Nonicoclolasos

Ovetenskapligt psykologiskt test

Jag har alltid känt mig intuitivt skeptisk till det s.k. Rorschach-testet, som går ut på att titta på bläckformationer och säga vad de föreställer. Så här ser en typisk formation ut:

rorschach2

Professorn i matematisk statistik på Chalmers Olle Häggström klargör att min intuition är riktig:

Emellertid vilar testet alltjämt på mycket lös vetenskaplig grund, vilket visas i boken What’s Wrong with the Rorschach? av Woods et al. Nästan alla positiva resultat härrör från Exners forskargrupp, men är behäftade med svår statistisk slafsighet och andra brott mot god vetenskaplig sed, och har visat sig vara omöjliga för andra forskare att replikera. Bland annat har en rad oberoende undersökningar visat att testet diagnostiserar cirka 75% av normala individer som psykiskt sjuka — de fasansfulla följder detta kan få (och får!) i rättssammanhang är inte svåra att föreställa sig. 

Stöter du på detta test bör du alltså avvisa det. Häggström ställer också en mycket intressant följdfråga:

Hur kan då en metod som så gott som fullständigt saknar vetenskapligt stöd kunnat slå rot på detta vis? Woods et al. ger en fascinerande historik, där vi får ta del av hur brister i vetenskaplig stringens samverkar med andra faktorer som önsketänkande och överdriven auktoritetstro (ett tecken på det senare är att de 10 bilder Rorschach tog fram, än idag är de som uteslutande används). Ett återkommande tema i den alltigenom mycket läsvärda boken, är spänningen mellan å ena sidan dem som önskar implementera kontrollerade vetenskapliga försök, och å andra sidan dem som hävdar att Rorschachtestet måste förstås holistiskt och inte kan analyseras i sådana väldefinierade beståndsdelar som ett vetenskapligt studium kräver. Eller, om man så vill, kampen mellan upplysning och romantik.

Det senare, romantiska synsättet företräddes också av en grupp som försvarade Eva Lundgren i Uppsala. De kritiserade universitetets granskning av Lundgren med argument som att utomstående inte kunde förstå och bedöma hennes forskning och den metod hon hade använt sig av. En mycket farlig inställning, tycks det mig, om rationalitet och transparens ska råda. Det gäller även i fallet med Rorschach-testet.

Se även artikeln ”What’s Wrong with This Picture?” från Scientific American, professor Lennart Sjöbergs artikel ”Rättssäkerheten hotas av en bläckplump” samt Olle Häggströms utmärkta nya bok Riktig vetenskap och dåliga imitationer, i vilken artikeln ovan ingår som ett kapitel.

Annonser

Written by Niclas Berggren

24 februari 2009 den 5:47

25 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Tror att dom flesta är lite skeptiska till det. Jag skulle kunna tänka mig att det kan vara intressant att se personens associeringar vid terapi, men att diagnostisera enbart utifrån det låter ordentligt tveksamt. Det är som tur var inte särskilt vanligt i sverige…

  Lundgren får inte ifrågasättas för att hon är feminist, svårare än så är det inte. Om hon sen så fått fram sina resultat med en tarotkortlek spelar ingen roll. Det är ju bara det onda patriarkatet som motsätter sig den feministiska upplysningen.

  Kan utomstående bedömare inte förstå det så är det närmast per definition inte vetenskap.

  Karl

  24 februari 2009 at 7:33

 2. Definitivt ett björnskinn

  swingthatcat

  24 februari 2009 at 8:07

 3. Gå inte i (björn)fällan, swingthatcat! Avvisa testet!

  nonicoclolasos

  24 februari 2009 at 8:31

 4. Är inte hela psykologin ovetenskaplig och mest byggd på flum som Freud och Jung?

  Bobbert

  24 februari 2009 at 10:12

 5. Jag ser nästan bara underbara kvinnliga könsorgan när jag tittar på dessa bilder. Ibland ser jag en fjäril också. Och ibland har jag ingen aning om vad det är.

  Är jag psykiskt sjuk?

  Erik Nyström

  24 februari 2009 at 10:21

 6. Bobbert
  Det finns sådana sidor. Men i den moderna psykologin finns i hög grad vetenskaplighet och statistiska analyser.
  Men det finns bevisligen vissa grenar som snarare gränsar till konst och religion.
  En av anledningarna till att KI numera utbildar Psykologer.

  Anders B Westin

  24 februari 2009 at 10:25

 7. Någon med litet huvud och stora fötter kör motorcykel.

  Hur sjuk är jag?

  Gother

  24 februari 2009 at 10:53

 8. Det är egentligen inte så märkligt. Ibland vissa människor blir man fortfarande förklarad vara djävulens avföda om man inte ber till Gud regelbundet. Vissa föreställningar blir inte avfärdade av vetenskapen för att det finns för stor uppslutning bland vanligt folk till förmån för vanförställningen.

  Kristian Grönqvist

  24 februari 2009 at 15:18

 9. Gother – Jag sag exakt samma!

  pontus

  24 februari 2009 at 16:54

 10. Bläckplumptestet spelar i samma division som horoskop eller typ Quiz: vilken historisk personlighet är du?, dvs ett underhållningsvärde som varar maximalt två minuter.

  Erik: Jag skulle därmed inte dra någon slutsatser om din psykiska hälsa på basis av detta test!

  Varför ser jag en motorcykel i en bläckplump?

  Jag tror inte jag har kört motorcykel (i och för sig en hel del moppe). Jag vill inte ha någon motorcykel heller (ibland drömmer jag dock om en vespa). Jag gillar däremot att köra bil väldigt fort! Litet huvud och stora fötter?! – Jag har små fötter men köper skor som är tre nummer för stora!

  Testet kanske i bästa fall kan göra någon människa glad för stunden, dock inget att ställa diagnos efter. Håller dem verkligen på med sådant här skit inom psykologi?

  Pontus: Du kanske har kört mycket motorcykel?

  Gother

  24 februari 2009 at 18:32

 11. Det här börjar bli läskigt!

  :-)

  nonicoclolasos

  24 februari 2009 at 19:25

 12. jag ser en clowns ansikte,
  hans stora fötter. och hans ögon är typ..vilda? och ngt sorts djur mitt emellan hans ”ben”
  HAHAHA.. hur störd är jag?

  Lina

  5 oktober 2009 at 21:19

 13. Det finns en artikel i Psykologtidnignen som redovisar senare tids forskning på Rorschachtestet.

  Lingh, S. (2007) Projektiva test och rättssäkerheten. Psykologtidningen (2)17-19.

  Professorn i matematisk statistik på Chalmers Olle Häggström stöder sig i sin kritik av Rorschach på en (!) referens. Det kan tyckas lite ”ensidigt” vetenskapligt sett. Likaså stödde sig den grupp professorer i psykiatri i Läkartidningen på en enda referens. Vill man framstå som vetenskapsman får man nog ta i lite mer.

  I Linghs artikel finns fler ref.:

  Anastasi, A. och Urbina, S. (1997) ”Psychological testing”. 7:e upplagan. New Jersey, Prentice Hall, sid 84 – 112.

  Archer, R.P. och Krishnamurthy, R.(1997) ”MMPI-A and Rorschach indices related to depression and conduct disorder: an evaluation of the incremental validity hypothesis.” J Pers Assess.69(3) sid 517-33.

  Embring, M. och Kälvesten, A.-L. (1964). Rorschachtestningen. I G. Jonsson och A.-L. Kälvesten (Eds.), ”222Stockholmspojkar” (sid. 515–559). Stockholm: Almqvist & Wiksell.

  Exner, J.E. (1991). ”The Rorschach: A Comprehensive System”, Vol. 2: Interpretation (2:a upplagan.). New York: Wiley.

  Gacono, Carl B., Meloy, Reid J. och Bridges, Michael. (2000) ”A Rorschach comparison of psychopaths, sexual homicide perpetrators, and nonviolent pedophiles: Where angels fear to tread”. Journal of Clinical Psychology. Vol 56, Nr 6, 2000, sid 757-777

  Humble, Kristina och Settergren-Carlsson, Gille. (1974) ”Unga lagöverträdare – personlighet och relationer i belysning av projektiva metoder.” Stockholm: Allmänna Förlaget, 1974. (SOU 1974:31).

  Janson, Harald och Stattin, Håkan. (2003) ”Prediction of adolescent and adult from childhood Rorschach ratings.” J Pers Assessment. 2003; Vol 81 (1) sid 51-63

  Levander, Sonja (2005). Personlig kommunikation.

  Lindgren, Thomas och Jansson, Harald. (2000) ”Projektiva testmetoder kan ge tillförlitliga data” Läkartidningen nr 10 sid 1160-4

  Lindgren, Thomas. (2002) ”Relationship Between the Rorschach and the MMPI-2 in a Swedish Population: A Replication Study of the Effects of First-Factorrelated Test-Interaction Styles.” Journal of Personality Assessment, 79(2). Sid 357-370

  Lindgren, Thomas. (2005) ”Psykologiska tests metodspecifika mätegenskaper.” http://www.rorschach.nu; 2005-04-03

  Meyer, Gregory J. (2000) ”Incremental Validity of the Rorschach Prognostic Rating Scale Over the MMPI Ego Strength Scale and IQ.” J Pers Assessment, 2000, Vol. 74, Nr. 3, sid 356-370

  Nygren, Marianne. (2005) ”Differences in Comprehensive System Rorschach Variables Between Groups Differing in Therapy Suitability.” Department of Psychology, Stockholm University, Sweden. http://www.rorschach.nu/ (2005-09-15)

  Loving, J. L., & Russell, W. F. (2000). Selected Rorschach variables of psychopathic juvenile offenders. Journal of Personality Assessment, 75(1), 126-142.

  Rubenowitz, Sigvard (1959) ” Predicting academic success: A follow-up study”. Occup Psychol, 32, sid 162-170.

  Rydin E., Schalling D. och Åsberg, M. (1982) ”Rorschach ratings in depressed and suicidal patients with low levels of 5-hydroxindoleacetic acid in cerebrospinal fluid.” Psychiatry Res 1982;7:229-43.

  Rydin. E., Åsberg, M., Edman, G. och Schalling D. (1990) ”Violent and non-violent suicide attempts a controlled Rorschach study.” Acta Psychiatr Scand 1990; 82, sid 30-9.

  Sjöberg L. Replik: Kan test som Rorschach göra något mer än att bara skilja ut grov psykopatologi? Läkartidningen 2000; 97: 1164.

  Smith, Gudmund (2005). ”De förkättrade projektiva testen.” Psykologtidningen, nr 9, 2005.

  Trygg, Linda; Dåderman, Anna Maria; Wiklund, Nils; Wirsén Meurling, Ann; Lindgren, May Lidberg, Lars och Levander, Sten (2001) nr 26 sid 3118-23 ”Projektiva test inom rättspsykiatrin medför risker för rättssäkerheten. Endast metoder med god empirisk förankring bör användas”

  Viglione, D.J. och Hilsenroth, M.J. (2001) ”The Rorschach: facts, fictions, and future.” Psychol Assess. 2001 Dec; 13(4) sid 452-71

  Wiklund, Nils; Dåderman, Anna Maria; Trygg, Linda; Meurling Ann Wirsén; Lindgren, May; Törestad, Bertil och Levander, Sten (2002) ”Rorschach används fortfarande projektivt inom svensk rättspsykiatri” Läkartidningen, nr 12 sid 1369-72.

  Johan Gunnarsson

  25 november 2009 at 22:56

 14. Man kan säkert hitta en miljon olika texter av ”vetenskaplig karaktär” om Bibeln om man letar. Det gör inte vanföreställningen mindre för det.

  Kristian Grönqvist

  26 november 2009 at 10:41

 15. Kristian Grönqvist, menar du att du genom att skriva om den kristna Bibeln har gjort ett inlägg om personlighetstestet Rorschach som används i minst 30 olika länder (att döma av vad deltagare i Rorschachkonferenser kommer ifrån) runt jorden?

  De som sysslar med logik (inom filosofin) skulle kommentera ditt försök som ett s.k. analogibevis, vilket inte är giltligt i verfieringshänseende.

  Johan Gunnarsson

  7 december 2009 at 14:56

 16. Dummer

  Jag menar att jag skrivit om Rorschachtestets tillförlitlighet, som håller ungefär samma tillförlitlighet som IQ tester eller skallmätning eller horoskop. Alla har de skrivits om i spaltmetrar, men det finns ingen evidens Whatsoever.
  Att det sedan ändå skulle vara sant, det som Rohrschachtestet påstår, är fullt möjligt, det har jag inte diskuterat.

  Kristian Grönqvist

  7 december 2009 at 17:42

 17. Eller menar Du att det ligger något i homeopati också?

  Kristian Grönqvist

  7 december 2009 at 17:44

 18. Jag ser att diskussionen här ligger på en lite mer lättsam nivå.

  Jag ska inte störa mer.

  Johan Gunnarsson

  7 december 2009 at 18:56

 19. Jag som själv blev drabbad av testet vill gärna angagera mig i kritiken. Folket ska inte bli luras längre.
  Förresten om läkaren läser en hälsobedömning och säger att detta är bara ord och det viktigaste är att jag själv vet att detta inte stämmer, betyder den skrivna ord nånting i detta landet??? Vad tror ni?

  Dorota Sihlberg

  12 juni 2012 at 12:08

 20. Testet kan ge indikation på psykisk störning. Exempelvis är det en påtaglig skillnad mellan normala associationer som ”figuren påminner om en blomma; en karta; en röntgenbild av ett bäcken; ett troll med stora fötter och små öron samt ansikte utan tydlig kontur; en förstoring av någon slags insekt” och en detaljerad redogörelse av figuren som sin mammas förmaningar och dubbla budskap samt rök från Ciggmund Freud, Marknaden som guds ande samt ett budskap från Soros med en mask föreställande Milton Friedman”.

  Abc Def

  14 juni 2012 at 22:04

 21. Grönqvist – Hur länge stirrade du på figuren ovan innan du fick följande insikt?

  ”… Rorschachtestet […] håller ungefär samma tillförlitlighet som IQ tester eller skallmätning eller horoskop. [D]et finns ingen evidens.”

  :D

  Abc Def

  14 juni 2012 at 22:10

 22. Abc Def

  Hur länge har Du läst Bibeln innan Du fick insikt, eller har Du inte fått den än..?

  kristian grönqvist

  15 juni 2012 at 21:55

 23. Ser också en knutte på en mc, men det är ju inte vilken knutte som helst! Det är en predator, och hen är här på jorden för att bedriva en spännande jakt ffa jordiska elitsoldater.

  F.ö. en ganska urusel film med ”the governator”, tyckte jag då iaf när den var ny.

  Lennart W

  17 juni 2012 at 1:51

 24. Att vara ”skeptisk” är inte samma sak som att vara vetenskaplig.

  Kanske Nonicoclolasos bara har skapat en plats för människor som vill kräkas?

  Jo, så är det nog. Många människor har så mycket sk-t i sig.

  Johan

  17 juni 2012 at 2:41

 25. Testet har fått mycket kritik o kritiken kom inte bara från patienternas sida. Visa vetenskapsmän protesterar också.

  Dorota Sihlberg

  1 juli 2012 at 14:50


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: