Nonicoclolasos

Längd och brott

Att det finns ett samband mellan att vara ful och att vara brottsling är sedan tidigare klarlagt. Nu visar en ny studie, ”Short Criminals: Stature and Crime in Early America”, att det även finns (eller, snarare, att det fanns) ett samband mellan att vara kort och att vara brottsling:

In this paper we consider the extent to which criminal activity in the nineteenth century was conditioned on an individual’s height. With data on convicts incarcerated in Pennyslvania penitentiaries between 1826 and 1876, we estimate the parameters of a Wiebull proportional hazard specifications of individual crime, in which the transition into criminal activity is a function of labor market disadvantage that is conditioned on height. Our results suggest early America criminals were short as crime appears to have been conditioned on height ― taller individuals had a lower probability of making a transition into criminal activity.

Den rimliga förklaringen är att långa gynnas på arbetsmarknaden, vilket kan skapa en högre sannolikhet för utanförskap i de kortas skara. Man väljer inte sin längd — är då inte skillnader i socioekonomiska utfall som har med längd att göra fundamentalt orättvisa? Dags för längdskatt? Eller, åtminstone, aktiva försök att motverka negativ särbehandling pga. avsaknad av längd?

Se även inläggen ”Varför tjänar långa mer?”, ”Längden spelar roll””Längd som mått på levnadsstandard”, ”Längd och lön hänger ihop””Längd ger dominans” och ”Lyckligare på toppen”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

11 maj 2010 den 11:39

17 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Vi börjar på ett smygande sätt närma oss skallmätningarnas tid i Sverige, där vi på 30-talet hade rasbiologiska institut, där man mätte längd och bredd på skallen och drog sk korrelerade slutsatser om ärlighet, intelligens och lämplighet som förälder.
  En av ”våra” Nobelpristagare var i hög grad kopplad till detta…
  Goda föresatser etc…

  Kristian Grönqvist

  11 maj 2010 at 11:55

 2. En annan möjlig förklaring är undernäring. Orsakssambandet skulle då istället kunna ses som att fattigdom ger undernäring som ger minskad kroppslig tillväxt och att fattigdom ger trasiga familjer/dålig utbildning/you name it som ger ökad kriminalitet.

  Inte lika roligt kanske, men möjligen mätbart om dagens kortväxta är det på genetiska grunder snarare än näringsgrunder. Då skulle alltså sambandet mellan vertikalt utmanade (som jag förstått att de vill kallas) och kriminalitet avta över tid.

  Eller nåt.

  David

  11 maj 2010 at 12:32

 3. Peter

  11 maj 2010 at 12:33

 4. En orsak som kan tänkas bidra är lookism, folk lägger märke till utseendet, särskilt hos vad som anses vara fula och korta misstänkta. Då blir de oftare gripna. Vad säger pappret om det?

  Waldemar Ingdahl

  11 maj 2010 at 12:52

 5. a, man kan ju tänka sig att vi börjar kvotera in korta i arbetslivet. kanske dom kan starta en intresseförening också.
  sen undrar jag hur david menar, kan man äta sig längre?
  :)

  .perpotator

  11 maj 2010 at 13:07

 6. Rent antropologisk kan man säga att hårt arbete som ung gör en kortare. Tillväxtzonerna i benen går ihop tidigare för att inte ge långa och därmed olämpliga hävstänger.
  Det om kroppslängd.

  Våra ungar blir alltså längre än oss för att de varit mycket mindre fysiskt aktiva under sin uppväxt än förr i tiden.

  Det skulle kunna tänkas att kroppen därför prioriterar den icke fysiska utbildningen av hjärnan mer. Det skulle alltså resultera i teoretiska, långa ungar, som bryter armarna när de försöker hjula…

  Nu vill jag dock med en gång säga att det sista var fria fantasier.

  Kristian Grönqvist

  11 maj 2010 at 13:17

 7. Påminner om genusdebatten…

  Cilla

  11 maj 2010 at 14:10

 8. en spontan tanke är att vi kanske borde motarbeta längd? Det är ju de långa som förtrycker de korta uppenbarligen.

  Daniel

  11 maj 2010 at 15:46

 9. Det finns även en positiv korrelation mellan pedofili och skostorlek, vilket inte är social konstruerad utan superduper biologisk säker.

  Suzy

  11 maj 2010 at 16:11

 10. Den ända rimliga lösningen måste vara att längdoperera alla Sveriges medborgare – med tanke på rapporten är det tydligt att ett samhälle bara kan vara gott om alla är lika långa. 175-180 cm känns som en rimlig längd. Vad säger ni?

  julia

  11 maj 2010 at 17:01

 11. Japp, Perpotator, det var så jag menade. Vill minnas att framför allt proteinbrist kan leda till hämmad växt. Dock tror jag vi fullvuxna är dömda där – vi riskerar nog snarare att äta oss kortare då ökad vikt väl leder till att gravitationen drar ihop kroppen…

  David

  11 maj 2010 at 19:38

 12. Precis som Mankiw, så tycker jag att vi borde basera beskattningsnivån delvis på en persons längd.

  Jag börjar också bli allt mer säker på att jag tycker att vi ska lagstifta om kvotering av korta människor till viktiga positioner i samhället, dels så att även deras perspektiv (nedifrån) tas tillvara, men även av rättviseskäl.

  Cilla

  12 maj 2010 at 11:49

 13. Längd korrelerar även med IQ vill jag minnas, vilket kan vara relevant i sammanhanget.

  Jag tror inte på kompensationsskatter av det slaget överhuvudtaget, det blir bara fel och offertänk av det. Det finns nog inte en människa som inte behandlas negativt i någon aspekt pga av hur vi människor fungerar.

  Det är dessutom rätt orealistiskt att tro att det skulle gå att ”utbilda” bort alla mekanismer som vi har inbyggda.

  Nephilim´s Wings

  13 maj 2010 at 0:40

 14. Under min yrkesverksamma tid gjorde jag även extrapoleringar för att se vad långa vi skulle bli, ifall vi bara såg på TV som barn och rent teoretiskt skulle vi växa väldigt.
  Nu är det dock så att livslängden börjar avta ganska kraftigt vid redan 220 och den avtar nästan exponentiellt efter det. (Det antas att gravitationen har med det att göra, ökat blodtryck, sämre hävstänger etc), men det kan naturligtvis bara vara en övergående utvecklingsbugg. Ingen blir i princip 250 cm samt över 50 år gammal. Men vi kommer lätt att hamna på en genomsnittslängd på två meter, där den ökade längden ännu inte medför några praktiska bekymmer.(Detta gäller i princip män, eftersom kvinnor har fler variabler, förskjutning av könsmognad och dyl.)
  Hur detta korrelerar med intellekt finns det inga riktigt bra siffror på eftersom de riktigt långa människorna lider av flera sjukdomar på en gång, men man kan tänka sig, som jag skämtade om och som NW antydde, att det finns någon korrelation om detta någonstans.
  Själv tycker jag att jag borde hört om det, men osvuret är bäst.

  Kristian Grönqvist

  13 maj 2010 at 10:13

 15. PS

  Som en anekdot kan nämnas att jag inte tror så mycket på den där intellektförbättringen.
  Vi har skapat maskiner som sköter tänkandet åt oss, vi får mat fast vi är dumma i huvudet, och vi lever länge utan att anstränga oss.
  Varifrån i hundan skulle naturen få ett incitament för att ytterligare utveckla vår intelligens?

  Kristian Grönqvist

  13 maj 2010 at 10:27

 16. Om NW.s antagande skulle gälla, skulle intagningsproven på alla mer intellektkrävande utbildningar bli väldigt enkla:

  ”Ingen under 190 cm tillåts studera på den här linjen”

  Förbaskat rationellt…

  Kristian Grönqvist

  13 maj 2010 at 10:43

 17. Eftersom snorrens längd är korrelerad till kroppslängden i viss mån, kunde man kanske rationalisera intagningsproven ännu mer och stipulera att alla med kortare snorre än 20 cm inte tillåts studera alls¨och vips skulle vi kunna utestänga alla som inte har snorre(kvinnor) samt kortsnorriga män från all högre utbildning på tekniskt sett vetenskapliga grunder.

  Kristian Grönqvist

  13 maj 2010 at 11:22


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: