Nonicoclolasos

Hur ska marknadsmisslyckanden motverkas?

När ett marknadsmisslyckande identifieras brukar den regelmässiga reaktionen vara att förespråka någon typ av politisk åtgärd för att rätta till situationen. Professor Bryan Caplan har ett annat förslag när det gäller ett marknadsmisslyckande på arbetsmarknaden:

Is labor market rigidity a market failure? I’m afraid so. But strangely enough, this market failure is largely caused by anti-market bias! The main reason workers hate wage cuts is that they imagine that wage-cutting employers are satanically ”unfair.” If workers saw wage cuts for what they are – a full-employment mechanism – they’d sing a different tune. While they wouldn’t be happy to see their wages cut, they’d grudgingly accept that a little wage variability is a fair price to pay for near-total employment security. Once this economically enlightened perspective took hold, employers would eagerly cater to it – and the market failure would largely go away.

Med andra ord är marknadsmisslyckandet ett resultat av okunskap, och botemedlet torde bestå av att sprida mer kunskap om hur marknadsekonomin fungerar (eller kan fungera). Detta låter bra, men jag är något mer pessimistisk, av två skäl.

För det första tror jag knappast att denna kunskap går att förmedla till breda lager av anställda (de präglas säkerligen av andra typer av bias, vilket gör dem ovilliga eller oförmögna att ta till sig nationalekonomisk kunskap). För det andra undrar jag om det enbart handlar om ett kunskapsproblem och om situationen inte har drag av ett socialt dilemma. I så fall räcker nog inte mer kunskap, ens om den kunde förmedlas. Ty är man insider på arbetsmarknaden hoppas man nog att man själv inte blir avskedad utan att det drabbar andra, varför man vill ha kvar sin höga lön.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

16 maj 2010 den 14:39

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. ”Anti-market bias”?! Ha ha, nu får ni väl ändå ge er!!

  Emil

  16 maj 2010 at 22:41

 2. Något naivt. Jag har själv jobbat vid ett företag där VDn ljög för de anställda om den ekonomiska situationen för att hålla nere lönekraven…

  Nephilim´s Wings

  17 maj 2010 at 0:37

 3. ”Anställda präglas av andra typer av bias, vilket gör dem ovilliga eller oförmögna att ta emot nationalekonomisk kunskap”

  Jag kan åtminstone se två stycken felslut i det resonemanget.

  För det förta om nationalekonomi:

  Är nationalekonomi en vetenskap där man försöker förutsäga verkligheten(alltså hur dessa ”obegåvade” anställda verkligen fungerar) eller sagan (av hur anställda bestående av nationalekonomer av minst Niclas dignitet skulle optimalt fungera)
  och sedan frågan om de anställdas inställning verkligen kan kallas bias? (de har ju bara en åsikt om vad som gagnar dem, inte nationakekonomer). Ur nationalekonomisk synpunkt kanske deras ställningstagande kan kallas bias(frågan om?) men ur deras eget perspektiv är det bara normalt.

  Frågan är alltså om man i exemplet skall räkna med en nationalekonomiskt idealisk människa överhuvudtaget.

  Sen kommer frågan

  Är alla nationalekonomiska räkne-exempel lika dimensionslösa eller behöver jag söka som lärare på handelshögskolan?

  Kristian Grönqvist

  17 maj 2010 at 10:37

 4. Tror också det handlar om en insider-outsider grej, snarare än kunskapsproblem. Verkar finnas ett tydligt samband mellan hög arbetslöshet och lågt stöd för facket (http://www.fivethirtyeight.com/2009/09/as-unemployment-rises-support-for.html).

  Veronika

  17 maj 2010 at 16:23


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: