Nonicoclolasos

Risken att straffa oskyldiga

Vad finns det för skäl att vara mot dödsstraff? Jag angav ett sådant — avsaknad av bevis för en avskräckande effekt — i ett tidigare inläggNicke tar upp ett annat skäl i en kommentar:

För mig är en annan anledning helt dominerande till att jag är emot dödsstraff – man kan aldrig garantera att inte oskyldiga blir dömda och dödade. Om man låser in en oskyldig så kan vederbörande bli frisläppt och kompenserad ifall friande bevis dyker upp – en död människa får inte tillbaka livet dock.

Är inte ett problem med detta argument att en död person inte kan uppleva det som negativt att ha dödats som oskyldig? Det är förvisso sant att en sådan person inte kan kompenseras för en dom på felaktiga grunder, men spelar det någon roll? Personen är ju död och kan inte reagera negativt på att inte få kompensation.

Kan man tänka sig modifierade varianter av argumentet, som är mer övertygande? Tre möjligheter:

 1. Den oskyldigt dödsdömde får uppleva mycket lidande före dödens inträde, vilket talar mot dödsstraff. (Möjliga motargument: Även oskyldigt dömda till långa fängelsestraff får uppleva mycket lidande, talar det emot långa fängelsestraff? Även skyldigt dömda får uppleva mycket lidande före dödens inträde, talar det emot dödsstraff även för dem?)
 2. Den oskyldigt dödsdömdes anhöriga får uppleva mycket lidande, vilket talar mot dödsstraff. (Möjliga motargument: Även anhöriga till oskyldigt dömda till långa fängelsestraff får uppleva mycket lidande, talar det emot långa fängelsestraff? Även anhöriga till skyldigt dömda får uppleva mycket lidande, talar det emot straff i allmänhet? Kan man inte kompensera anhöriga till oskyldigt dödade?)
 3. Allmänheten i stort kan bli allvarligt oroad och olycklig av en ordning där man kan dödas som oskyldig, vilket talar mot dödsstraff. (Möjliga motargument: Oroar sig allmänheten i stort verkligen på detta sätt? Oroar den sig inte för att bli oskyldigt dömd till långa fängelsestraff i lika hög grad? Talar det senare i så fall mot långa fängelsestraff?)

Jag vidhåller att det centrala argumentet mot dödsstraff rör avsaknaden av bevis för att det har avskräckande effekt.

Written by Niclas Berggren

22 april 2010 den 11:39

Publicerat i död, psykologi, straff

31 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Att peka på risken att oskyldiga kan komma att dödas är väl ett ganska starkt argument mot dödstraff; särskilt i kombination med en slags retributivistisk grundhållning.
  Jag har en känsla av att de länder som praktiserar dödsstraff ofta har en mer eller mindre (o-)uttalad vedergällningssyn på rättvisa.
  ”Den som ansvarar för att en oskyldig person dödas förtjänar själv att dödas”. Vem, i ett ett sådant samhälle, ska ta ansvaret för att en oskyldig person avrättas?

  guggebonds

  22 april 2010 at 12:01

 2. […] This post was mentioned on Twitter by Blippe af Leiner. Blippe af Leiner said: Som indicium https://nonicoclolasos.wordpress.com/2010/04/22/risken-att-straffa-oskyldiga/ […]

 3. ”Är inte ett problem med detta argument att en död person inte kan uppleva det som negativt att ha dödats som oskyldig? Det är förvisso sant att en sådan person inte kan kompenseras för en dom på felaktiga grunder, men spelar det någon roll? Personen är ju död och kan inte reagera negativt på att inte få kompensation.”

  Med det argumentet är mord OK, för det spelar ju ingen roll, för den som är död lider ju inte.

  Lennart Regebro

  22 april 2010 at 12:11

 4. Lennart: I princip har du rätt: med denna syn är dödande i sig inte fel, inte heller av oskyldiga, utan dödande blir fel i den mån det anses ge upphov till stora negativa konsekvenser. Det är det, skulle man kunna hävda, som skiljer fallet med dödsstraff från fallet med allmänt dödande. I det förra fallet finns en institutionell process som, även om den är imperfekt, gör det ytterst osannolikt att en genomsnittlig, oskyldig medborgare blir dödad av staten. I det senare fallet kan vem som helst döda dig närsomhelst, och där är jag övertygad om att de negativa konsekvenserna är så stora att ett förbud definitivt är påkallat.

  Niclas Berggren

  22 april 2010 at 12:16

 5. Inga principer om frihet och liv alls, utan dödstraff är fel därför att det leder till samhällelig olycka. Ren Bentiansk utilitarism, tycks det mig. Jag trodde den va överspelad för 150 år sedan. :)

  Jag föredrar nog frihet som princip än som nåt som bara råkar ha bra konsekvenser, även om det stämmer också.

  Lennart Regebro

  22 april 2010 at 12:28

 6. En sak jag inte fattar är varför du försöker bryta ner alla tabun. Det kan vara en farlig väg att gå. Vissa saker är det helt enkelt bäst att se som förbjudna. Punkt slut.

  Johan W.

  22 april 2010 at 13:21

 7. Ett annat argument mot dödsstraff är att det trots allt kan vara kontraproduktivt i juridiskt hänseende eller rent av undergräva hela rättsväsendet. Döden innebär en alltför lätt väg ut för den dömde eftersom domen kan verkställas innan vederbörande — givet att hans/hennes skuld ställts bortom varje rimligt tvivel och att straffet är ”i paritet med brottet”, osv — ställts till svars för alla sina brott: Saddam Hussein är ett bra exempel.

  Praeterea censeo att livstidsstraff är bra mycket effektivare. Dead is dead, giljotinen innebär ett slags absolution.

  Skymning

  22 april 2010 at 14:30

 8. Skymning: Skulle du också beklaga om en brottsling som ännu inte ställts till svars för alla sina brott dör en naturlig död?

  Niclas Berggren

  22 april 2010 at 14:54

 9. Nej, eftersom en naturlig död inte har någonting med rättsinstanser att göra.

  Skymning

  22 april 2010 at 15:04

 10. Oskyldiga dör av misstag i flera av samhällets system, tex inom sjukvården, i trafiken, osv. Det finns ingen anledning att se annorlunda på dödsstraff.

  Vetenskapare

  22 april 2010 at 17:44

 11. Till dom som är mot dödsstraff på grund av att det inte har en avskräckande effekt: Att dödsstraff inte har en avskräckande effekt innebär ju bara att dödsstraff har en lika avsträckande effekt som fängelsestraff har. Varför är ni för fängelsestraff? (Ni kunde ju lika bra hävda att ni är mot fängelsestraff för att dom inte visat sig mer effektiva än dödsstraff)

  Veronika

  22 april 2010 at 18:27

 12. Det är inget misstag när man dödar någon som straff, ”vetenskapare”. Vederbörande blir fullt avsiktligt dödad – det går att undvika genom att INTE ha dödsstraff. Dödsfall i trafik och inom sjukvård går dock inte att undvika till 100 procent.

  Nicklas, det är inte heller ”ytterst osannolikt” att oskyldiga medborgare blir dödade av staten när man har dödsstraff inom rättssystemet. Det sker hela tiden i de länder där dödsstraff tillämpas.

  Dina tre argument har dålig grund. Den som blir oskyldigt avrättad har förlorat livet och får inte tillbaka det. Familj och vänner har fått en vän, förälder, bror eller syster dödad – trots att de förgäves hävdat vederbörandes oskuld.

  1. Den som blir dömd till ett långt fängelsestraff kan på olika sätt bli kompenserad när felaktig dom påvisas.

  2. Nej, den viktigaste kompensationen går inte att ge till anhöriga – frisläppandet av den felaktigt dömde.

  3. Vad människor oroas av har inte med saken att göra.

  Nicke

  22 april 2010 at 19:34

 13. Nicke: Angående att det är ytterst osannolikt att oskyldiga medborgare blir dödade när man har dödsstraff menar jag inte att det bland de som avrättas är ytterst osannolikt att det finns oskyldiga. Det jag menar är att det är ytterst osannolikt att det bland människor i allmänhet blir så att en slumpvis utvald person skulle bli avrättad trots oskuld.

  Niclas Berggren

  22 april 2010 at 19:40

 14. Nicklas, att man är emot dödsstraff innebär inte att man konsekvent måste vara emot straff överhuvudtaget.

  Utan risk för någon typ av konsekvens vid brott skulle samhället haverera.

  Nicke

  22 april 2010 at 19:41

 15. Niclas, självklart är det så. det är likaså osannolikt att en slumpvist utvald oskyldig skulle bli dömd för stöld – men det är inte relevant. Konsekvensen blir så mycket större för den oskyldige med dödsstraff i straff skalan.

  Nicke

  22 april 2010 at 19:43

 16. Nicke: Du ser inga problem med att avvisa dödsstraff därför att oskyldiga kan dömas till det samtidigt som du accepterar andra straff trots att oskyldiga kan dömas till dem? Om du svarar att man i det senare fallet kan ge kompensation anser jag, som jag påpekar i inlägget, att det inte är ett relevant argument.

  Dessutom vet du inget om i vilken grad oskyldigt dömda, t.ex. till livstids fängelse, faktiskt blir frikända, så att kompensation kan ges. Det kanske är så att 75% av alla som får de hårdaste fängelsestraffen är oskyldiga utan att det någonsin kommer att klargöras.

  Slutligen: även om de blir frikända ex post, hur vet du att någon av dem får en kompensation som mer än överväger det lidande de har erfarit?

  Helt enkelt undrar jag hur din argumentation hänger ihop.

  Niclas Berggren

  22 april 2010 at 19:45

 17. Nicke: Konsekvensen blir så mycket större vid dödsstraff, säger du. Jag hävdar att så inte är fallet. Är man död kan man inte känna bitterhet över att ha blivit oskyldigt dömd, inte heller över att inte ha fått kompensation.

  Niclas Berggren

  22 april 2010 at 19:46

 18. Väldigt enkelt – den dömde är kvar i livet.

  Nicke

  22 april 2010 at 19:47

 19. …mer argument än så anser jag mig inte behöva.

  Nicke

  22 april 2010 at 19:47

 20. Nicke: Jag tror inte att vi kommer så mycket längre.

  Niclas Berggren

  22 april 2010 at 19:47

 21. För övrigt vet jag att den ekonomiska kompensationen i t ex USA är väldigt hög – det vet du också.

  Nicke

  22 april 2010 at 19:48

 22. Nicke: Det är lite si och så med den saken.

  Men det spelar ingen roll, jag hävdar att kompensationsargumentet är dubiöst till att börja med.

  Niclas Berggren

  22 april 2010 at 19:50

 23. Som sagt:

  Dina tre argument har dålig grund. Den som blir oskyldigt avrättad har förlorat livet och får inte tillbaka det. Familj och vänner har fått en vän, förälder, bror eller syster dödad – trots att de förgäves hävdat vederbörandes oskuld.

  1. Den som blir dömd till ett långt fängelsestraff kan på olika sätt bli kompenserad när felaktig dom påvisas.

  2. Nej, den viktigaste kompensationen går inte att ge till anhöriga – frisläppandet av den felaktigt dömde.

  Nicke

  22 april 2010 at 19:51

 24. MÖJLIGHETEN finns för ett frisläppande – den dörren är stängd efter en avrättning. Vad är det som är svårt att förstå?

  Nicke

  22 april 2010 at 19:54

 25. Nicke: Som sagt, vi kommer nog inte så mycket längre.

  Niclas Berggren

  22 april 2010 at 19:56

 26. Mycket underhållande! Läste du tweeten som länkar hit?

  Blir man nationalekonom för att man saknar etiskt kompass? Inte blir man det ju för att man är intresserad av att beskriva verkligheten.
  about 9 hours ago via web
  Som indicium https://nonicoclolasos.wordpress.com/2010/04/22/risken-att-straffa-oskyldiga/
  about 9 hours ago via web

  Max

  22 april 2010 at 21:13

 27. Med risk att bli lite påstridig här så ställer jag om min tidigare fråga (främst riktad till bloggmakaren eller nån annan som har samma åsikt som han): Varför mot dödsstraff? Dödsstraff och fängelsestraff är lika effektiva brottsbekämpningsmedel (det är väl det som menas med att dödsstraff inte har en avskräckande effekt, alltså ingen avskräckande effekt utöver det som fängelse har). Så i det här läget vilar det jämnt mellan fängelse och dödsstraff, ingen borde vara att föredra framom det andra. Såtillvida att man inte tycker att det ena är lindrigare än det andra. Anser du fängelsestraff vara lindrigare? (Om man läser inläggen här så får man nämligen inte helt det intrycket. Om konsekvenserna av att bli oskyldigt dömd till döden inte är värre än konsekvenserna av att bli oskyldigt dömd till fängelse, så borde väl detsamma gälla om man är skyldig.) Så vad är egentligen argumentet mot dödsstraff?

  Ha en bra dag!! /Veronika

  Veronika

  23 april 2010 at 6:18

 28. Veronika: Nej, det tycks vara så att det inte finns belägg för att dödsstraff har någon avskräckande effekt alls; däremot finns det belägg för att andra typer av straff har det: se t.ex. här och här.

  Max: Nej, jag de inte sett den Twitter-kommentaren, som jag dock fann märklig, av åtminstone tre skäl: i) jag inser inte hur inlägget skulle visa att jag inte är intresserad av verkligheten; ii) jag inser inte vad nationalekonomin har med saken att göra (jag skulle tro att jag är ganska ensam bland nationalekonomer om den uppfattning jag torgför här); och iii) jag inser inte vad uttrycket ”etisk kompass” syftar på.

  Niclas Berggren

  23 april 2010 at 6:22

 29. Till dödstraff dömere man bevisligen brottslinga som har betett sig synnerligen rått och brutalt, utan tillstymmelse till empati. Med hänvisning till bristen på fri vilja som Ni säger är det uppenbart att den personen skulle bete sig likadant i samma givna situation.
  Om straffets huvuduppgift är att skydda det övriga samhället från dylika brottslingar så är väl dödsstraffet billigat.
  Att oskyldiga skulle dömas är ett problem för rättsapparaten och bör tas ställning till där istället.
  Dödsstraffet borde i princip aldrig ifrågasättas pga rättsröta.

  Kristian Grönqvist

  23 april 2010 at 13:06

 30. Men vi får ju leva med eländet – att ha dömt en oskyldig till döden.

  Att den döde inte kan lida är ett värdelöst argument, kunde i så fall tillämpas på allt och alla. Det gjorde ingenting! Varför sörja den som dödas ung mer än den som dör gammal? För honom spelar det ingen roll. Död som död.

  Det centrala argumentet mot dödsstraff är att det inte är vare sig förnuftigt eller värdigt (en rättsstat) att fördöma mord och ägna sig åt det själv. Ska vi våldta de som våldtagit?

  Det näst mest centrala argumentet mot dödsstraff är dödsångesten. Att utsätta andra för vissheten om att de kommer att bli dödade är ren och skär tortyr. Få människor skulle välja döden framför ett liv i fängelse – så kärt är livet människan.

  Ia

  23 april 2010 at 22:40


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: