Nonicoclolasos

Schism mellan ateister

De nya ateisterna, bl.a. Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, P. Z. Myers och Jerry Coyne, faller inte alla i smaken. Det finns faktiskt ateister som ogillar dem och deras höga svansföring. Två exempel:

 • ruseProfessorn i filosofi Michael Ruse: ”[H]ow dare we be so condescending? I don’t have faith. I really don’t. Rowan Williams does as do many of my fellow philosophers like Alvin Plantinga (a Protestant) and Ernan McMullin (a Catholic). I think they are wrong; they think I am wrong. But they are not stupid or bad or whatever. … I don’t think I am wrong, but the worth and integrity of so many believers makes me modest in my unbelief.”
 • greenProfessorn i matematik Michael Green: ”I get angry with people who are wildly atheist, because they sort of deny any humanity whatsoever. They deny the poetry – and they talk as if we understand everything, including love, and actually there are beautiful things which can move you in ways that presumably can be understood entirely in terms of complex pathways in the brain, but that’s still not a useful way of thinking of them. So I get annoyed by ultra-atheists who aren’t willing to tolerate anything – I suppose I’m less atheist than that.”

Själv står jag på de nya ateisternas sida: jag är med andra ord inte bara ateist utan även anti-teist. Precis som Richard Dawkins är jag trött på attityden att religion ska betraktas som något intellektuellt respektabelt, som man tyst ska acceptera. Den tiden är förbi.

Annonser

Written by Niclas Berggren

3 november 2009 den 5:51

Publicerat i aktivism, ateism, bråk, religion

59 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. För mig är religion en ideologi som bör kunna granskas på samma sätt som politiska ideologier.

  Till och med uttalade skeptiker, som inte har några problem med att ifrågasätta t ex paranormala företeelser och pseudovetenskap, har tyvärr i bland en tendens att tassa på tå kring organiserad religion.

  Technicolor

  3 november 2009 at 6:19

 2. Det ironiska med de ”nya ateisterna” är att de av en slump landar i samma politiska slutsatser som kristna alltid gjort. Judar och muslimer är primitiva, medan den kristna världen är civiliserad. Ungefär så, i fråga efter fråga. Att alla civilisationer och kulturer vilar på en social metafysik blundar man för. Istället får vi lära oss att det är vetenskapligt att tro på ett svenskt folk men vidskepligt att tro på exempelvis ett judiskt folk. Eller som Humanisternas ordförande så gärna gör på sitt alldeles egna främlingsfientliga sätt – använda citationstecken för att markera att de där primitiva egentligen inte finns. Juden blir ”jude” och muslimen blir ”muslim”. Men en svensk är alltid svensk.

  Michael Green verkar vara en sympatisk ateist. Han tycks förstå att religion i de flesta fall handlar om något helt annat än gudar, övernaturlighet och vidskepelse. Det är poesi, skönhet, samhörighet, konst, sång, historia och filosofi.

  Christopher Aqurette

  3 november 2009 at 6:45

 3. Niclas
  Jürgen Habermas är ytterligare en ödmjuk atheist som kan nämnas. Enligt honom har det moderna samhällets grundläggande värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter sin grund i den kristna tron.
  ”Christianity, and nothing else, is the ultimate foundation of liberty, conscience, human rights, and democracy, the benchmarks of western civilization. To this day, we have no other options [to Christianity]. We continue to nourish ourselves from this source. Everything else is postmodern chatter.”
  Risken är att vi tappar allt detta om vi lämnar tron.

  Roland

  3 november 2009 at 7:35

 4. Roland

  Man kan faktiskt stödja demokrati och mänskliga rättigheter utan kristen tro. Den religiösa biten behövs inte fastän idéerna först hade med religion att göra. Det är två skilda saker. Du vantolkar Habermas.

  Jesper

  3 november 2009 at 7:45

 5. Jag håller helt och hållet med dig Niclas och och tycker det är modigt och beundransvärt av Dawkins och andra att ställa religiösa till svars. Religion har skadliga effekter och skall inte ska betraktas som något intellektuellt respektabelt.

  Rokeidel

  3 november 2009 at 7:46

 6. ”because they sort of deny any humanity whatsoever.”

  Vilket komplett skitsnack.

  Lennart Regebro

  3 november 2009 at 8:34

 7. Nej, jag ändrar mig. Det är inte komplett skitsnack. Det är idiotiskt kräkframkallande skitsnack. :-)

  Att förneka Gud är inte att förneka mänskligheten. Tvärtom är det att bekräfta mänskligheten och att säga att allt vi gör, fantastiskt eller dåligt, är VI. Inte Gud, utan vi. Att hävda att allt bar kommer ur Gud, det är att förneka mänskligheten.

  Lennart Regebro

  3 november 2009 at 8:38

 8. Liksom Lennart har har jag svårt att förstå Greens kritik på denna punkt. För att ta Dawkins som exempel har han t.ex. skrivit boken Unweaving the Rainbow, i vilken han uttrycker ”poetiska” och estetiska känslor inför tillvaron. Se honom läsa öppningsraderna:

  nonicoclolasos

  3 november 2009 at 8:42

 9. Roland och Jesper: ”Mänskliga rättigheter” är förvisso av metafysisk karaktär. Det talar dock inte för att acceptera religion (som i sina praktiska manifestationer ofta bryter mot det som brukar innefattas i begreppet ”mänskliga rättigheter”) utan för ändrad terminologi och ett nytt filosofiskt synsätt .

  nonicoclolasos

  3 november 2009 at 8:51

 10. Jag har ett visst minne av att Dawkins i The God Delusion jämför bland andra Michael Ruse med Neville Chamberlain eftergiftspolitik. Personligen tycker jag att det är något skumt med sådant, och det tycks mig som att det finns likheter med klimatdebatten när det gäller tonen.

  Dennis

  3 november 2009 at 8:56

 11. Dennis: Mycket av schismen verkar handla om just tonen, men det finns också substantiella skillnader. När det gäller det du åsyftar har jag för mig att det handlar om taktik när det gäller att försvara evolutionsläran mot kreationistiska attacker, särskilt i amerikanska skolor, där Ruse förespråkar allianser med kristna evolutionister, vilket Dawkins ser som en tveksam typ av allians.

  nonicoclolasos

  3 november 2009 at 9:06

 12. Aqurette beskriver det fint: För ateister handlar religion tydligen om gudar, övernaturlighet och vidskepelse. Och för oss religiösa handlar det om poesi, skönhet, samhörighet, konst, sång, historia och filosofi.
  Det gör hela religionsdebatten på bloggen onödig, då deltagarna skriver om olika saker.
  Ateism (ny, gammal eller whtever), gonatt :-)

  swingthatcat

  3 november 2009 at 9:21

 13. Apråpå Humanisterna bör det tilläggas att Humanisterna inte är en ateistisk organisation utan agnostisk och därigenom menar de att människan inte kan nå kunskap om verkligheten.

  Jag måste också säga att jag inte förstår varför man skall särbehandla religion. Liksom vilka påståenden som helst skall de värderas efter sin giltighet, sannolikhet och logik.

  Vilka ateister menar att den kristna världen är civiliserad Aqurette? Snarare är det väl så att den sekulariserade världen är civiliserad och där råkar det bo många kristna. Kristna som i ljuset av vetenskapliga och humanitära framsteg är så ryggradslösa att de väljer att kompromissa bort stora delar av sin religion för att försöka få den att överleva. ”Jaha.. är inte himlakroppar aristoteliskt ofelbara.. jamen… då väljer vi att bortse från det – men resten av religionen är korrekt! Jaha… kan man inte gå på vatten.. då är det inte ordagrant menat utan är en allegori för något! Jaha… går det inte att göra vin av vatten… jamen.. då är det en allegori för något. Jaha… homosexuella kanske inte ska dödas… då bortser vi från de textraderna.”

  Själv har jag väldigt litet till övers för sekulariserade religiösa eftersom de har så litet ryggrad och är så pass principlösa att de plockar och väljer i sin religion för att kunna få sin irrationella gudstro gå ihop med sekulära värderingar som de anser vara korrekta. Det främsta exemplet torde vara homosexualitet. Jag kan inte på något sätt förstå hur homosexuella kan kalla sig kristna eller muslimer när det svart på vitt är en del av religionen att anse att detta levnadsätt är fel, syndaktigt och bör bestraffas med döden.

  Detta gör att jag på något sätt hyser större respekt för frikyrkliga samfund som (trots att de härbergerar i mina ögon fler förkastliga åsikter) i alla fall har stake nog att inte sätta skygglappar för ögonen inför de delar av sin religion som inte råkar vara politiskt eller vetenskapligt gångbart just idag.

  Sebastian

  3 november 2009 at 10:20

 14. Jag håller faktiskt i mångt och mycket med Sebastian. Det mest störande med kristendomen är just schackrandet, man ändrar på förutsättningarna för sin religion, när just förutsättningarna är religionens grund.
  Sen kan jag tycka att STC och Christopher har ett ben i båda läger, vilket iofs är OK, speciellt ur mänsklig synvinkel, men knappast ur dogmatisk synvinkel.
  Allt det vackra de förordar kan lika gärna grundas på Sagan om Ringen, som de facto inte har något med kristendom att göra.

  Kristian Grönqvist

  3 november 2009 at 10:48

 15. Religionernas sanningsanspråk skall givetvis kontrolleras mot verkligheten, håller det inte så skall det förkastas som vilket annat felaktigt påstående som helst.
  Det stora problemet är att det finns fem miljarder religiösa människor och inom överskådlig tid kommer det att fortsätta att vara så.
  Bör man inte inta en mer pragmatisk hållning och se religionen som något framförallt kulturellt och filosofiskt, och inte något som har med sanning och vetenskap att göra? För i stora delar av världen är just religionen kittet som håller samman människorna. Så istället för att förinta religionen så bör man inrikta sig på att förändra den och få den att bli mer humanistisk?

  bluefree

  3 november 2009 at 11:21

 16. Roland [kommentar nr. 3],

  jag tyckte att ditt citat inte riktigt lät som något som Habermas faktiskt skulle säga och jag gjorde därför en sökning. Mycket riktigt är det en förvanskning. Se här och här.

  Björn

  3 november 2009 at 11:33

 17. De ”nya ateisterna” får gärna ha hög svansföring, det som i slutändan är intressant är ändå argumenten. Ibland kan nämligen även de ”nya ateisterna” använda sig av dåliga argument. Se exempelvis Olle Häggströms kritik av Dawkins felaktiga statistik-argument, i Häggströms bok Riktig vetenskap och dåliga imitationer.

  Det är ibland lätt att man missar eller sväljer svaga argument, bara för att man håller med om slutsatsen.

  Marcus

  3 november 2009 at 13:48

 18. Marcus: Så rätt. Jag rekommenderar verkligen Olles bok! Jag läste den under min vintersemester.

  nonicoclolasos

  3 november 2009 at 14:02

 19. Marcus: Jag har inte läst Häggströms bok, är det samma kritik som framförs i denna artikel?

  Apropå Hitchens så funderade jag över ett påstående som åtminstone tillskrevs honom i en recension i DN, om det där med kommunism och religion. Och så kan jag ju inte undgå att tänka på det där Bertrand Russell-citatet.

  Dennis

  3 november 2009 at 14:44

 20. Den nya och så skönt burdusa ateismen är så känslosam. Man måste förlåta dem.

  Pierre

  3 november 2009 at 15:54

 21. Men visst kan man förstå vreden mot en kristendom (eller annan religion) som förminskat och skuldbelagt människor.

  Pierre

  3 november 2009 at 16:03

 22. Man kan väl tro på en Gud.

  Det moraliska problemet uppkommer när man som människa påstår sig veta att Gud har sagt något, skrivit något, haft en uppfattning eller påstått något.

  I detta ögonblick så uppkommer lögn och manipulation och ett för mig oetiskt beteende.

  En slags variant av diktatur och odemokratiskt maktutövande med manipulativa metoder.

  Dvs det som kan benämnas som fusk i släkt-selektions-substituts – arenan.

  Anders B Westin

  3 november 2009 at 16:20

 23. Ruse och Green verkar vara anständiga människor. Respekt!

  Pappan

  3 november 2009 at 16:56

 24. Det som jag tycker är riktigt intressant är att Walt Disney i Kalle Anka (eller Barks om man så vill) håller kyrkan på armslängds avstånd från sig, trots att den först utkom i USA i mitten av 1900-talet…

  Kristian Grönqvist

  3 november 2009 at 17:16

 25. ”Och för oss religiösa handlar det om poesi, skönhet, samhörighet, konst, sång, historia och filosofi”

  Men varför då blanda in gud i det hela? Det där är en uppenbar kommentar av nån som inte tror på gud, men tror på att tro på gud. Vilket också är dumheter såklart.

  Lennart Regebro

  3 november 2009 at 19:43

 26. Dennis: Japp, det är väsentligen samma argument, men lite mer utbroderat. Däremot så ingick inte argumenten mot Swinburne i boken.

  Marcus

  3 november 2009 at 20:00

 27. Religionen är på väg bort, tack und lov.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3747373.svd

  Josefin

  3 november 2009 at 20:31

 28. Josefin,

  Om du tror att avlägsnandet av symboler som många finner innehållslösa är analogt med religionens försvinnande, så ja.
  Annars talas det, tvärtom, om religionens återkomst.

  http://est.sagepub.com/cgi/content/refs/10/4/543

  Suzy Q

  3 november 2009 at 22:32

 29. Niklas, jag håller förstås med dig helt och hållet i det du skriver.

  Sebastian (som jag för övrigt också håller med) har dock en aningen underlig definition av agnosticism – det handlar inte om att man inte kan nå kunskap om verklighetenm, utan att man inte kan nå kunskap om guds existens.

  Vad gäller Olle Häggström tycker jag hans kritik mot Dawkins är fel ute. Eller så har jag inte förstått den.

  Patrik Lindenfors

  3 november 2009 at 22:39

 30. Men naturen är smart. Inte sant? Inte alls otänkbart att dess ogripbara intelligens också har något slags medvetande. Då är varat Gud.

  Lilla Klein

  3 november 2009 at 23:11

 31. ”Vad gäller Olle Häggström tycker jag hans kritik mot Dawkins är fel ute. Eller så har jag inte förstått den.”

  Vilket alternativ tror du är mest sannolikt? ;-) Skämt åsido, ni bloggar ju på samma blogg (vilken f ö är utmärkt), så du kan säkert be honom reda ut eventuella oklarheter.

  Marcus

  4 november 2009 at 0:07

 32. Sebastian:

  Precis som de nya ateisterna utgår du ifrån att den religiösa ortodoxin har rätt, att de religiösa texterna verkligen fördömer homosexualitet, att skapelseberättelsen inte är symbolisk och mytisk utan beskrivande. Det är enbart utifrån detta synsätt som de ”sekulariserade religiösa” framstår som så veka. Men du har fel!

  Att förkasta ortodoxin och sluta tro på det skrivna ordet som skapat av något övernaturligt är radikalt. Att däremot köpa ortodoxins definition av religionen och förkasta allt är enkelt. Extremister åt båda hållen kan leva med detta. Det passar in i världsbilden – allt eller inget.

  Reformrörelserna i de stora religionerna utmanar både ortodoxin och ateisterna genom att säga att de religiösa texterna är skrivna av människor i en historisk kontext och att religionen handlar om kultur och civilisation. Av detta blir fanatiker i alla läger oerhört provocerade. Det är då reformanisterna blir beskyllda för att vara ”principlösa” eftersom ”de plockar och väljer i sin religion för att kunna få sin irrationella gudstro gå ihop med sekulära värderingar som de anser vara korrekta”. Men vad är detta om inte en mycket sund attityd? Varför ska människor kasta bort allt de tror på bara för att vissa traditionella trosuppfattningar inte håller i ljuset av ny kunskap? Är inte det lika extremt som att kräva marknadsekonomins avskaffande i varje lågkonjunktur, eller att kräva anarki varje gång myndigheter verkställer felaktiga beslut?

  Christopher Aqurette

  4 november 2009 at 3:45

 33. Lilla Klein, hur kan något utan hjärna tillskrivas en intelligens?

  Marcus, jag ska ta det med Olle nästa gång vi ses. Har inte haft tillfälle ännu.

  Sebastian, liberala teologier kritiseras för att de inte tror på sin egen lära, konservativa teologier för att de tror på dumheter. Orsaken att kasta bort religion är att själva fundamentet – det övernaturliga – är påhittat. En jämförelsen med alkemi ger en rättare bild av vad det är frågan om.

  Patrik Lindenfors

  4 november 2009 at 10:29

 34. ATT Aqurette: Förvisso är Bibeln återgiven av människor – detta är dock inte fallet för Koranen som är Guds ord. Punkt slut. Det går inte att komma undan. Anser du att det finns saker i Koranen som är fel så är det Guds egna ord som är felaktiga.

  Vad gäller kristendom dock så kan jag inte se det som någonting annat än att religiösa människor har alltför djupt rotade åsikter och när de finner en motsättning i den religion de vill tillhöra så drar de inte den logiska slutsatsen att religionen och dessa övriga moraliska åsikter är oförenliga och istället försöker man få ihop en syntes av dessa båda. Och då är man tvungna att göra avkall på religionens innehåll för att rent mentalt kunna leva med sig själv. Fine by me. Fortsätter de i denna takt är väl snart alla världens religiösa deister snart.

  ATT Lindefors: Agnosticism handlar om att det inte går att nå vetskap om huruvida det finns en allsmäktig varelse. Därigenom menar man att ett sådant koncept som allsmäktighet kan finnas trots att detta koncept i sig är självmotsägande och inte logiskt hållbart. I min mening ägnar sig agnostiker åt en feg opt-out istället för att erkänna att människan inte är befattad med verktyg att nå kunskap om verkligheten eller att hon faktiskt är befattad med sådana verktyg.

  Sebastian

  4 november 2009 at 11:18

 35. ATT Lindefors: Och Humanisterna är uttalat agnostiska och hjälper då i min mening inte till vidare mycket i en eventuell debatt mot religion som sådan. Antingen är ett Gudskoncept i sig logiskt hållbart eller så är det det inte.

  Sebastian

  4 november 2009 at 11:25

 36. @Sebastian,
  Humanisterna är inte uttalat agnostiska, organisationen vilar på en icke-religiös grund. Dvs, agnostisticism eller ateism eller ”vem-bryr-sig”.

  Patrik Lindenfors

  4 november 2009 at 11:40

 37. Sebastian

  ”Fortsätter de i denna takt är väl snart alla världens religiösa deister snart.”

  Så har man trott, men många ser nu att religionens betydelse är underskattad och anser att vi nu lever i ett postsekulärt tillstånd. http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_3089449.svd

  Roland

  4 november 2009 at 11:40

 38. ATT Lindefors:
  Det är stor skillnad mellan agnosticism och ateism och skall inte buntas ihop så lättvindigt. Jag får självfallet erkänna att jag inte läst Humanisternas stadgar utan bara hört Sturmark tala – och han talar i termer av sannolikhet och sagt att de är agnostiker.

  Med det sagt så menar jag likväl att agnosticism, eller explicit skepticism (man kan inte säga någonting med säkerhet) är ett minst lika stort hot mot människan som religion.

  Sebastian

  4 november 2009 at 12:10

 39. Roland, vem är förvånad över att Sigurdsson hyllar sitt eget ämne? Jag gillar bättre Dawkins syn på teologi som Niclas bloggade om, https://nonicoclolasos.wordpress.com/2009/09/30/den-vardelosa-teologin/ Vänsterateisterna Sigurdsson hyllar är ute och cyklar. Också på det här området.

  Thomas

  4 november 2009 at 12:40

 40. Definitionen på Ateist/ateism varierar…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Atheism

  Magnus W

  4 november 2009 at 13:00

 41. Thomas

  Vi kan ha olika preferenser. Men med stöd från Habermas vill hävda de troendes rätt till respekt om vårt samhälle inte skall gå under.

  ”Were secular citizens to encounter their fellow citizens with the reservation that the latter, because of their religious mindset, are not to be taken seriously as modern contemporaries, they would revert to the level of a mere modus vivendi – and would thus relinquish the very basis of mutual recognition which is constitutive for shared citizenship.”

  http://www.signandsight.com/features/1714.html

  Roland

  4 november 2009 at 13:12

 42. Självklart skall troende respekteras. På samma sätt som att jag kan tycka att en person som tror på kristallhelning är en trevlig prick kan jag tycka att en kristen är en trevlig och sympatisk människa – inget konstigt med det.

  Sebastian

  4 november 2009 at 13:29

 43. Roland, visst måste vi kunna leva ihop, det håller jag helt och fullt med om, men vad menar du egentligen med respekt? Jag kan inte respektera en kristallhelare, lika lite kan jag respektera en kristen. Men vi kan leva i samma samhälle utan att slåss eller vara elaka mot varandra, det hoppas jag i alla fall.

  Thomas

  4 november 2009 at 15:38

 44. Roland och Thomas: Man kanske bör skilja på respekt i allmänhet och respekt med avseende på en specifik uppfattning? Jag respekterar inte heller ”kristallhelare” qua kristallhelare, eller kristna qua kristna, men en kristallhelare eller kristen kan tänkas vara värd respekt qua person pga. en mängd andra egenskaper.

  Angående detta med respekt och religion, ta gärna del av filosofen Simon Blackburns tankar.

  nonicoclolasos

  4 november 2009 at 15:42

 45. Lille Klein
  Naturen är inte alls smart, den gör bara saker många gånger…

  Kristian Grönqvist

  4 november 2009 at 16:43

 46. Christian Grönqvist,

  Vad betyder de tre mystiska prickarna efter alla dina inlägg?

  ”In view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views.”

  Einstein

  lilla Klein

  4 november 2009 at 21:23

 47. lilla Klein: Jag kontrar.

  nonicoclolasos

  4 november 2009 at 21:32

 48. Ruse och Green har så fel, så fel. Jag skrattar gott varje gång PZ Myers hånar deras löjliga ”I’m an atheist, but…”-attityd.

  klas

  4 november 2009 at 21:40

 49. Religiös var han inte, men väl deist.

  lilla Klein

  4 november 2009 at 21:42

 50. ”The thing that immediately struck me was that, despite all the sharp put-downs, Dawkins is actually incredibly mild-mannered in person.”

  http://physicsworld.com/blog/2009/11/darwins_pit_bull_not_so_aggres.html

  Thomas

  4 november 2009 at 22:05

 51. Sebastian:

  Att Koranen är Guds ord ifrågasätter reformmuslimerna efter samma mönster som reformjudarna på 1800-talet började ifrågasätta att Moseböckerna är Guds ord. Idag är reformjudarna i absolut majoritet bland världens religiöst organiserade judar. Jag tror det är fullt möjligt att de reformvänliga muslimerna är i majoritet i de islamiska samhällena om hundra år.

  Det tråkiga är att de ”nya” ateister utgår ifrån att de ortodoxa rörelserna har rätt. Extremisterna bekräftar därmed varandra.

  Christopher Aqurette

  5 november 2009 at 8:45

 52. Se för övrigt vad Alan Sokal har att säga om Dawkins ”stridbara” ateism.

  nonicoclolasos

  5 november 2009 at 9:39

 53. Sokals jämförelse mellan politik och religion har sin poäng men är ofullständig. Förvisso är religion genom sitt anspråk på normativitet politisk i viss bemärkelse; etik och lagstiftning förenas i politiken. Men den existensiella sidan av religionen, den som tröstar (hur irrationell den än anses vara) och ger livet en yttersta mening, befinner sig på en annan nivå än, säg, skolpolitik. En sund skepticism behöver inte tas sig oförskämda uttryck. När den ändå gör det, tycks den känslomässig och ger upphov till frågor om drivkraften.

  Pierre

  5 november 2009 at 10:15

 54. Lilla Klein

  Att meningen, men tanken inte är avslutad. Ungefär: Resten kan Du räkna ut själv.

  Kristian Grönqvist

  5 november 2009 at 10:25

 55. @Sebastian,
  Din beskrivning av de ”nya” ateisterna är felaktig. Återigen, liberala teologier kritiseras för att de inte tror på sin egen lära, konservativa teologier för att de tror på dumheter. Orsaken att kasta bort religion är att själva fundamentet – det övernaturliga – är påhittat. En jämförelsen med alkemi ger en rättare bild av vad det är frågan om.

  Det är lite svårt att föra en diskussion om du har en skev verklighetsbeskrivning.

  Patrik Lindenfors

  5 november 2009 at 10:45

 56. Thomas

  5 november 2009 at 20:21

 57. ATT Lindefors:
  Jag håller med dig om att den viktiga anledningen till att förkasta religion är att den vilar på ett i sig omöjligt koncept – allsmäktighet.

  Men, utöver det så tycker jag att det är viktigt att påpeka att sekulära religiösa är personer som för att klara den mentala påfrestningen när de ser att deras lära innehåller så många felaktigheter väljer att bortse från dessa felaktigheter.

  Sebastian

  6 november 2009 at 11:05

 58. Ändå är vi rädda för präster—jag också! Vår rationalitet säger oss att de inte kan skada oss, men den irrationella sidan fruktar deras häxkrafter.

  Baphomet

  7 november 2009 at 2:24

 59. Baphomet: Även jag darrar.

  nonicoclolasos

  7 november 2009 at 6:52


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: