Nonicoclolasos

Laura Bush, liberal?

Det var synd att president Bush inte hette Laura i förnamn.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

13 maj 2010 den 13:12

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Eller nästan vilket annat namn som helst…

    För övrigt hade jag haft högre tankar om henne om hon tydligt hade sagt vad hon ansåg typ 10 år tidigare…

    Olof Johansson-Stenman

    13 maj 2010 at 15:22


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: