som odlas fram från embryon:

”Bland huvudskälen för avslaget angavs att den använda metoden innebär att det embryo som används för att odla fram stamcellerna förstörs och att det står i strid med EU:s direktiv om … embryots mänskliga värdighet.”

Nu har beslutet överklagats. Hur det än går finner jag det anförda EU-direktivet upprörande. Som professor Steven Pinker klargör i sin superba artikel ”The Stupidity of Dignity” är grunden en religiös dogmatik som hindrar forskning med potential att minska mycket mänskligt lidande. Dogmatiken handlar om att betrakta embryot som skyddsvärt, i den katolska läran lika skyddsvärt som en medveten, vuxen människa. Men varför skulle embryot vara skyddsvärt? Det är ett liv utan något som helst medvetande; och det utgör ingen skada för någon medvetande varelse att embryon kasseras efter att de har gjort nytta i framtagandet av stamceller.

Annonser

Written by Niclas Berggren

10 juli 2008 den 9:22

Publicerat i etik, forskning, kristendom, religion

7 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Men Niclas, du vet väl att ”every sperm is sacred”.

  Jonas Vlachos

  10 juli 2008 at 23:30

 2. Jonas: I had forgotten! Men ditt påpekande fick mig att tänka på ett etiskt resonemang som jag tror jag läste i en av Peter Singers böcker. Antag att man har en maskin som injicerar spermier i ett obefruktat ägg, säg att den är inställd på att göra det kl 18 idag. Är det moraliskt fel att avbryta maskinen dessförinnan? Om man inte avbryter maskinen kommer att mänskligt liv till. Om man avbryter maskinen kommer inte ett mänskligt liv till. Konsekvensen vad gäller framtida, medvetet (”potentiellt”) liv blir exakt densamma som i fallet med ett embryo som sparas eller kasseras. Om det är fel att kassera ett embryo förefaller det vara moraliskt fel att avbryta maskinen. Men de flesta skulle nog anse att det är försvarbart att avbryta maskinen. Frågan är om dessa instämmer med mig, att det också är försvarbart att kassera embryon – och om de som anser att det är fel att kassera embryon också anser det vara fel att avbryta maskinen. Om inte vore det intressant att, i båda fallen, höra varför.

  nonicoclolasos

  11 juli 2008 at 9:13

 3. För att katolska kyrkan inte anser att det är ett mänskligt liv förrän embryot är befruktat? Om du avbryter maskinen har du inte haft ihjäl någon. Tvärtom du har räddat ett potentiellt liv, som annars skulle dött eftersom det sattes till olämpliga betingelser. Genom att stanna maskinen har du undvikt att ett liv skapar över huvud taget.

  Jag tror att skillnaden här härrör sig från det faktum att ni har lite olika syn på vad som utgör ett potentiellt liv eller för den delen ett liv över huvud taget. Medan katoliker et al menar på att livet uppstår i och med befruktningsögonblicket så tycks du anse att det är vid en något senare tidpunkt. Egentligen är denna tidpunkten i stort godtycklig och man kan anpassa sin moral till viken som helst vald punkt.

  Mumfi

  11 juli 2008 at 13:18

 4. Frågan är inte endast dogmatisk, hörru.

  Den är även filosofisk och logisk: När blev du själv ett ”jag”?

  Vad var du minuten innan dess?

  Befruktningsögonblicket är ju den enda säkra tidpunkten, som alla världens kommuner, sjukhus och landsting kan vara överens om: Annars blir det som räknas som mord i en stad, något helt naturligt i en annan. (låter som en actionfilm, där man för överlevnad gör bäst i att bli till i rätt region/land)

  Enkla Z

  11 juli 2008 at 15:49

 5. Mumfi: Nej, jag tycker nog ungefär som Katolska kyrkan vad gäller när ett liv uppkommer. Skillnaden är att jag anser att ett liv inte alltid är ”heligt”. Ett embryo har t.ex. inget medvetande, och därför går det enligt min uppfattning bra att döda det.

  nonicoclolasos

  11 juli 2008 at 18:00

 6. Precis. Någon annan kanske tycker att inte mycket är investerat i en ettåring som inte blev bra och tycker det är ok att sätta ut den i skogen. Peter Singer till exempel om jag inte minns fel. I ena änden så leder dessa resonemang till påtvingad eutanasi i ena änden och förbud mot stamcellsforskning den andra.

  Mumfi

  11 juli 2008 at 20:04

 7. Mumfi: Du minns fel. Peter Singer förespråkar förvisso att man ska kunna avliva nyfödda barn, men enbart om barnet är allvarligt skadat, enbart under de första 30 dagarna, enbart om föräldrarna vill, enbart om det bedöms inte kunna gå att adoptera bart.

  Se detaljerna här.

  nonicoclolasos

  12 juli 2008 at 9:03


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: