Nonicoclolasos

Brottslingen påstås känna ånger

En hovrättsförhandling har inletts efter att en tingsrättsdom mot en bestialisk våldsman har överklagats. Hans försvarare påtalar följande:

21-åringen har under dagen suttit på sin plats, till synes oberörd, men enligt Leif Silbersky så är han ångerfull.
– Alla människor är olika. Han har det inom sig och han ångrar det han gjort, säger Silbersky.

Åtalade och deras försvarare tycks ofta anföra just detta, att ånger föreligger. På vilket sätt är det relevant?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

31 maj 2010 den 21:15

Publicerat i ånger, brottslighet, juridik

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. På intet sätt

  Kristian Grönqvist

  31 maj 2010 at 22:29

 2. Det är inte relevant alls. Det som är relevant är offrets rätt till upprättelse och den kriminelles rätt att bli straffad som han förtjänar.

  Christopher Aqurette

  31 maj 2010 at 22:44

 3. Om brottslingen ångrar att han gjorde som han gjorde så minskar ju det sannolikheten att han i snarlika framtida situationer kommer att göra likadant.

  Om syftet med straffet är att minska risken för återfall, så innebär ovanstående att det är befogat att ge mildare straff till ångerfyllda brottslingar.

  Dock går det inte att objektivt uttala sig om syftet med straff, och således kan man inte objektivt uttala sig om hurvida ångerfyllda brottslingar ska få mildare straff eller inte, så Kristians och Christophers ståndpunkter i denna fråga är lika valida som motsatsen mot deras ståndpunkter.

  David Bergkvist

  1 juni 2010 at 1:28

 4. Nu när jag läst det tidigare blogginlägget i frågan så inser jag att min kommentar redan tagits upp, och då fick motfrågan: ”hur ska rätten avgöra hurvida den åtalade verkligen är ångerfull eller bara låtsas”, och svaret på detta är ”förmodligen på samma sätt som rätten avgör hurvida den åtalade hade uppsåt eller inte”. Konsekvensen att göra fel i bedömningen om gärningsmannen är ångerfull är ju obetydlig jämfört med konsekvensen att göra fel i bedömningen om gärningsmannen hade uppsåt eller ej.

  David Bergkvist

  1 juni 2010 at 1:38

 5. Detta beror på vilket syfte rättssystemet har, tex:

  o Bestraffning

  o Preventation

  o Rehabilitering

  Med en del syften spelar ånger ingen roll; i andra är den central. Frågan är alltså beroende på grundläggande principer i olika rättssystem, och kan inte diskuteras utan att dessa är med i sammanhanget.

  michaeleriksson

  1 juni 2010 at 6:15

 6. michaleriksson: Som jag utvecklar på länken ovan är min invändning mot att uttalad ånger ska tillmätas betydelse i rättegångar att det inte torde gå att verifiera om uttalad ånger är uppriktig eller ej.

  Niclas Berggren

  1 juni 2010 at 6:19

 7. Att gärningsmannen känner ånger är naturligtvis irrelevant för straffutmätningen. Dessutom krävs en avsevärd tid för att man ska veta om gärningsmannen verkligen ångrar sig eller bara spelar. Men om han under straffets avtjänande visar ånger så kan det möjligen ha betydelse för när permission ska ges och hur ofta.

  Och så Silbersky, ständigt denne Silbersky. Han tycks finnas överallt. Och alltid ska det överklagas. Om Silbersky finge råda så skulle vi inte ha några fängelser, ty då skulle alla mördare och våldsverkare gå lösa.

  Jan E

  1 juni 2010 at 14:56

 8. Niclas, jag tror du får flest ja-svar om du formulerar frågan: ”Ökar straffvärdet om brottslingen uppenbart demonstrerar en brist på ånger?”.

  Anna

  1 juni 2010 at 16:38


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: