Nonicoclolasos

Varför tror människor att brottsligheten ökar?

Följande gäller i USA:

As crime rates have dropped for the past decade, the public belief in worsening crime has steadily grown.

Jag får intryck av att samma sak gäller i Sverige: de flesta verkar tro att brottsligheten tilltar hela tiden. Hur kan en sådan missuppfattning förklaras?

Part of the reason for this divergence is what sociologists call pessimistic bias: the unshakable conviction that things are not just worse than they are, but also worse than they used to be. Humans appear to have a hard-wired tendency to compare contemporary life with largely fictitious good old days, in which all schools were top-notch, politicians had integrity, children behaved, and crime was nil. … Researchers also argue that this pessimistic bias can be exacerbated by certain modern factors. The news media come in for a share of the blame, eagerly meeting a consumer demand for gore and tragedy, while spending nowhere near as much energy explaining the reassuring but dry facts in the background.

Kanske påverkas många av tv-program som fokuserar på brott (CSI, Efterlyst, Kojak), vilket förstärker deras inneboende pessimism. En motvikt borde kunna erbjudas av politiker, som skulle kunna berömma sig av fallande brottsfrekvens och framföra fakta härom offentligt. Varför hör vi så sällan politiker tala om fallande brottslighet och dem så ofta tala om hårdare straff? Kan det bero på att de bedömer det som hopplöst att attrahera väljare med positiva berättelser om färre brott? Är människors pessimism bias på detta område alltför stark?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

28 maj 2010 den 15:39

Publicerat i brottslighet, politik, psykologi

22 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. …man vill väl tro att det var någorlunda ordning och reda när man själv var barn/ung, för att på så sätt hinta att man själv var och är en redlig hederlig och hyfsad personlighet.

  + en avundsjuka på ungdomen ”Vad är det väl värt att vara ung idag”

  Samtidigt som människor nog har svårt att för sig själva erkänna att världen och livet går vidare efter deras eget liv. Att folk förmodligen kommer på ännu coolare grejer när man är död. Möjligen är det en omedveten ickeacceptans av den egna dödligheten ”När jag dör följer hela världen med”.

  ”Speciellt i dessa tider av stor rotlöshet” ”Vi befinner oss i ett vägskäl” är väl sådant man tjatat om under precis vartenda år i mänsklighetens historia.

  Cecilia

  28 maj 2010 at 17:38

 2. Nu är det ju så att i Sverige HAR brottsligheten ökat, samtidigt som folk här tror att det är mycket värre i USA.

  Baphomet

  28 maj 2010 at 18:44

 3. @Baphomet

  källa på det?

  Cecilia

  28 maj 2010 at 18:47

 4. Baphomet

  28 maj 2010 at 19:01

 5. Jag märker att du inte läser BRÅ, dem som kan det här.

  Cecilia

  28 maj 2010 at 20:35

 6. Nej, jag läser DALIGT.

  Baphomet

  28 maj 2010 at 20:43

 7. Jag tror att denna bias har en rationell förklaring i att en tillvaro fri från brottslighet är en lyxvara, som efterfrågas i större kvantiteter när inkomsterna stiger. Efterfrågan på denna vara tycks stiga snabbare än brottsligheten sjunker, och detta uppfattas av människorna som att brottsligheten faktiskt stiger — eftersom den stiger relativt den optimala nivån.

  Martin

  29 maj 2010 at 11:52

 8. Fast nu är det ju så, som vi redan diskuterat, att brottsligheten faktiskt ökar i Sverige.

  Baphomet

  29 maj 2010 at 15:13

 9. Baphomet: Så kan det vara, men låt oss då istället diskutera situationen i USA. Poängen med mitt inlägg var inte att fastslå hur brottsutvecklingen har sett ut i Sverige utan att diskutera hur en felaktig föreställning om brottsutvecklingen i breda folklagar kan förklaras (rent allmänt).

  Niclas Berggren

  29 maj 2010 at 15:18

 10. Det syns mig som att en grundförutsättning för diskussion av något, vad det än vara månde, är att alla parter accepterar att sakers faktiska tillstånd är relevant.

  Baphomet

  29 maj 2010 at 15:57

 11. Baphomet: Förvisso, och jag välkomnar korrigeringar av sakfel. Dock kan väl den amerikanska situationen vara nog så intressant att diskutera?

  Niclas Berggren

  29 maj 2010 at 15:59

 12. Detta är off topic. Men då felaktiga fakta antas vara sanna så måste jag kommentera. Det är inte ett fakta att brottsligheten faktiskt ökar i Sverige!
  För det första är det siffror vi har tillgång till antalet anmälningar, som är väldigt beroende på anmälningsbenägenheten och kontrollinsatser från olika myndigheter Det finns tecken på att anmälningsbenägenheten ökar, vidare är det inte orimligt att anta en ökning av anmälningar när det gäller spanings och ingripandebrott då kåren har ökat i volym.

  Vidare så är det svårt att göra studie av brott över tid, i sverige såväl som i usa. Bland annat pga förändringar i insamlings och bearbetningsrutiner. I sverige finns flera exempel på detta. Bla ändringen av brottskodning 1975, som ledde till en brottsökning på 12% från 74 till 75. Då brottskodning och lagar ändras konturnuerligt så är det svårt att få grepp om utvecklingen över tid.

  För övrigt anser jag att orsaken till att vi hör politiker prata om hårdare straff då det tycks funka med hårdare straff. Se; The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural Experiment

  Fredrik

  29 maj 2010 at 16:25

 13. Fredrik: Tack för påpekandet.

  För övrigt har jag bloggat om den studie du nämner. :-)

  Niclas Berggren

  29 maj 2010 at 16:28

 14. Martin – Det var en forklaring i min smak (med tillagget att en brottsfri tillvaro ar en normal vara).

  pontus

  30 maj 2010 at 2:04

 15. För Sveriges pekar mycket på att vi faktiskt har en ökande brottslighet, så det är nog inget bra exempel. Storbrittanien är nog ett bättre…

  Jag undrar om det egentligen grundar sig i en upplevelse av diffus social försämring av samhället som tar sig det uttrycket. Man får svårare att identifiera sig med samhället/känner sig inte hemma, och att det tar sig sådana uttryck…

  Jag tror inte riktigt på en ekonomisk förklaring, någon relativ positiv utveckling ser jag inte att man skulle kunna prata om i sverige.

  Nephilim´s Wings

  30 maj 2010 at 9:59

 16. Nephilim’s Wing: ”Jag tror inte riktigt på en ekonomisk förklaring …”

  Nu förstår jag inte.

  :-)

  Niclas Berggren

  30 maj 2010 at 10:02

 17. Apropå brottsligheten så tror jag att mycket av förvirringen härrör ur att kriminologerna verkar ideologiserade, och därför inte rapporterar hur saker faktiskt är.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/kanske-ar-det-arbetsforhallandena-det-ar-fel-pa_2330305.svd

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article291108.ab

  http://www.expressen.se/ledare/1.1126114
  /kriminologernas-dolda-agenda

  http://www.expressen.se/ledare/dahlberg/1.1121281/problemet-med-kriminologerna

  Problemet är nog alltså den vanliga katastrofblandningen av politik och vetenskap…

  Nephilim´s Wings

  30 maj 2010 at 10:11

 18. Niclas:

  Att det skulle vara en ökad efterfrågan pga av förbättrad ekonomi, som Martin var inne på. Låter mest som yrkesskada/begränsade perspektiv. ;P

  Nephilim´s Wings

  30 maj 2010 at 10:35

 19. Ser vi rent teoretiskt på saken, så orsakar troligen ökade klyftor i samhället egendomsbrotten, eftersom man kan utgå om alla hade det exakt lika, skulle egendombrotten gå ned. Sen är det bara att extrapolera. Underligt att ekonomer inte kommer på det.

  När det gäller personbrott och sexualbrott så har det väldigt mycket att göra med förmåga att få det man vill.
  Även där spelar ökade klyftor i samhället stor roll. Alltså att en del aldrig får som dom vill.

  Vi skall naturligtvis inte undanta den personliga maktlösheten som faktor, men det skulle ett medkännande samhälle av andra varelser kunna lösa.

  Däremot ställer jag mig frågande till om människan kan lösa detta, eftersom t.o.m. belästa nationalekonomer kan se ut som fågelholkar, när de själv ställer frågan.

  Kristian Grönqvist

  30 maj 2010 at 11:29

 20. International Crime Victims Survey använder sig över huvud taget inte av svensk officiell statistik om anmälda brott, utan baserar sig på telefonintervjuer. Se t ex tabellen på s 49 i denna rapport från 2000 års undersökning:

  http://rechten.uvt.nl/icvs/pdffiles/Industr2000a.pdf

  Baphomet

  30 maj 2010 at 11:36


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: