Nonicoclolasos

Religiositet i världen

I ny statistik från Gallup visas graden av religiositet i olika länder i världen, baserat på hur stor andel av befolkningen som säger att religionen är viktig i det dagliga livet. En världskarta illustrerar:

religion

De mest och minst religiösa länderna är dessa:

religionreligion2

Vissa lovprisar religionen och ser den som såväl nödvändig som tillräcklig för moral, frihet och välstånd. Själv är jag inte så säker och känner mig mer tveksam till denna tes efter att ha noterat vilka de mest och minst religiösa länderna är.

Media: Dagen1, Dagen 2

Annonser

Written by Niclas Berggren

12 februari 2009 den 14:16

Publicerat i ateism, religion, statistik

22 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det finns ju massor av studier som finner att religiösa människor är lyckligare än ateister. Religionen fungerar som en slags tröst för dem som lever under fattiga omständigheter?

  Anton

  12 februari 2009 at 17:50

 2. Anton – Lyckliga pa samma satt som manniskor med grava hjarnskador ar lyckliga. De saknar dock narvaro till livet.

  pontus

  12 februari 2009 at 18:05

 3. ”Religionen fungerar som en slags tröst för dem som lever under fattiga omständigheter?”

  Det är religionen som är orsaken till att de lever under fattiga omständigheter. Det gjorde vi också i västvärlden fram tills Upplysningstiden.

  Baphomet

  12 februari 2009 at 18:40

 4. Även jag ser gärna ett samband mellan fattigdom och hög fattigdom. Denna världskarta ökar den tron. Men det kanske bara är olyckliga omständigheter helt utan samband? ;)

  Halldin

  12 februari 2009 at 18:43

 5. Anton: Jag rekommenderar Ilya Somins kritik av påståendet att religiositet ger lycka. Och vad gäller välstånd och religion

  nonicoclolasos

  12 februari 2009 at 19:16

 6. De är säkert jättelyckliga i Iran. Men jag vore inte lycklig där.

  Johan G

  12 februari 2009 at 19:45

 7. ”Även jag ser gärna ett samband mellan fattigdom och hög fattigdom.”

  Ja, det förra förefaller rentav vara en direkt implikation av det senare. Starkare än så kan vetenskapliga samband knappast bli.

  Baphomet

  12 februari 2009 at 21:42

 8. Det är huvudsakligen muslimska länder som finns på listan över de mest religösa länderna. När människor argumenterar för att religion är viktigt för ”fred, frihet och välstånd” är det nog inte så att de menar att alla religioner alltid har positiva effekter.

  Vissa värderingar, viss moral, med religiös grund kan vara värdefull. Du kritiserar ofta människovärdet. Det är ett sådant värde som jag tror kan ha en skyddande effekt och vara bra för ett samhälles etik. Det kan bidra till att inte förakta svaghet och stärka och förankra rättighetstänkande (Jag tror det varit fallet i USA historiskt jämfört med många andra länder).

  I listan som ska åskådligöra sekulära länder så är det ju ett faktum att även Sverige, Danmark och Norge präglas av vissa etiska principer från kristendomen. Vissa förkastliga (homosexualitet, kvinnans underordning), andra bra (människovärde, att inte förakta svaghet, att hjälpa mindre lyckligt lottade människor).

  Jag tror att problemet är att du (och många andra) inte gör åtskillnad på olika religioner och deras värdegrund samt att du underskattar hur mycket vi har kvar vår religiösa etik. I någon mån blir den svagare och svagare och det är i det faran ligger; när personer i de mest sekulära länderna västländerna vill kasta ut moralen och ersätta den med olika former av nyttomoral och ”rationalitet”. Det är ett stort risktagande. Jag tror att såväl kommunismen som nazismen faktiskt föregick av starka nihilistiska och ”utilitaristiska” tankeströmningar.

  Det kan ju dessutom var bra med en religion som predikar människovärde i länder som Egypten eller Sierra Leone.

  Helge

  12 februari 2009 at 23:03

 9. ”Det är huvudsakligen muslimska länder som finns på listan över de mest religösa länderna.”

  Världens allra fattigaste länder är afrikanska länder dominerade av kristendomen. Kristendomen är också relativt unik i att uttryckligen ha som mål att människor ska svälta ihjäl.

  Baphomet

  12 februari 2009 at 23:14

 10. Religion lär vara kopplat till otrygghet, ju otryggare en grupp människor är, desto fler är religiösa.

  Får hålla med Helge, vissa av värdena som religionerna predikar är definitivt viktiga för samhället. Det är viktigt att vara medveten om.

  Karl

  12 februari 2009 at 23:53

 11. Tomheten efter religionen fylls av substitut med liknande betydelse för befolkningen. Och det behöver inte nödvändigtvis vara ”pengaöverflöd” som ger extas, enighet och hopp. I vårt land kanske av socialdemokratin/neutraliteten, i Australien kanske den mörka historien? I Ryssland den kommunistiska diktaturen, i Europa vår gemensamma uppfattning om att vi leder världen ekonomiskt och kulturellt?
  Jag ifrågasätter att religionen ger minskat välstånd. Däremot är den en faktor i varje samhällssystem och används ibland medvetet för att hålla samman/isär människor. Man kan inte lasta Afrikas religiositet för deras fattigdom! Religionen är en faktor som även kan växa i rika Europa, den dag vi mister vår tro på…vår rikedom, vår framtidstro, eller demokratitro, eller vad annat som håller oss samman. Alla behöver verkligen något att tro på, och det kan lika gärna bli Gud, särskilt om det andra fallerar. Och det kan det ju även göra i ett rikt land. Och liberalerna eller de rationella, de som inget fantastiskt skapar, de ger inget tungt att väga mot gudarna. Friheten finns ju inte. Fast man skulle kunna tillbedja den som en gud, men då är man ju FRI-religiös?

  Camilla

  13 februari 2009 at 0:00

 12. pontus: och?
  nonicoclolasos: USA utgör ett intressant undantag i diagrammet med sambandet mellan religion och materiellt välstånd som tyder på att det mycket väl går att förena en relativt hög grad av religion och materiellt välstånd. Det beror väl på religionens karaktär. Kan tillägga att jag aldrig skulle kunna förmå mig själv att tro på något sånt.
  helge: Jag tror faktiskt du har rätt i att samhället skulle riskera att nästan gå under om nyttomoralen fick bli vägledande. Alltså, utilitarismen är bra, men säg det inte till någon…

  Anton

  13 februari 2009 at 0:02

 13. USA är intressant..Varför kan de inte nöja sig med sin makt/nationalism/rikedom? Vad är det som driver dem till Gud? Det är viktigt att reda ut, eftersom Europa kan följa i deras spår.

  Camilla

  13 februari 2009 at 0:26

 14. Helge: Om ”människovärde” är ett så betydelsefullt begrepp skulle jag uppskatta om du definierar det.

  nonicoclolasos

  13 februari 2009 at 7:06

 15. USA är ett mysko land, det går nog inte att dra slutsatser från ett enskilt land om det är bra med religion. USA har till exempel hög brottslighet och delstaterna med mest religion är fattigast också (och tråkigast om man har varit i Alabama).

  Johanna

  13 februari 2009 at 7:51

 16. Som jag misstänkte fick inte Helge nåt medhåll i agendan. Här är ”människovärde” en svordom.
  Att hylla ungdom, skönhet och styrka och att förakta ålderdom, svaghet och sjukdom är ju syftet med denna blogg. :-)

  swingthatcat

  13 februari 2009 at 8:37

 17. Vill bara påpeka att USA är ljusgrönt på kartan. Visserligen mer religiöst än vår lilla del av världen, men ändå ”Less Religious”.

  Det första jag tänkte när jag såg grafiken var faktiskt – Är det inte värre ställt än så här i USA?!?

  Camilla

  13 februari 2009 at 9:38

 18. Camilla: Jag reagerade på liknande sätt. Går man till Gallup-sidan ser man emellertid att religiositeten varierar mycket i USA. Vissa delstater är som Iran, andra mer som mer normala västländer.

  nonicoclolasos

  13 februari 2009 at 9:41

 19. Jag tror att en del av förklaringen i USA är rent socialt: folk umgås genom kyrkan. Jag har en del Amerikanska vänner (är själv kanadensare) som gick i kyrkan rätt regelbundet trots att de inte var särskilt religiösa. När jag frågade de angående detta så svarade de flesta att det var den sociala knutpunkten i samhället och att man var nästan tvungen att vara med för att kunna känna sig som en del av samhället (och sen fick många känna av ett stort press att ”conform to the majority”).

  Ljung

  13 februari 2009 at 15:01

 20. Niclas: Det (människovärde) är en diffus (inte kliniskt precis), men stark idé.

  Människolivet är inte trivialt att avsluta och vi har ett inneboende värde av att vara människor som övergår sociala hierarkier av olika slag.

  Idén om att avsluta bäbisars liv med hänvisning till att de inte har avancerat självmedvetande, är exempel på moral som bortser från människovärdestanken. Du har ju själv läst Singer och han tydliggör just detta att idén om människolivets okränkbarhet inte funnits i alla kulturer, vilket han exemplifierar med Sparta där man lämnade ut barn att dö i skogen.

  Jag menar att just förbudet mot att döda (livets okränkbarhet) tillsammans med att människor har ett värde även om de är skröpliga, ”fula”, gamla, lata, ointelligenta mm, är något gott. Jag tror inte nihilism och utilitarism är något att komma med till människor som är sjuka eller sorgsna. Inte heller till människor som har ansvar för sådana personer.

  Jag tror att vi måste ha en stark känsla för människovärdet för att vi effektivt ska kunna stärka och trösta människor. En del har det väldigt naturligt, andra kan man påverka genom att verka för en världssyn som betonar människovärde.

  Kom f.ö. ihåg att alla moraliska begrepp är diffusa eller har kontroversiella definitioner (rättigheter, exempelvis).

  Helge

  13 februari 2009 at 18:29

 21. Hej!
  Vill bara påpeka att frågan i undersökningen är ”om religionen är viktig i det dagliga livet”. Som hängiven ateist kan jag svara: ”Mycket. Jag hatar den hjärtligt varje dag.” Det är alltså ingen undersökning av om folk tror på det övernaturliga, på gud/gudar eller är religiöst organiserade/anslutna till något samfund. Det vore intressant att jämföra dessa olika saker och se hur de skiljer sig åt.

  Johannes Bergmark

  15 februari 2009 at 20:05

 22. Alla: Angående korrelationen mellan fattigdom och religiositet, så finns det även samband mellan kriminalitet och skostorlek. Max Weberpekade på den protestantiskt kristna etikens betydelse för kapitalismens framväxt.

  Anders H

  15 februari 2009 at 20:42


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: