Nonicoclolasos

Ska någon som röstar på ett hemskt parti kritiseras?

Sannolikheten för att en enskild röst avgör vem som vinner i ett politiskt val är försvinnande liten. En enskild röst påverkar därför så gott som aldrig vilken politik som förs. Mot den bakgrunden undrar jag följande: Är det rimligt att kritisera någon som röstar på ett hemskt parti? Det kan t.ex. röra sig om ett revolutionärt kommunistparti, ett islamistiskt parti eller ett nazistparti. Eller kanske, i vissas ögon, Sverigedemokraterna. Jag ställer frågan därför att den individuella rösten nästan utan undantag inte spelar någon roll. Om någon gör något som inte medför någon konsekvens, förefaller det märkligt att kritisera beteendet i fråga.

Nästa fråga: Ska de som röstar på ett underbart parti berömmas?

Annonser

Written by Niclas Berggren

20 maj 2010 den 5:07

Publicerat i logik, politik, val

37 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Att hävda att den individuella rösten ”inte spelar någon roll” är inkorrekt. Naturligtvis gör den det, även om rollen är mycket liten.

  Vidare snöar du in dig i ett konsekvensetiskt tänkande. Personen kan naturligtvis klandras utifrån ett avsiktsetiskt eller regeletiskt perspektiv.

  Det börjar för övrigt bli enformigt med denna demonisering av Sverigedemokraterna. Du hade lika gärna kunnat använt Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna som exempel på partier som är hemska ”i vissas ögon”.

  Fredrik

  20 maj 2010 at 8:29

 2. Som sagt, det är nog åsikterna man ger uttryck för som kritiseras, inte själva valhandlingen. (Å andra sidan skulle folk bli flyförbannade om man erbjöd sig att mot betalning rösta på Sd.)

  Beröringsskräcken för Sd blir ibland litet festlig. Facebook är idag nedlusat med resultatrapporter från folk som tagit SvD:s partisymaptitest. Men av någon anledning glömmer alla bort att rapportera hur många procent sd-sympatisör de blir i testet. Saken är nämligen att flertalet får resultat där man ligger betydligt närmare Sd än exempelvis Socialdemokraterna – något som inte känns så festligt att lägga upp på sin vägg.

  De där öppet för allsköns olika tolkningar. Är Sd ovanligt slugt och har tagit på sig en förledande folklig överrock? Är Sd i själva verket på många plan skrämmande likt ett vanligt parti – vore det inte skönare om ondskan verkligen var Ond Ond Ond, så att vi slapp alla dessa jobbiga nyanser?

  Peter Santesson-Wilson

  20 maj 2010 at 9:05

 3. Jag håller helt med om att man gott kan kritisera någon som röstar på ett hemskt parti för de hemska åsikterna (i alla fall i den mån dessa kan förväntas medföra hemska konsekvenser) – däremot rimligen inte för att denne röstar på det hemska partiet, vilket i sig inte ger upphov till några hemska konsekvenser.

  Niclas Berggren

  20 maj 2010 at 9:14

 4. Fredrik, jag undrar hur en enda röst spelar någon roll?

  Simon

  20 maj 2010 at 9:18

 5. Och vad gäller din avslutande fråga, Niclas: Många kostar förstås på sig att rösta på partier med utopistiska ideal tryggt förvissade om att man aldrig någonsin kommer att försöka förverkliga det ogenomförbara partiprogrammet. För den utan inflytande kostar det inget att dagdrömma och prata storslaget.

  Peter Santesson-Wilson

  20 maj 2010 at 9:24

 6. Peter: Så sant! (För intresserade rekommenderar jag Brennan och Lomaskys bok om expressivt röstande.)

  Niclas Berggren

  20 maj 2010 at 9:26

 7. Från Klippans kommuns hemsida efter valet 2006:

  Klippans kommun
  Rösträkningen klar för valet till kommunfullmäktige i Klippans kommun 2006-11-13

  Moderata samlingspartiet får ytterligare en röst och har därmed 12 mandat, mot tidigare 11. Sverigedemokraterna minskar med ett mandat till 3. Borgerliga alliansen får majoritet.

  Länsstyrelsens i Skånes län förnyade rösträkning innebär att: Moderata samlingspartiet får 2419 röster och erhåller 12 mandat. Sverigedemokraterna får 736 röster och erhåller 3 mandat. I övrigt förekommer inga ändringar.

  Den förnyade rösträkningen finns i Länsstyrelsens
  protokoll 2006-11-13, dnr 201-58068-06. Konkreta förändringar:

  Med ytterligare en röst och därmed ett mandat till för Moderata samlingspartiet, får den borgerliga alliansen majoritet i kommunfullmäktige.

  Hagevi

  20 maj 2010 at 9:27

 8. Hagevi: Givetvis kan det hända att en röst spelar roll någonstans vid ett enstaka tillfälle, som i Klippan. Däremot är sannolikheten för att så ska ske nästan noll. Det händer så gott som aldrig att en röst avgör vem som har makten. Jag har inga kalkyler för Sverige, men t.ex. har jag sett siffror som indikerar att sannolikheten för att en röst avgör presidentvalet i USA är 1/60000000.

  Niclas Berggren

  20 maj 2010 at 9:39

 9. Dessutom är problemet att kritik knappast hjälper. Om en väljare öppet säger att han ska rösta på NRP, då lär det inte hjälpa att kritisera det. Han har nog redan bestämt dig. Och väljare som är känsliga mot kritik kommer då inte att berätta vad de röstar på. Så kritik är meningslöst även om en enda röst skulle vara viktig.

  Tor

  20 maj 2010 at 10:27

 10. Vad är det här för teoretiskt skitsnack?
  Klart att en röst är viktig. Och klart att folk som sprider uyppfattningar om att röster inget betyder får allt fler att skolka och betydelsen stiger. Till slut är det bara de som verkligen vill åstadkomma något som röstar.
  Ondkans utbrednoing är inte de fåtaliga ondas fel. utan de rättrådigas tystnad.
  Har historien inte lärt Er någonting?

  Kristian Grönqvist

  20 maj 2010 at 10:51

 11. Kristian G.

  Du har gått på den officiella retoriken. Du fick höra i skolan att det är viktigt att rösta. Sen har du trott på det. Tragiskt.

  Leijon

  20 maj 2010 at 11:15

 12. Hagevi – mycket intressant. Jag föreslår att man kritiserar folk som röstar på SD och andra sunkpartier I JÄMNA VAL i alla fall.

  Mattias

  20 maj 2010 at 11:24

 13. Sannolikheten att en enskild röst avgör ett val givet när allt annat är oförändrat är förvisso mycket liten, men det är väl ganska ointressant?

  Om väldigt få andra röstar, så får min röst mycket stor påverkan. Din strategi, att inte rösta, tycks därför endast vara rationell när den inte är rationell :-) Omvänt är det inte rationellt att rösta om det är rationellt att alltid rösta.

  Slutsatsen är att det bör finnas en jämvikt (andel röstande) som beror på saker som: hur stor skillnad ett regeringskifte gör för den enskilde, insatsen som krävs för att gå och rösta, och kunskaper om hur andra troligen röstar.

  Att det sedan finns andra kulturella och historiska faktorer som påverkar i varje land kan vi bortse ifrån i den principiella diskussionen.

  Vetenskapare

  20 maj 2010 at 12:34

 14. Om man röster för nazisterna och nazisterna vinner så är man helt och hållet ansvarig för att nazisterna fått makten. Ansvar är inget nollsummespel. Om 100 personer står och pepprar en stackars oskyldig människa med kulspruteskott så är det inte så att varje människa är 1/100 skyldig till mord – alla är helt och hållet ansvariga för sina egna handlingar. Om 100 personer lyfter en sten och kastar den på en oskyldig är alla helt och hållet ansvariga för handlingen. Det finns inget moraliskt ansvar som kan fördelas.

  Alltså, ja man ska klandra en person som rösta på ett extremt oetiskt och farligt parti som exempelvis ett nazistiskt parti.

  Dessutom: Även om ansvar aldrig är ett nollsummespel så ska det kommas ihåg att rent beslutsteoretiskt kan en liten röst vara betydelsefull om utfallet är extremt betydelsefullt. Om nazistiskt styre innebär miljontals döda och ett helt annat sämre liv för många människor så är en enda röst (en av flera miljoner) extremt viktig.

  JM

  20 maj 2010 at 13:08

 15. Efter att ha läst om mitt inlägg så undrar jag varför jag skriver ”oskyldig” i mina exempel ;) Det är inte bra att döda ”skyldiga” människor heller!

  JM

  20 maj 2010 at 13:25

 16. Jag undrar om JM tycker att man ska klandras om man röstar på nazisterna och de inte vinner?

  Jenny

  20 maj 2010 at 14:15

 17. Jenny: Ja, självfallet. På samma sätt som ett misslyckat mordförsök är klandervärt. Jag ville bara beskriva ett scenarie.

  JM

  20 maj 2010 at 15:05

 18. JM: Antag att en person ställer sig ute i ödemarken med en vilja att skjuta ihjäl en annan människa. Han skjuter ett skott, där sannolikheten för att han dödar en annan människa är 1/60000000, dvs. i praktiken noll. Är det rimligt att klandra honom för denna handling? Om du svarar ja, ska han klandras lika mycket som i fallet med en sannolikhet på 0,5?

  Niclas Berggren

  20 maj 2010 at 15:22

 19. Han skall klandras lika eftersom han vill döda en människa med berått mod oavsett resultatet, 0-99%. För upsåtligt mord ifall han lyckas.

  Lejon:
  Man kan ju fundera på vem som har gått på vad…

  Kristian Grönqvist

  20 maj 2010 at 17:53

 20. Niclas:

  Om han verkligen vill döda någon och agerar för att så ska ske så är han klandervärd oavsett sannolikheten att han lyckas. Det skulle jag säga, ja.

  När det gäller val så är sannolikheten att en viss sida vinner eller förlorar det som är relevant. Om nazisterna, som X har röstat på, vinner så är han extremt klandervärd och ansvarig för vad han på förhand kunde ha förstått att nazisterna skulle göra. Om han inte röstar så är han ansvarig för sin underlåtenhet och passivitet. För att undvika klandervärdighet måste han alltså rösta på ett gott alternativ.

  JM

  20 maj 2010 at 17:53

 21. JM: Fast att bara rösta (på ett gott alternativ) är ju ganska underlåtande och passivt. Borde man inte enligt ditt synsätt göra allt man kan för att nazisterna inte ska vinna. Och om de ändå gör det, borde man inte, fortfarande ur ditt synsätt, ta livet av sig i syfte att de inte ska få några skattepengar från en?

  David Bergkvist

  20 maj 2010 at 18:13

 22. David: Jo, visst har man en etisk förpliktelse att göra mer för att stoppa ett reellt hot om nazistisk regeringen än att inte rösta på nazisterna.

  Ansvar har också med frihet att göra. Om du står under pistolhot är du inte fri. Jag ser inte att etiken tvingar en till självmord. Så länge du inte är fri kan jag inte se att skattedimensionen i ditt exempel medför moraliskt ansvar. Självmord ser jag inte poängen i, även givet ansvar. Jag ser självmord som något ont i sig självt (jag är inte för dödsstraff och inte heller att ta livet av sig själv av skuld eller dylikt). Jag ser tillfällen då det kan vara rimligt med självmord av vissa konsekvensskäl, men jag vill inte diskutera självmord.

  i all hast.

  Men nu handlade det ju om röstning och inte om vad man har för skyldigheter (eller vad man borde) att agera mot nazism. Men – ja – det är gott att agera mot nazism även på andra sätt.

  Att göra *allt man kan* behöver kanske preciseras. Jag är inte utilitarist utan menar att det finns saker som är fel i sig själv och det finns olika komplicerade hierarkier av värden. Att ta livet av sig, tycker jag inte alls verkar vara ett vettigt alternativ på något sätt och inget jag tycker man har som krav på sig själv eller kan ha på andra.

  JM

  20 maj 2010 at 18:57

 23. De två sista styckena skulle inte med alls…

  JM

  20 maj 2010 at 18:58

 24. JM: Att det kan anses klandervärt att vilja döda någon håller jag förstås med om – det vi här diskuterar är om en handling ska anses klandervärd om sannolikheten för att handlingen medför ett dödande är noll. I den senare bedömningen skiljer vi oss uppenbarligen åt. Liksom i frågan om man bör klandra människor som inte röstar: precis som bl.a. Bryan Caplan, Greg Mankiw och Jason Brennan avvisar jag en sådan hållning.

  Niclas Berggren

  20 maj 2010 at 19:36

 25. Lite kanteansk etik: Handla endast efter den maxim om vilken du samtidigt kan vilja att den upphöjdes till allmän lag.

  Vet inte om jag håller med, men OM jag skulle göra det så skulle jag definitivt klandra någon som röstade på ett hemskt parti. Å andra sidan skulle jag nog klandra den som tyckte att det borde vara allmän lag att rösta på ett o-ont parti också…

  Camilla

  20 maj 2010 at 20:41

 26. Nicklas

  Du äger ett fiskevatten. Den som tjuvfiskar däri är alltså enligt Din mening inte klandervärd om han inte får fisk?
  Eller den som gör ett bankrån, är heller inte klandervärd om han inte kommer över några pengar…
  Det känns lite som ett sluttande plan det här…
  Kan Du förklara för en dumskalle?

  Kristian Grönqvist

  20 maj 2010 at 21:03

 27. Kristian: Om fiskbeståndet var utdött i fiskevattnet skulle jag inte anse hans handling, att försöka ta din fisk, vara klandervärd. Däremot skulle jag kunna anse attityden klandervärd – eftersom den kan antas vara korrelerad med negativa konsekvenser (på andra sätt än minskning av ett obefintligt fiskbestånd).

  Det andra exemplet är inte analogt, eftersom rån orsakar chock och plåga för bankpersonal och kunder.

  Niclas Berggren

  20 maj 2010 at 21:15

 28. OK men attityden till att vilja skjuta en människa är OK?

  Kristian Grönqvist

  20 maj 2010 at 21:19

 29. Kristian: Nej, det anser jag inte. Men att skjuta när sannolikheten att döda någon är noll ser jag inte som en klandervärd handling.

  Niclas Berggren

  20 maj 2010 at 21:21

 30. Det är just precis så vådaskjutningar sker i vildmarken, alltså utanför 08-området, och då ingår inte ens viljan att skjuta en människa. Vem kunde väl begripa att de skulle gå några dumma polacker där för stt plocka bär.
  Att avfyra skjutvapen i skogen så där bara är dessutom inte särskilt rekommendabelt. Helst bör man ha mark bakom skottlinjen och gör man det utanför laga jakttid kan det bli fråga om olaga jakt på människa eller djur…
  Är det dessutom på någon annans mark än Din egen kan det ta hus i helsike.
  Teori och praktik är två skilda ting Niclas

  Kristian Grönqvist

  20 maj 2010 at 21:38

 31. Kristian: Jo, men per antagande finns det inga polacker (eller andra människor) i skogen.

  Niclas Berggren

  20 maj 2010 at 21:39

 32. Det var det jag menade med skillnaden i praktik och teori…

  Kristian Grönqvist

  20 maj 2010 at 23:28

 33. I praktiken finns det alltid polacker i skogen.

  Peter

  21 maj 2010 at 9:57

 34. Peter

  Eller moster Märta eller farbror Rune… Polackerna tog jag bara för att det är bara två år sedan det hände i Hälsingland.

  Kristian Grönqvist

  21 maj 2010 at 13:10

 35. Niclas:

  ”Att det kan anses klandervärt att vilja döda någon håller jag förstås med om”

  Man visar sin vilja genom handlingar. Att agera i syfte att döda någon är klandervärt.

  ”det vi här diskuterar är om en handling ska anses klandervärd om sannolikheten för att handlingen medför ett dödande är noll.”

  Nej, det är inte klandervärt att agera på ett sätt där sannolikheten att någon dör är noll. Men det vore klandervärt att exempelvis skjuta mot något som man är övertygad om är en människa, även om det inte är en människa och därmed noll sannolikhet att den dör. Det som gör det fel att rösta på ett ondskefullt parti är:

  1) Rösten visar på en vilja att nazisterna ska ta över makten. Personen som röstar har ondskefulla värderingar. Det ansvaret är totalt.

  2) Om ditt resonemang vore giltigt så skulle var och en som röstar på det ondskefulla partiet vara utan klander, eftersom just deras ”andel av röstunderlaget” är så litet. Jag menar att även om den andelen är liten så ska den andelen ställas mot utfallet (ett ondskefullt parti kan ha starkt negativa konsekvenser). Rösten uttrycker inte enbart en tydlig värdering utan är också viktig.

  JM

  21 maj 2010 at 13:31

 36. JM: Varför är det klandervärt att vilja döda någon? Därför att en sådan vilja kan förväntas leda till ett faktiskt dödande. Om en person som vill döda någon skjuter ett skott i ödemarken där sannolikheten att någon dödas är noll, ser jag fortfarande inget skäl att kritisera den handlingen. Däremot viljan, eftersom man kan tänka sig att personen inte låter sig nöja med ett skott i ödemarken utan även har för avsikt att skjuta när sannolikheten att döda är positiv. Ergo: Om någon röstar på ett nazistparti när sannolikheten för att den rösten medför ett nazistiskt maktövertagande är noll, är röstandet i sig inte klandervärt. Däremot är viljan att införa nazism klandervärd, då den kan förväntas leda till en rad andra handlingar som faktiskt kan påverka politiska utfall.

  Niclas Berggren

  21 maj 2010 at 13:55

 37. @nCOC
  Blev ni inte färdiga med dom här gymnasiala diskussionerna i skolan?
  ;-)

  swingthatcat

  21 maj 2010 at 21:33


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: