Nonicoclolasos

Nästan alla djur försvann

Detta kände jag inte till:

96% av jordens alla djur och plantarter dog ut i slutet av Permian perioden (299-251 miljoner år sedan) och i början på Triassic perioden (251-200 miljoner år sedan). Detta skedde via en global kedjereaktion från gigantiska vulkanutbrott i Sibirien …

Tänk vad vulkaner kan ställa till med. Frågan är hur livet på jorden hade utvecklats om de här djuren och växterna inte hade dött ut. Skulle människan finnas då, till exempel? Är det nödvändigtvis dåligt att djur- och växtarter dör ut?

Se även inläggen ”Utrotningshotade djur?” och ”Vilken åsikt har du ändrat?”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

7 maj 2010 den 16:38

Publicerat i biologi, död, djur, evolution

21 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. ”Dåligt” är ett värdeomdöme. Så för att svara på frågan måste man veta vad ”dåligt” avser mäta. Och dåligt för vem då, förresten?

  Patrik Lindenfors

  7 maj 2010 at 16:43

 2. Patrik: I ett tidigare inlägg diskuterar jag två sätt att definiera ”dålig” i samband med en djurarts utdöende: åsättandet av ett egenvärde av en djurarts existens och åsättandet av ett värde för andra levande varelser, t.ex. människan. Det förra anser jag vara ett orimligt kriterium, så med dålig menar jag helt enkelt andra medvetna varelsers värdering av en djurarts existens. Förvisso kan en sådan värdering skilja sig olika utvärderare emellan. (Medan vissa människor har hög betalningsvilja för att snöleoparden inte ska dö ut, har jag en betalningsvilja på ungefär noll.) Så jag tycker om din fråga: den pekar på att om vi tar normativ ställning till en djurarts existens måste vi precisera på vilken grund. Det kan inte tas för självklart att det är bra med varje djurarts fortsatta existens; inte heller att det är dåligt. Var sak får utvärderas för sig.

  Niclas Berggren

  7 maj 2010 at 16:49

 3. Du förutsätter dock något jag inte går med på. Varför ska djurarters existens värderas i pengar?Har vi ingen gemensamt överenskommen definition av ”dålig” är det lika korrekt att värdera pengars existens i djurarter. Eller varför skulle existensen av det ena trumfa existensen av det andra?

  Patrik Lindenfors

  7 maj 2010 at 17:15

 4. Patrik: På ett principiellt plan behöver vi inte blanda in pengar, men betalningsvilja är ett sätt att kvantifiera värderingars styrka. Det jag menar är alltså att värde uppkommer genom att medvetna varelser subjektivt värderar. Om vi tar fallet med en djurart som skulle dö ut naturligt om inte människor vidtog åtgärden x, blir frågan varför människor ska vidta åtgärd x. En rimlig motivering är att människor värderar artens fortsatta existens till ett högre värde än vad x kostar. Min poäng med den avslutande frågan i inlägget var att det inte är självklart att den samlade värderingen överstiger x. Det kan t.ex. vara så att människor inte bryr sig om djurarten i fråga – eller att människor ogillar den.

  Detta knyter också an till min fråga: Skulle det vara dåligt om alla medvetna varelser dör ögonblickligen i en asteroidolycka? Mitt svar: om det inte finns några medvetna varelser kvar som kan värdera subjektivt blir svaret nekande.

  Niclas Berggren

  7 maj 2010 at 17:28

 5. Det är dåligt för dom som dör ut och bra för dom dom inte gör det.

  Nåt annat ni vill veta? :)

  Lennart Regebro

  7 maj 2010 at 17:29

 6. Lite lustig svenska i citatet: ”Permian perioden…” Verkar vara nån som översatt från engelska och som inte kan svenska? (Förlåt att jag märker ord)

  guggebonds

  7 maj 2010 at 17:32

 7. Bäva månde människan när andra djurarter räknar ut sin betalningsvilja för att få bort människan från jordens yta.

  Jenny

  7 maj 2010 at 17:33

 8. Ni kan egentligen sluta bekymra er för vulkanen. Den är bara en av de plausibla förklaringsmodellerna…
  När det gäller värderingen, så får man helt enkelt utgå från att ekonomer värderar det mesta i pengar, annan bas för värderingar är inte intressant.
  Lennart Regebros värdering finner jag dock allmängiltig och heltäckande.

  Kristian Grönqvist

  7 maj 2010 at 18:04

 9. Om man som jag tror att det finns något objektivt bra och dåligt så kan man svara på frågan utifrån vad man tror om det.

  Annars så måste man väl svara på frågan ur en subjektiv synvinkel.

  Själv kan jag tänka att det vore objektivt dåligt med en massa Tyrrannosaurus Rex i skogen men subjektivt tänker jag nog att det vore stor humor.

  Daniel

  7 maj 2010 at 18:04

 10. Enligt paleontologen Peter Ward http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Ward_(paleontologist)
  har troligen det mesta av allt liv försvunnit från jorden fem gånger det senaste 500 miljoner år sedan, varav troligen fyra är relaterade till instabila klimateffekter (inte helt olika de som pågår nu) medan den femte, när dinosaurierna dog ut, berodde på en stor meteorit; se Ward, P. D. (2006), ‘Impact from the Deep’, Scientific American, 295, 64–71.

  Olof Johansson-Stenman

  7 maj 2010 at 22:29

 11. Olof: Jag blir lite förbryllad när du skriver att de instabila klimateffekter som antagligen orsakade fyra av de fem stora massutrotningarna inte är ”helt olika de som pågår nu”. Vem är det som påstår det? Är det paleontologen Peter Ward?

  Marcus Salomonsson

  8 maj 2010 at 11:32

 12. Marcus, ja, dvs att mekanismerna är likartade, men det innebär naturligtvis inte att dagens klimateffekter enligt Ward kommer att innebära en katastrof.

  Olof Johansson-Stenman

  8 maj 2010 at 17:10

 13. Dinosaurierna måste nog ha fisit som fan…

  Kristian Grönqvist

  8 maj 2010 at 19:49

 14. Niklas,
  Det flesta utdöende nuförtiden sker på grund av människors (kollektiva) handlingar. Habitatförstöring, som ett exempel. Det är alltså inte fråga om att människan ska vidta åtgärder för att hindra djur som dör ut naturligt, utan om att sluta med viss verksamhet som går ut över andra varelser. I den mån det finns en skillnad mellan att vara passiv åskådare och att vara aktiv illdådare är det alltså det senare vi har att ta ställning till.

  Patrik Lindenfors

  9 maj 2010 at 23:39

 15. Människan är beroende av en oräknelig mängd andra arter för sin överlevnad. Jag antar att du äter mat, Niclas?

  Lennart Regebros sentens förstår jag inte alls. Skulle Lennart tycka att om alla världens fisk dog ut, så skulle det vara bra för oss, men dåligt för fisken?

  Kalle

  10 maj 2010 at 0:12

 16. Om vår mat dör, så dör ju vi också. Om den INTE gör det (vilket är sannolikt eftersom vi ODLAR vår mat och alltså ser till att den överlever) så blir det mer plats/resurser för oss.

  Lennart Regebro

  10 maj 2010 at 3:40

 17. Lennart: Jaha?

  Kalle

  10 maj 2010 at 4:06

 18. QED.

  Lennart Regebro

  10 maj 2010 at 4:30

 19. Kalle

  Tillåt mig förklara Lennarts något kryptiska inlägg, som jag återigen finner hysteriskt roligt.
  Evolutionen har ingen bestämd plan för vem som skall överleva. Den mest lämpliga gör det.
  Den som alltså kan genom sitt betende svara mot stundens utmaningar.
  jag tror alltså att Lennart menar att den förmårrade människan liksom kackerlackan, råttan, dess predatorer och parasiter samt vår mat(vissa djur) kanske kommer att tillhöra dem.
  Att de andra kanske inte gör det hör liksom inte hit.
  Men visst är det mest tråkigt för dom som dör ut…
  Här diskuteras objektiv moral, inte subjektiv.

  Kristian Grönqvist

  10 maj 2010 at 8:19

 20. Och nån objektiv moral finns det inte.

  Jag gilalr order förmårrade, även om jag inte har en aning om vad det betyder. :)

  Lennart Regebro

  10 maj 2010 at 9:19

 21. Lennart

  Läs om mumintrollen där finns ett mikrokosmos att ta till sig, bisamråttan tex är modellerad efter Georg Henrik von Wright.
  Men man skall egentligen ha tagit till sig detta som barn.

  Mårran är det värsta odjur som finns i Mumindalen och det är en hon. (Förmårrad är alltså betingningen).

  F-låt det oövertänkta användandet av objektiv. Det var bara tänkt som motsats till subjektiv (utifrån människan sett)…

  Kristian Grönqvist

  10 maj 2010 at 10:19


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: