Nonicoclolasos

Nytt namn på människan

Filosofen Göran Hägglund, i fortsatt polemik mot Jerzy Sarnecki och Björn Fries:

Inte tror väl skribenterna att all brottslighet skulle upphöra om enbart socioekonomiska förhållanden förbättrades? Människan skulle i så fall reduceras till en funktion av omständigheter och berövas sin fria vilja, det som gör henne till just människa.

Intressant. De av oss som inte tror på den fria viljan — förutom jag själv återfinns i denna skara bl.a. Einstein, Schopenhauer, Bergström, Strawson, Russell, O’Hear, Dawkins, HonderichSmilansky och Dendrophilian —  får helt enkelt försöka hitta ett nytt namn på medlemmar av arten homo sapiens. Förslag?

Se även en tidigare kritik av Hägglund: ”Stor stat utan tro på fri vilja?”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

13 april 2010 den 10:17

45 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Utan fri vilja finns ingen moral. Det är således fullständigt arbiträrt hur vi beter oss….?

  Här är en nöt att fundera på – tänk om det bara är du som inte har någon fri vilja, men därmed tror att ingen annan har det heller? Jag har flertalet gånger gjort misstaget att tro att bara för att jag har en fri vilja så kommer andra att ha det. Vissa människor föds till drönare.

  hpx83

  13 april 2010 at 10:30

 2. hpx83: Jag har ett nytt blogginlägg på gång till imorgon bitti som jag tror bemöter ditt första påstående, att det utan fri vilja inte finns moral. (Jag har tidigare, i en liten essä, diskuterat det påståendet.)

  Niclas Berggren

  13 april 2010 at 10:39

 3. […] This post was mentioned on Twitter by Isobel Hadley-Kamptz. Isobel Hadley-Kamptz said: Niclas Berggren är en av de smartaste människor jag vet: http://bit.ly/cAyCUL […]

 4. Du skriver inte vilken sorts människa som behöver nytt namn, så Homo Sapiens Haegglundiensis är mitt förslag. Med reservation för att mina kunskaper i latin är något bristfälliga.

  Dennis

  13 april 2010 at 10:59

 5. Homo pervicax

  Patrik Lindenfors

  13 april 2010 at 11:05

 6. Intressant essä. Varför vill du inte ta ansvar för dina handlingar, och varför vill du inbilla dig att du inte har ett val?

  hpx83

  13 april 2010 at 11:12

 7. hpx83: Anledningen till att en del människor betvivlar existensen av en fri vilja är inte att de själva saknar fri vilja, utan att de anser sig att allt som sker i universum, gör det som följd av naturlagar, vilket inte ger utrymme för någon fri vilja.

  David Bergkvist

  13 april 2010 at 11:20

 8. Patrik: Lysande! (Jag fick söka på ”pervicax”.)

  Dennis: Det vore elakt mot Hägglund! :-)

  Niclas Berggren

  13 april 2010 at 11:20

 9. @David : Du menar att ditt svar skulle då vara en effekt av diverse elektroniska impulser och inte det faktum att du valde ditt svar?

  Fråga : Om vi ponerar att bristen på fri vilja stämmer – vilka naturlagar leder fram till en föreställning om fri vilja hos en individ? Hur kan ett sådant koncept uppstå hos människor, om de inte hade den? Hur definierar du, eller förklarar existensen av ett begrepp såsom fri vilja om den inte existerar?

  hpx83

  13 april 2010 at 11:24

 10. Du fattar väl att utan fri vilja är människan bara ett djur? Vad skiljer oss då från en gris eller en älg? De kan inte tänka och handla moraliskt utan bara på instinkt. Sådan är inte människan.

  Eddie

  13 april 2010 at 12:22

 11. Eddie: Jag tror att du fångar något viktigt i din kommentar. Jag ser tron på fri vilja som ett slags religiös tro (intimt förknippad med kristendomen). Vi som har en naturalistisk utgångspunkt inser att människan faktiskt är ett djur.

  Niclas Berggren

  13 april 2010 at 13:17

 12. @Niclas : Människan är onekligen ett djur, men är alla djur människor? Det är en ganska självförnedrande syn du har, tycker du inte?

  hpx83

  13 april 2010 at 13:22

 13. Niclas, skulle du kunna utveckla dina tankar kring determinism. Jag bara gissar här – men jag antar att du menar att eftersom hjärnan fungerar enligt vissa bestämda regler så är våra val resultat av hur vår hjärna tolkar information i förhållande till redan upplevda händelser?

  Om nu detta är hyfsat nära hur du tänker – hur ser du då på konceptet medvetande? Om alla våra ageranden är förutbestämt (med tanke på våra erfarenheter och hur vår hjärna behandlat dessa) så borde det ju inte finnas något medvetande.

  Om du håller med om detta resonemang – hur ser du då på moral och möjligheten att fördöma mänskligt handlande? Om någon slår ner dig så var det ju inte ett medvetet val utan förutbestämt?

  Helt enkelt! Vill bara läsa dina tankar kring detta.

  Sebastian

  13 april 2010 at 13:32

 14. hpx83: Nej, jag anser inte att alla djur är människor. (Fast begreppet är omstritt: om ett nödvändigt villkor för att vara människa är fri vilja, då existerar, med min syn, inga människor. Då följer givetvis att inga djur är människor, inte heller de som ingår i arten homo sapiens.)

  Niclas Berggren

  13 april 2010 at 13:35

 15. @Niclas : Varifrån kommer konceptet fri vilja, och hur har det skapats – utan existens av fri vilja? Om du ej har fri vilja så måste per definition konceptet fri vilja innehas av någon annan för att finnas som koncept. Man kan naturligtvis hävda att detta är ett strikt teoretiskt koncept (d.v.s. endast existerar i teorin), men min fråga blir då – hur kommer något som inte har en fri vilja fram till det teoretiska konceptet fri vilja? Hur kommer något som inte kan själv styra fram till att teoretiskt sett kan någon styra? Can’t be done.

  hpx83

  13 april 2010 at 13:41

 16. Sebastian: i) Man kan avvisa fri vilja utan att omfatta determinism. ii) Varför skulle inte medvetande kunna existera utan fri vilja? Många som tror att människor har fri vilja anser t.ex. att många andra djur med medvetande, t.ex. myror, inte har fri vilja. iii) Gällande min syn på moral och fördömande hänvisar jag till länken i min första kommentar ovan. (Jag skulle hursomhelst inte använda ordet ”förutbestämt” – det låter som fatalism, dvs. att allt som händer är oundvikligt, en syn jag avvisar.)

  Niclas Berggren

  13 april 2010 at 13:43

 17. @hpx83: Naturlagarna anger hur elementärpartiklar interagerar med varnadra. Hjärnan består av såpass otroligt många elementärpartiklar som interagerar på ett så komplicerat sätt att det inte går att finna något särskillt samband mellan hur naturlagarna är formulerade och exakt vilka tankar som hjärnan genererar.

  @Sebastian: Hur vet du att det inte skulle finnas något ”medvetande” om alla våra agernaden är förutbestämda? Har du testat att låta alla dina ageranden vara förutbestämda och noterade att ditt ”medvetande” försvann då, eller vad?

  David Bergkvist

  13 april 2010 at 13:48

 18. Det är förenklat att påstå att andra djur än människan agerar enbart efter instinkt. Även varje hundindivid har sin unika världsbild baserad på erfarenhet och intryck, som utgör viktig orsak till handlande och tänkande. Rent instinktiva val hör till spädungarna/spädbarnen till?

  Camilla

  13 april 2010 at 17:29

 19. Självfallet har en människa fri vilja att se eller inte se. Observera att detta att se inte nödvändigtvis kräver syn i form av seende ögon utan är ett generellt uttryck för att observera det som sker omkring personen i fråga och reagera på detta på ena eller andra viset.

  Som jag skriver om i min blogg: Människan väljer själv.

  norah4you

  13 april 2010 at 18:07

 20. Självfallet är vi utan fri vilja. Allt som lagras i vår hjärna är erfarenheter av tidigare upplevelser. Ju fler lärdomar, desto större palett av beslutsunderlag har hjärnan. I de flesta fall har hjärnan varit i den givna situationen förut, vilket gör valet självklart, i vissa situationer belönar oss hjärnan med välbefinnande eller njutning, vilket gör oss betingade att välja vissa vägar, i vissa fall belönar oss hjärnan med smärta vilket gör att vi undviker vissa handlingar. Övning ger färdighet och till slut begår vi i stort sett bara handlingar med vinst. M.a.o. inga val är slumpmässiga utan styrs av hjärnans matris.
  Blev det begripligt?

  Kristian Grönqvist

  13 april 2010 at 19:07

 21. […] Docent Berggren i sin bloggartikel Nytt namn på människan, nonicolclolasos.wordpress.com 13 april 2010 […]

 22. @hpx83

  ha ha, känner igen det där från sektledaren Ayn Rand!

  Joe

  13 april 2010 at 21:01

 23. Är myror medvetna? Det kan tänkas men det är inget jag tar för givet. Att en katt är medveten tar jag nästan för givet och då ser jag det som att katten har en viss grad av fri vilja, men det är naturligtvis något mycket primitivt. Människans fria vilja ser jag också som något primitivt, det är därför vi måste vara rädda om den lilla fria vilja vi har.

  Daniel

  16 april 2010 at 7:20

 24. Hej Daniel.

  Eftersom myror på samma sätt som vi är slavar av tidigare upplevelser och minnen som styr deras val, kan man nog utgå ifrån att de har en medvetenhet. Den är naturligtvis mer pragmatiskt inriktad på den kontext som gäller för myror, inte för människor, vilket innebär att deras medvetande inte alls omfattar de saker som gäller oss eller katter… Alla djur och alla växter påverkas av epigenetiken, som kan sägas vara den programmeringsform som är dagsaktuell.

  Kristian Grönqvist

  16 april 2010 at 11:08

 25. Om myror är medvetna så antar jag att också de har fri vilja. Det är helt meningslöst att vara medveten om vår funktion skulle kunna reduceras till en programalgoritm. Vi funkar inte så. Vi har ett ickereducerbart medvetande som i någon eller många situationer kan påverka vad som händer.

  Daniel

  16 april 2010 at 12:18

 26. Daniel: Varför kan inte tillvaron vara helt meningslös?

  Niclas Berggren

  16 april 2010 at 12:25

 27. Meningslös var möjligtvis ett dåligt ordval. Jag menar att medvetandet har en funktion som kan förklara varför det finns där, varför det är en del av biologin och varför det har utvecklats evolutionärt.

  Alternativet till att medvetandet har en funktion beskrev jag som att det är helt meningslöst.

  Det skulle i teorin kunna vara så att medvetandet saknar funktion, att det är meningslöst. Men skulle jag tro på det så är det för mig exakt samma sak som att inte tro på en omvärld. Det kan man inte tro på, vi är tvingade att tro på det realistiska alternativet.

  Daniel

  16 april 2010 at 12:49

 28. Daniel: Då förstår jag bättre hur du menar (även om jag inte övertygas av din hållning, att medvetande implicerar fri vilja).

  Niclas Berggren

  16 april 2010 at 12:52

 29. Vi har förstås olika synsätt på vad både fri vilja och medvetande är, men för mig är medvetandet något ickefysiskt och när man väl tror på det så följer det att vi har en vilja som inte kan reduceras till fysik. En sådan vilja har ofta kallats ”fri”, men jag kan iofs hålla med om en massa invändningar till en sådan beskrivning. För mig är i alla fall tron på en fri vilja ett ställningstagande mot de som vill reducera människan (och djur) till en fysisk funktion eller algoritm.

  Daniel

  16 april 2010 at 13:04

 30. Om man med fri vilja menar att man tar ett av de beslut som finns tillgängliga i hjärnan i form av medvetna eller omedvetna minnesfunktioner, så OK, men vi kan inte besluta om något annat än det redan inlärda, eftersom det om det oinlärda inte finns en medvetenhet.
  Jag ser det som om man tar ett beslut om redan upplevda saker och ställningstaganden. Man upprepar bara ett mönster från en matris, vilket skulle innebära att någon annan har tagit det beslutet före mig. Min hjärna har godkänt det logiska eller vinstrika i det beslutet och när jag tar beslutet har redan någon före mig tagit det beslutet. Den fria viljan är alltså en chimär.

  Kristian Grönqvist

  16 april 2010 at 17:01

 31. Daniel: Varför gör du ett ställningstagande mot dem som ”reducera människan (och djur) till en fysisk funktion eller algoritm”? För att du har observerat världen och kommit fram till att de har objektivt fel, eller för att du *vill* tro att de har fel?

  David Bergkvist

  16 april 2010 at 17:10

 32. David,
  Hur tänker du när du frågar mig? Om jag vore så ohederlig att jag medvetet formar mina ställningstaganden efter vad jag vill om världen så skulle jag knappast erkänna det. I alla lägen svarar jag förstås att jag observerat världen och bildar min uppfattning utifrån det.

  Daniel

  16 april 2010 at 20:04

 33. Daniel: Det är väl inte ”ohederligt” att forma sina ställningtaganden efter hur man önskar att världen vore? I mina ögon är det förvisso korkat, men de som till skillnad från mig anser att det är vettigt att göra, har ju ingen anledning att ljuga om saken. Så det faktum att du svarade att dragit dina slutsatser efter att du observerat världen, gör att jag har anledning att tro att detta också är sant.

  Vilket får mig att fråga följande: Vilka observationer av världen hade gjort att du dragit slutsatsen att den fria viljan *inte* existerar?

  David Bergkvist

  16 april 2010 at 20:56

 34. Bra fråga. Jag trodde inte på fri vilja i tonåren, jag funderade på detta med orsaker och tänkte att allt måste vara mekaniskt. Även om det finns något ickefysiskt så måste ju även det kunna reduceras till mekaniska funktioner tänkte jag. Och det är ju så alla vuxna män verkar tänka idag. Vi är besatta av att förstå orsaker och det går överstyr.

  Men jag tänkte vidare och började inse att en värld som kan reduceras till mekanik, aldrig kan ha ett funktionellt medvetande. Även om man tror att medvetandet är samma sak som mekaniken så är det inte funktionellt i en sådan värld.

  När jag väl förstått den idén så finns det inga observationer som kan få mig att ändra mig. Så min hållning kan inte falsifieras men detta är inte vetenskap, det är filosofi och detta är grunden för min filosofi.

  Men det är ett misstag att ens tro att en mekanisk värld är möjlig att observera. Det är den inte, åtminstone inte om du är en del av den världen.

  Daniel

  17 april 2010 at 7:53

 35. Nu hängde jag inte längre med.”det är ett misstag att ens tro att en mekanisk värld är möjlig att observera”. I mina ögon är det den enda som är möjlig att observera. Den icke materiella världen är däremot omöjlig att observera. av antingen definitionsmässiga orsaker, eller av verkliga.
  Intressant att det är så olika med hur man utvecklas. Jag trodde som Du nu gör i tonåren.

  Kristian Grönqvist

  17 april 2010 at 10:15

 36. Kristian,
  Vi kan förstås observera något som är mekaniskt. Det jag säger är att vi inte kan observera något om vi själva är mekaniska. Du kan ju tro att en videokamera observerar världen, eller så kan du tro att en robot med en videokamera observerar världen, men det är en omöjlighet.

  Om detta argumenteras det på många olika sätt. T.ex http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_room

  Alla kan förstå ett sådant argument om de försöker.

  Daniel

  17 april 2010 at 10:38

 37. Jag blev också fundersam till användningen av ordet ”reduceras”. Du anser alltså från första början att världen och dess betydelse förminskas, genom att ge den materialistiska förklaringar och att ”vår” fantastiska värld inte förtjänar att förminskas av simpla mekanistiska processer. Min värld blev större av det
  Och det började egentligen som barn med TV. Hur var det möjligt att det satt en nyhetsuppläsare i Helsingfors samma sekund som i vår TV och att hans bild hade slagits i bitar och färdats osynlig i luften däremellan och att inte blåsten tog den med sig. Först då insåg jag som barn vilka exeptionella kvaliteer världen bar med sig…och först nu inser jag hur många outnyttjade osynliga fysiska saker som fortfarande finns där outnyttjade.
  Min värld behöver ingen mystisk immateriell existens för att fortsätta att förundra mig. Det skulle bli alldeles för enkelt…

  Kristian Grönqvist

  17 april 2010 at 11:02

 38. Du menar inte att Du hänvisar till ett tanke-experiment frå 1980 då datamaskinen och förståelsen av densamma befann sig på krypstadiet. Bättre kan Du.
  Med ditt dogmatiska bestämda sätt hävdar jag fortfarande att du ägnar Dig åt en filosofi som är förvillande lik religion för att inte kanske rentav vara det…
  En gång dualist, alltid dualist

  Kristian Grönqvist

  17 april 2010 at 11:22

 39. Jag anser att det är en intellektuellt felaktig reduktion att säga att ett hus är samma sak som dess skorsten. Det är av sådana intellektuella anledningar jag vänder mig mot reduktionism. Det har inte att göra med att det inte ”känns” bra..

  Daniel

  17 april 2010 at 11:41

 40. Kristian,
  Datorer funkar likadant idag som de gjorde 1980..

  Daniel

  17 april 2010 at 11:43

 41. Jag vänder mig istället mot att med gamla förutfattade meningar försöka göra världen begriplig. Det går inte att bedöma innan man vet.
  Det är som att ha en folkomröstning för eller emot kärnkraften för tvåtusen år sedan när man inte visste vad det var…

  Kristian Grönqvist

  17 april 2010 at 18:53

 42. Vad avser du med gamla förutfattade meningar? Vi vet väldigt exakt vad datorer är och hur de funkar och det har vi vetat sedan 30-talet när Alan Turing kom på dem. Allt sedan dess har det varit en diskussion om också vi människor funkar som en Turingmaskin.

  Men du verkar tro att Turingmaskiner skulle kunna utvecklas? Det kan de inte och det förstår vi eftersom vi har en enormt god matematisk förståelse av Turingmaskiner. En Turingmaskin kan bara bli snabbare och större, men i någon grundläggande bemärkelse så kan den inte utvecklas.

  Du behöver förstås inte tro mig och mina dogmatiska utlåtanden men jag har min uppfattning och jag anser att det är banalt att inse att inte vi är en Turingmaskin. Jag förstår att du blir förbannad för att jag är så säker. Jag är precis lika förbannad på alla som är säkra på motsatsen.

  Daniel

  17 april 2010 at 19:33

 43. Du förstår Dig då inte på datamaskiner, det hör jag. Evolutionshastigheten är svindlande.
  Jfr bilbranschen: Om årets Volvo personvagn hade gått igenom samma evolution som datorn de senaste tjugo åren så skulle den:
  – vara stor som en tändsticksask
  – ha rum för 600 passagerare
  – gå i 10.000 km i timmen
  – Inte dra många droppar bensin/100 km
  – vara klimatbeständig, helautomatiserad samt gå att fälla ihop och förvara i plånboken

  Kristian Grönqvist

  17 april 2010 at 21:15

 44. Ja, fantastiskt. Den här världen är lättlurad.

  Daniel

  17 april 2010 at 21:55

 45. Spännande diskussion.
  EFter ha arbetat med datorer hela mitt vuxna liv så måste jag hålla med Daniel. En turingmaskin är bara en beskrivning hur en dator fungera och även om den blivit fantastiskt snabb med åren så har inte principen förändrats. Jämförelsen med bilindustrin är spännande jag har sett den i minst 10 år och tycker nog man skall förhålla sig skeptisk till den jämförelsen (ingen vill nog köra en bil som förutom att gå jättesnabbt, utan att dra några mängder bensin, kan krascha utan förvarning, bara köra på vissa vägar osv) eftersom den inte stämmer.
  Tron på en helt fri vilja närmar sig religiositet och jag kan inte riktigt förstå de som anser att världen skulle bli mindre spännande om den inte skapats av en gud eller att det krävs en helt fri vilja för att uppskatta livet. För mig är livet en fantastisk resa där det väntar nya spännande saker runt hörnet utan att det behövs en gud eller en fri vilja för det.
  /b

  Björn Å

  13 maj 2010 at 16:19


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: