Nonicoclolasos

Ökade klyftor?

Den rödgröna oppositionen beskyller regeringen för att ha ökat inkomstklyftorna i Sverige. I samband med budgetpropositionen redovisas en del intressant statistik angående detta. Här visas Gini-koefficientens utveckling:

Tittar man på spridningen i justerad disponibel inkomst beräknas den mycket riktigt ha ökat sedan 2009, men notera att nivån är lägre än 2000, då Socialdemokraterna styrde Sverige, och ungefär lika stor som 2006, då Alliansen tog över regeringsmakten.* Under regeringsperioden som helhet verkar alltså klyftorna inte ha ökat.

En fundamental fråga, som besvaras olika beroende på vilken rättvisesyn och vilken förståelse av konsekvenser man har, är vilken Ginikoefficient som är optimal. Det är inte självklart att 0,22 är bättre än 0,29, allt beaktat.

_________________________

*Statistiken ska dock tolkas med försiktighet — självklart påverkas inkomstutveckling och inkomstspridning av annat än den förda ekonomiska politiken, och i den mån de gör det uppkommer effekterna ofta med betydande eftersläpning.

Annonser

Written by Niclas Berggren

15 april 2010 den 11:43

Publicerat i ekonomi, politik, rättvisa

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Är inte det intressanta den långsiktiga utvecklingen? Orättvisan har ökat i vårt land under decennier, oavsett regering. Finns det verkligen ingen som kan öka rättvisan i Sverige? Varför sker det inget?

  Tom

  15 april 2010 at 13:01

 2. Politikerna borde läsa den här nya boken om hur orättvisan sliter sönder ett samhälle inifrån.
  http://www.karnevalforlag.se/bocker/jamlikhetsanden

  Tom

  15 april 2010 at 13:02

 3. Tom: Jag rekommenderar professor Lane Kenworthys analys av den bok du rekommenderar.

  Niclas Berggren

  15 april 2010 at 13:26

 4. Konstigt att den var så hög 2000, det kan väl inte haft något att göra med IT-bubblan? Därför är det intressantare att räkna exklusive kapitalinkomst/vinst, och det är väl också det vanligaste när man beräknar gini-koefficienten? Gör man det har den alltså ökat under den borgerliga regeringen. Det är knappast förvånande, regeringen vill väl öka inkomstklyftorna?

  William

  15 april 2010 at 13:27

 5. William: Är man intresserad av distributiv rättvisa inser jag inte varför man inte även ska beakta kapitalvinster och kapitalinkomster. Annars tror jag, utan att vara expert, att du har rätt: i goda tider ökar kapitalinkomster och kapitalvinster relativt mycket, vilket ökar inkomstspridningen. Men notera att i dåliga tider är utvecklingen den motsatta: under den senaste krisen gick Ginikoefficienten ned ganska kraftigt.

  Niclas Berggren

  15 april 2010 at 13:37

 6. Men den som ägnar sig åt kapitalvinster och -inkomster (vad är skillnaden mellan dessa två saker?) måste ju rimligtvis räkna med att denna inkomstkälla varierar med tiden, och därmed spara en del av dem till framtida bruk.

  Så om man villa hålla på med detta gini-koefficient-mätande, så bör man ju lågpassfiltrera* kapitalvinster och -inkomsterna.

  [*] Med detta menar jag alltså att för varje mätvärde ta genomsnittet med omliggande mätvärden.

  David Bergkvist

  15 april 2010 at 14:09

 7. David: Jag tror att kapitalinkomster är sådant som utdelning och ränta, medan kapitalvinster är resultatet av en försäljning av något slag.

  Niclas Berggren

  15 april 2010 at 14:16

 8. Ja att den långsiktiga trenden inte bör vara en ökande gini-koefficient, oavsett hur man mäter den, håller jag nog med om.

  William

  15 april 2010 at 14:17

 9. Med bakgrund av detta inlägg, men även detta, där du skriver om olika typer av ojämlikhet och dess effekter på tillväxt, känner du till någon studie som visar att inkomstskillnader eller ”klyftor” ger incitament till de med lägre inkomster att öka sin ansträngning?

  Vidare, finns det studier som visar att i länder med höga marginaleffekter (som Sverige) så minskar dylika incitament?

  Enligt ”sunda förnuftet” borde det väl vara så, kan man tycka, men det är ju inte säkert att det också kan visas empiriskt.

  Marcus

  15 april 2010 at 16:38

 10. Nationalekonomi som ett politiskt vapen… Du är ju lika respektlös mot dina läsare som Östros och Borg är mot väljarna.

  Jämför puckeln vid 2003 med puckeln för 2009. Det kan knappast vara intressant jämföra inkomstspridningen där det ekonomiska läget uppvisar sådana olikheter. Jag menar att utifrån samma resonemang kan vi säga att socialdemokraterna förde en politik som gav oss en högkonjunktur medan moderaterna förde oss in i en lågkonjunktur.

  Kapitalvinster sjunker vid en konjunkturförsämring men återhämtar sig snabbt när konjunkturen förbättras.

  Jag rekommenderar alla att läsa fördelningsbilagan för att få en mer saklig analys.

  Jonas

  15 april 2010 at 23:01

 11. Respektlös ja….!

  Georg

  15 april 2010 at 23:22


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: