Nonicoclolasos

Gener och ansvar

Nature News rapporterar:

An Italian court has cut the sentence given to a convicted murderer by a year because he has genes linked to violent behaviour.

Detta finner jag mycket intressant. Tanken är att mördaren inte kan anses fullt ansvarig för sin våldsamma handling, varför straffet lindras. Vad skulle hända om domaren studerade lite filosofi och fann att ingen någonsin är ansvarig för någon av sina handlingar?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

14 maj 2010 den 11:24

17 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Vilket besynnerligt resonemang. Om han återfaller i brott när han släpps ut (för tidigt) spelar det knappast någon roll för den utsatte att gärningsmannens beteende kan förklaras av genetiska svagheter. Men domaren kanske inte menade att brottslingen var mindre ansvarig pga sin genetiska uppsättning, utan att straffet inte har någon preventiv effekt på just honom.

  Peter

  14 maj 2010 at 11:45

 2. Det är ju helt bakvänt. Om man har en sådan defekt bör man hållas inlåst längre tid just då risken för återfall är större än för andra och då personen i fråga troligen inte är mottaglig för rehabilitering.

  Jonas Vlachos

  14 maj 2010 at 13:21

 3. Jag ser inget bakvänt i detta. Fängelse ses ju främst som straff i vårt samhälle – om det finns förmildrande omständigheter så ska ju straffet lindras.

  En helt annan sak är ju att det eventuellt krävs övervakning eller behandling för att motverka de våldsamma tendenserna hos den genetiskt belastade individen.

  Nicke

  14 maj 2010 at 13:57

 4. Nicke: Poängen med straff (eller påföljd) är att minska brotten. Att straffa för straffandets skull är ren hämnd och svårt att förena med någon moralsyn åtminstone jag kan skriva under på.

  Jonas Vlachos

  14 maj 2010 at 15:14

 5. Jonas, det är inte heller min syn – men SAMHÄLLETS syn på fängelse är främst som straff, det är du väl medveten om? Påföljd, i sig, kan däremot utdömas i olika form – i form av vård t ex.

  Nicke

  14 maj 2010 at 15:29

 6. Det är ju fint. Nu är det fritt fram för alla med dåliga gener att mörda loss.

  Jonas V: Finns väl inget som säger att man är mindre mottaglig för rehabilitering för att man mördar på grund av genetisk predisposition än om man mördar på grund av t.ex. kass barndom.

  Veronika

  14 maj 2010 at 15:48

 7. Veronika, det är väl ingen som gett sken av att det är fritt fram? Frågan gäller om det är en förmildrande omständighet och hur påföljden i så fall kan förändras. Mer rehabilitering/vård eller annan typ av påföljd?

  Nicke

  14 maj 2010 at 15:56

 8. Nicke: Den italienska domaren har gett sken av att det är fritt fram.

  Veronika

  14 maj 2010 at 15:58

 9. Nicke: Fritt fram är kanske att ta i (jag läste fel, trodde han fått ett års fängelse, istället för förkortning). Men ändå, vill man ha flera mord av genetiskt ”våldsbenägna” individer så är det här ju rätt väg att gå. Ge dem kortare straff.

  Veronika

  14 maj 2010 at 16:14

 10. Nicke: Då borde män få lindrigare straff än kvinnor också, eller? (Dom är ju genetiskt mer våldsbenägna)

  Veronika

  14 maj 2010 at 16:42

 11. Vi skiljer t.ex på mord och dråp då vi tycker det är allvarligare om ett brott begås med stor medvetenhet. Ska man klaga på att vi gör skillnad i rättsväsendet så kan man således börja med att kritisera detta.

  I det här fallet så tror nog domaren att mordet begicks med lite medvetenhet om vad som hände och därför blev straffet kortare. Att man gör så är alltså ganska etablerat tänk och inget nytt.

  Frågan är om man ens kan bli dömd för dråp i Italien för det är ju vad det här fallet verkar handla om.

  Man kan tänka att frågan om medvetenhet/omedvetenhet inte innebär någon skillnad i ansvar. Men att vara medveten om det man gör måste ändå ha en viss typ av funktion och det kan alltså ändå vara så att de som är medvetna om vad de gör bör behandlas annorlunda.

  Bruket idag är att vi straffar de som är medvetna om vad de gör mycket hårdare. Kritisera gärna den principen generellt istället för att ta upp det här fallet som om det vore en isolerad företeelse.

  Daniel

  14 maj 2010 at 16:47

 12. Om man vill avskräcka andra fr att göra samma sak, borde man väl rikta in sig extra mkt på dem som genetiskt löper ökad risk att begå brott. dvs de borde få än högre straff än andra. om nu inte straff handlar om enbart hämnd, utan intresse av att minska antalet brott. alt om man nu inte tror att straff har ngn effekt på det.

  Camilla

  14 maj 2010 at 17:57

 13. Påföljder handlar i mina ögon både om straff och skydd av allmänheten. Ur det senare vore det snarare rimligt att hålla personen inlåst längre.

  Nephilim´s Wings

  15 maj 2010 at 11:11

 14. ”Om man har en sådan defekt bör man hållas inlåst längre tid just då risken för återfall är större än för andra och då personen i fråga troligen inte är mottaglig för rehabilitering.”

  Å andra sidan blir det dyrare att avskräcka andra i samma situation. Alltså kan man argumentera att man borde koncentrera sig på att avskräcka de människor som kan avskräckas billigt.

  Johan Richter

  15 maj 2010 at 11:25

 15. Neurojuridiken är framtiden. Det goda samhället borde då scanna allas hjärnor i syfte att identifiera presumtivt våldsamma individer. Och medicinera dessa. Kostnad i form av ‘kränkt’ integritet får ställas mot nyttan av mindre våld. Nettovinsten kanske står att finna på den biomedicinska sidan.

  Suzy

  15 maj 2010 at 21:13

 16. I så fall måste vi ju också mildra straffen för alkoholister som begår brott i berusat tillstånd eftersom alkoholism är en sjukdom.

  örjan

  15 maj 2010 at 21:36

 17. T ex en hustrumisshandlare som slår sin fru på fyllan borde ha lindrigare straff om han klassas som alkoholist.
  Bra va?

  örjan

  15 maj 2010 at 21:39


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: