Nonicoclolasos

Hjälper antidepressiva läkemedel?

Suicidfrekvensen har gått ner i många länder på senare år. En möjlig förklaring är de nya antidepressiva läkemedlen. Det förutsätter dock att de fungerar. En ny metastudie, ”Antidepressant Drug Effects and Depression Severity: A Patient-Level Meta-Analysis”, publicerad i Journal of the American Medical Association, finner följande:

The magnitude of benefit of antidepressant medication compared with placebo increases with severity of depression symptoms and may be minimal or nonexistent, on average, in patients with mild or moderate symptoms. For patients with very severe depression, the benefit of medications over placebo is substantial.

Så hjälper gör de, såvitt man kan bedöma, särskilt i allvarliga fall.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

16 maj 2010 den 5:08

Publicerat i forskning, medicin, psykiatri

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dom hjälper.

  En intressant kommentar från en av mina patienter:
  ”Jag har aldrig förstått hur fantastisk världen ser ut för vanliga människor”

  Kristian Grönqvist

  16 maj 2010 at 10:29

 2. Tips:

  ”Slutsatser om antidepressivas effektivitet vid lindrig till måttlig depression bör vänta”

  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14324

  Carl

  16 maj 2010 at 18:05

 3. Noterade du att Hägglund anammat ditt språkbruk och säger ”suicidtalen” på sida 14 i senaste Neo?

  Fredrik P

  8 juni 2010 at 17:38

 4. Fredrik: Det hade jag missat. Göran och jag, vet du!

  Niclas Berggren

  8 juni 2010 at 23:18


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: