Nonicoclolasos

När folkomrösta?

De rödgröna vill folkomrösta om Förbifart Stockholm. Det leder in på frågan när en folkomröstning är en bra respektive dålig metod för att avgöra offentliga beslut. I ”Cost Benefit Analyses versus Referenda”, publicerad i Journal of Political Economy, klargörs följande:

We consider a planner who chooses between two public policies and ask whether a referendum or a cost benefit analysis leads to higher welfare. We find that a referendum leads to higher welfare than a cost benefit analysis in a “common value” environment. Cost benefit analysis is better in a “private value” environment.

Dvs. när opinionen är splittrad är det bättre att avgöra en fråga med kostnadsintäktsanalys. Huvudskälet till denna slutsats är att folkomröstningar inte tar hänsyn till preferensers intensitet. De som inte bryr sig särskilt mycket räknas lika mycket som de som bryr sig väldigt mycket. Hur ofta genomförs folkomröstningar när opinionen är samstämmig? Inte särskilt ofta, skulle jag tro, eftersom folkomröstningar verkar användas för att lösa konflikter inom och mellan partier, alltså i en situation med splittring.

Talar för övrigt inte detta resultat för att fatta beslut om privata varor på marknader och (endast) kollektiva varor på politisk väg?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

24 maj 2010 den 5:13

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Ungefär som att göra en kostnadsintäktsanalys för 54 miljoner på Sundsvalls sjukhus. Ibland är Din tilltro till privatmarknaden rätt översvallande.

    Kristian Grönqvist

    24 maj 2010 at 19:18

  2. Problemet är väl att alla politiker inser att det är en dum grej men att majoriteten av väljarna vill ha förbifarten. Då finns det populistiska skäl till att förespråka att den byggs. Visst kan man göra som sossarna gjorde med trängselskatterna, alltså ljuga och sedan införa dem ändå, av osjälviska skäl. Tyvärr är det väl att folk inte gillar sådant beteende, ens när de efteråt inser att politikerna hade rätt.

    William

    26 maj 2010 at 23:29


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: