Nonicoclolasos

Tillväxthämmande skatter

När man följer den politiska debatten får man ibland intryck av att vissa inte ser något samband mellan skatter och tillväxt. Det gör dock OECD, i den nya studien ”Tax and Economic Growth”:

This paper investigates the design of tax structures to promote economic growth. It suggests a “tax and growth” ranking of taxes, confirming results from earlier literature but providing a more detailed disaggregation of taxes. Corporate taxes are found to be most harmful for growth, followed by personal income taxes, and then consumption taxes. Recurrent taxes on immovable property appear to have the least impact. A revenue neutral growth-oriented tax reform would, therefore, be to shift part of the revenue base from income taxes to less distortive taxes such as recurrent taxes on immovable property or consumption.

Dags för en ny skattereform i Sverige?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

13 maj 2010 den 11:21

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Absolut, återinför fastighetsskatten nu!

  Olof Johansson-Stenman

  13 maj 2010 at 14:30

 2. Corporate taxes are found to be most harmful for growth.
  Som jag har tjatat om detta.
  Se t.ex. http://niclasvirin.blogspot.com/2010/05/time-to-junk-corporate-tax-nobel.html

  eller
  http://niclasvirin.com/pictures-eng.shtml
  eller
  http://exitbolagsskatt.blogspot.com/

  Niclas Virin

  13 maj 2010 at 22:42

 3. Stämmer i stort med mitt lekmannamässiga intryck av saken. Jag hade dock intuitivt trott att man ville lägga så mycket som möjligt på konsumptionsskatter (moms) till och med utöver återkommande ägandeskatter (fastigheter).

  Om man går utöver ekonomiska tankar och även inkluderar demokratiska: Det viktigaste vore ändå att man samlade all skatt på ett ställe (jag säger: moms!). Då skulle skattesystemet bli enklare och mycket mer transparent. Och vill man ha progressivitet kan man ju införa medborgarlön som avtar med storleken på inkomsten.

  Marcus Linder

  14 maj 2010 at 8:20

 4. EC report looks to relaunch single market————-A Commission-sponsored report has called for a replacementfor the Lisbon strategy which, according to EuropeanParliament president Jerzy Buzek, has not been a success. http://www.eubusiness.com/news-eu/SM-strategy.125

  Ett avskaffande av bolagsskatterna i EU skulle vara den perfekta lösningen på problemet. Samtidigt löses problemet med svårigheterna att kvitta överskott och underskott mellan koncernbolag verksamma inom flera EU-länder. Arbetet med CCCTB (Commom Consolidated Corporate Tax Base (http://sv.wikipedia.org/wiki/CCCTB)
  verkar ha somnat in.
  Mera problem med bolagsbeskattning kan man läsa om här http://www.nj.se/produkt/9789139109273

  Niclas Virin

  14 maj 2010 at 10:22

 5. Överlag så är länder med gögre skatter rikare. Även höga tullar, skyddade marknader och regleringar inom näringslivet leder till högre tillväxt. Iaf är det detta som gjort europa och amerika rika. Liknande väg går vinnarna i asien.

  jules verne

  15 maj 2010 at 20:01

 6. Vänligen styrk med källa jules verne.

  Marcus Linder

  17 maj 2010 at 13:13


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: