Nonicoclolasos

Meningen med livet

ALS-sjuke Tony Judt om sin sjukdom:

”I thought of this as a stroke of catastrophic bad luck,” Judt explains. ”Neither unjust, because after all, there is no justice in luck; nor unfair—’Why me and not you?’—which would be a ridiculous way to think of it; nor implausible, because it’s so implausible that plausibility is off the scale. Nor does it have meaning: One thing I always felt very strongly empathetic about in my reading of [the Italian chemist and Holocaust diarist] Primo Levi was his absolutely clearheaded sense that none of what had happened to him in the camps had any meaning. You might draw lessons from it in terms of experience, you certainly might draw political lessons. But at the existential level of one man’s life, it had no meaning.This has no meaning. What I do with it is up to me.”

Till skillnad från Judt tror jag inte på tur eller otur utan att allt som händer måste hända och att inget som inte händer kunde ha hänt. Men gemensamt för båda synsätten är insikten att saker sker av opersonliga skäl, därför att tillvaron är som den är. Då blir det meningslöst att ställa frågan ”varför?” när man drabbas av lidande — som om någon kosmisk makt hade planerat och tänkt ut det meningsfulla i det som sker.

Tips: Bo Rothstein.

Annonser

Written by Niclas Berggren

28 april 2010 den 5:43

Publicerat i lidande, mening, sjukdom

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Då är väl frågan om livet har en mening meningslös? Alltså, det går inte heller att säga att livet är meningslöst?

  Tom

  28 april 2010 at 7:58

 2. Kan man inte tro på (subjektiv) tur eller otur och samtidigt vara determinist? Tur eller otur spelar väl en roll i den utsträckning vi är okunniga om de deterministiska orsakskedjorna. Om man har full kunskap om de faktorer som påverkar ett förlopp så finns inget utrymme för tur eller otur. Om jag trodde att jag hade slut på rena strumpor i garderoben men ändå hittar ett par längst in så upplever jag det som tur. Men från ett objektivt perspektiv var det inte tur. Jag äger faktiskt ett visst antal par strumpor och jag hade faktiskt inte använt alla par så därför var jag s.a.s. ”tvungen” att ha åtminstone ett par rena strumpor kvar i garderoben. Det var inte tur egentligen. Men eftersom jag hade tappat räkningen så upplevde jag det som tur.

  guggebonds

  28 april 2010 at 8:05

 3. Tom du lägger fram följande påstående:

  ”Frågan om livet har en mening är meningslös”.

  Jag ser i huvudsak tre möjliga sätt att värdera ditt påstående.
  (1) Ditt påstående är sant
  (2) Ditt påstående är falskt
  (3) Ditt påstående är meningslöst

  Jag lutar nog åt det tredje alternativet…

  guggebonds

  28 april 2010 at 8:25

 4. Var god och skilj på frågan om livet som helhet har en mening och om enstaka händelser i livet har en mening. Jag kan tycka att mitt liv har en mening fast katastrofer i mitt liv inte har det.

  Logikern

  28 april 2010 at 8:46

 5. Gugge: Jo, så skulle man nog kunna säga (subjektivt).

  Niclas Berggren

  28 april 2010 at 10:41

 6. Det känns som Man förväntar sig ett existentiellt svar på frågan om ”meningen” och ”varför” trots allt.

  Jag vet vad för sjukdom jag drabbades av, jag vet varför jag drabbades av den och vad som verkade funka som behandling. Många meningsfulla svar på frågan ”varför”. De svaren duger.

  Den där meningen man längtar efter men förnekar är en känsla, som sedan avfärdas (trivial) för det inte är en ”riktig” intention/funktion-anledning. Det finns inget djup i det, bara saknad.

  Man känner motivation-mening inför något. Men gör man inte det saknar man preferenser (i olika grad grundad i känsla).

  Intention och motivation blandas ihop i vårt inre.

  ccima

  28 april 2010 at 11:28

 7. Att tro på tur låter märkligt, nästan mystiskt. Att kalla vissa gynsamma utfall tur är något annat.

  Gugge: Tom påstår inget, han ställer frågor.

  Vidare är ju inte meningslös analogt med avsaknad av mening, utan just att meningen är obestämd (menings-lös). Ett högre metafysiskt syfte går det bara att spekulera om, men personliga mål är det som bekant många som har.

  Suzy

  28 april 2010 at 17:35

 8. Niclas:
  Kan du förklara varför du anser att allt som händer måste hända och att inget som inte händer kunde ha hänt? Jag vill väldigt gärna tro på det (eftersom man då kanske kan sluta grubbla över jobbiga saker som hänt) men är inte helt övertygad. Jag tänker att det kan vara sant eftersom alla alltid gör sitt bästa i alla situationer i den meningen att man försöker uppnå ett visst mål i den givna situationen. Vilket det målet än må vara. Det verkar ju inte vara rimligt att ha som mål att misslyckas.

  Andreas

  9 september 2010 at 20:46

 9. Andreas: Helt övertygad kan man kanske inte vara i frågor som dessa, men jag är främst inspirerad i mitt tänkande av Galen Strawson. En viktig del i mitt tänkande är att vi inte har fri vilja, eftersom jag inte tror att man väljer sin egen vilja.

  Niclas Berggren

  9 september 2010 at 21:12


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: