Nonicoclolasos

Vad menas med tvång?

Gianfranco Poggi skriver i sin bok The State (s. 6):

On the other hand, a command is a thoroughly intersubjective operation: by means of it, one subject seeks to initiate and control another subject’s activity. It is also thoroughly symbolic in nature, and presupposes the other subject’s ability to entertain and interpret the message addressed to him/her. On account of both its intersubjective and its symbolic nature, every command implicitly acknowledges that compliance with is is, when all is said and done, a contingent matter, requiring both that it be properly understood and that the person to whom it is addressed be willing to obey it. (As Roman jurists used to say, Etsi coactus tamen volui: I may have been compelled, but in the final analysis I committed my will.)

Det här synsättet får mig att ifrågasätta den vanliga förståelsen av tvång som ett inflytande som får någon att göra x trots att hon egentligen inte vill. Är det inte så att om någon gör x så vill hon göra x? Förvisso behöver x inte vara det personen skulle ha velat göra utan inflytandet i fråga, men givet inflytandet vill hon göra x. Hon får en belöning eller undviker ett straff om hon gör x som är sådant att utfallet bedöms bättre än utan x. Om situationer av detta slag, där någon ger en annan ett incitament som är tillräckligt starkt för att ändra dennas beteende, tvekar jag att använda begreppet tvång — snarare handlar det om maktutövning. Begreppet tvång tycker jag ska reserveras för en en annan typ av maktutövning, där en person rent fysiskt utsätts för en oönskad och ostoppbar handling av någon annan. Att en rånare i en park genom att vifta med en pistol får någon att lämna över sina byxor till honom handlar då inte om tvång; om rånaren däremot hoppar på och binder byxägaren och tar av byxorna, då rör det sig om tvång.

Se även inlägget ”Är människan alltid fri?”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

22 maj 2010 den 14:49

Publicerat i filosofi, incitament, tvång

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Javisst. Samma distinktion görs inom juridiken: Tvång eller hot om tvång; våld eller hot om våld. Det är nog inte så kontroversiellt.

  Frågan är varför DU menar att distinktionen är relevant? Finns det en dold agenda?

  Peter

  22 maj 2010 at 15:35

 2. Han tror sig bara ha hittat ett sätt att skaffa sig nya byxor billigt.

  Baphomet

  22 maj 2010 at 15:42

 3. Min dolda agenda kan jag förstås inte avslöja. (Även om Baphomet är den på spåren.)

  Niclas Berggren

  22 maj 2010 at 15:46

 4. Tillvaron är tvingande i sig själv. Tolle, legge: Resolute meaning. Texten är visserligen min, men poängen är inte självförhärligande. Den råkar bara vara relevant i sammanhanget. Egentligen hade den kunnat heta esti coactus … men jag kände inte till frasen när det begav sig.

  Skymning

  22 maj 2010 at 16:51

 5. Bah, felslag.

  Skymning

  22 maj 2010 at 16:53

 6. [blockquote]Att en rånare i en park genom att vifta med en pistol får någon att lämna över sina byxor till honom handlar då inte om tvång; om rånaren däremot hoppar på och binder byxägaren och tar av byxorna, då rör det sig om tvång.[/blockquote]

  Jag räknar lite mer på hur många valmöjligheter man tilldelar en person (förutom att göra något som denne inte vill), när jag ska avgöra om något kallas tvång, så jag har inga problem med att kalla pistolhotsrån för tvång.

  Cecilia

  22 maj 2010 at 21:05

 7. Så om en person har ett val så är det tvång, men om personen har två eller fler val så är det inte tvång.

  Okej.

  Så kan man tolka ordet, men rent språkmässigt kommer det då att innehålla mindre information än om man tolkar ordet som jag skulle göra.

  Så här uppfattar jag ”tvång”: Tvång innebär att man tar bort ett tidigare möjligt alternativ från personen, dvs. man tvingar personen att välja från något av de kvarvarande alternativen.

  (Vilket, jag antar, också är Cecilias poäng.)

  Veronika

  22 maj 2010 at 23:34

 8. I Power diskuterar michel Foucault tvång och makt och menar att det senare alltid måste inkludera ett erkännande och aldrig kan utövas med hot om våld. Diskursiv makt förutsätter alltid ett val, tillskilnad från tvång.

  Pierre

  24 maj 2010 at 14:51

 9. Val mellan pest och kolera då, som Veronika antydde?

  Kristian Grönqvist

  24 maj 2010 at 19:21


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: