Nonicoclolasos

Introduktion till logisk positivism

A.J. Ayer intervjuas av Bryan Magee om vad logisk positivism handlar om. Jag hade glömt att tv kunde vara en intelligent företeelse.

(På den tiden kunde man visst röka i tv-soffan.)

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

22 maj 2010 den 21:39

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Detta har kanske påpekats av någon kritiker redan (och kanske missade jag att det togs upp i intervjun, jag får kolla igen), men, angående vad logisk positivism mest är känt för:

  Verificationism is the idea that a statement or question only has meaning if there is some way to determine if the statement is true, or what the answer to the question is.

  Hur blir det med påståenden som
  ”Yttervärlden existerar”,
  ”Induktion fungerar”,
  ”De fenomen som är detekterbara empiriskt är de enda fenomen som existerar i den objektiva verkligheten”,
  etc
  Ska man förhålla sig agnostisk till de påståendena, menar logiska positivismen?

  Cecilia

  22 maj 2010 at 22:03

 2. Cecilia, ja visst. Och inte heller kan man verifiera att denna metod är att föredra normativt. Dvs den logiska positivismen är i sig själv inte falisfierbar som metod. Men det gäller väl även för matematiska axiom. Som försvar måste man ändå säga peka dess funktionalitet.

  Suzy

  22 maj 2010 at 22:45

 3. Suzy: Kan Cecilia vara positivist nu?

  ccima

  23 maj 2010 at 0:17

 4. Cecilia: Kolla upp G E Moores Proof of an external world, t. ex.

  P

  6 juli 2010 at 21:50


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: