Nonicoclolasos

Sambandet mellan välstånd och livslängd

Tips: Will Wilkinson.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

1 juni 2010 den 23:25

Publicerat i hälsa, välstånd

15 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Fult att ha logaritmer i diagrammet!

  Göran

  2 juni 2010 at 0:54

 2. Goran – Du menar att det ar estetiskt fult, eller att det forandrar sambandet? For det forandrar inte sambandet.

  pontus

  2 juni 2010 at 5:54

 3. Pontus

  jag menar att man försöker ljuga med statistik. Det är fult.

  Göran

  2 juni 2010 at 8:01

 4. Pontus

  Du vet precis vad Göran menar. Perspektiv är en slags överblick. Om det förvrängs förändras hela bilden. Ett
  otroligt dåligt diagram. Bland det sämsta och falskaste jag sett.

  Kristian Grönqvist

  2 juni 2010 at 9:26

 5. Log-skala är standard i diagram av den här typen, det handlar inte om manipulation.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_scale

  Nek:are

  2 juni 2010 at 9:41

 6. Bara för det är standard, är det fortfarande lögn.

  Kristian Grönqvist

  2 juni 2010 at 10:16

 7. Är det då inte fulare att börja ålderskalan på 45? Nu får man ju intrycket att t ex japaner lever åtta gånger längre än folk i t ex Tchad.

  David Bergkvist

  2 juni 2010 at 10:21

 8. David

  Jag håller helt med Dig. All form av förryckande av skala är bedrägligt, eftersom perspektivet förskjuts.
  Det är ett mycket tydligt exempel på att statistik som egentligen är sann = förbannad dikt.

  Kristian Grönqvist

  2 juni 2010 at 14:06

 9. Kristian, David och ni andra: Sa talar endast statistiska analfabeter. Logaritmer anvands oftast for att enkelt uttrycka samband i procentform. Sambandet ovan kan tillexempel utlasas ”en fordubbling av BNP genererar ungefar 5 ar extra forvantad levnadslangd”.

  Kristian, vad exakt ar osant i grafen ovan? Att verkligheten inte exakt overensstammer med din spontana forstaelse? Alla skalor, siffror, ar val markta och inte dolda for lasaren. Vad EXAKT ar osant?

  Du kan sjalv ga till Gapminder och se samma relation med linjar skala om du vill. Det forandrar inte sambandet (att procentforandringar i BNP ar starkt linjart, positivt relaterade till forvantad livslangd), men gor det mindre overskadligt.

  pontus

  2 juni 2010 at 19:55

 10. pontus: hellre statistisk analfabet än språklig analfabet, som inte kan läsa innantill vem som sagt vad.

  David Bergkvist

  2 juni 2010 at 21:06

 11. David – Nej, din invandning var sa infantil att jag ens inte brydde mig om att argumentera mot den.

  pontus

  2 juni 2010 at 22:03

 12. Göran
  På vilket sätt försöker man ljuga med diagrammet? Vill man undertrycka eller blåsa upp sambandet rikedom förväntad livslängd vid födsel – tycker du?

  Jag tycker det är ett utmärkt diagram. Kan möjligen vara kritisk mot att sätta förväntad livslängd vid födsel som ett mått på ”hälsa”. Hälsa är för mig något mycket mer komplext. Visst – hellre rik o frisk än fattig o sjuk. Men vad säger vi om rik och ensam jämfört med fattig och rik på gemenskap?

  Roland

  3 juni 2010 at 21:10

 13. Pontus

  Du förstår nog vad jag menar och Du har rätt att kverulera naturligtvis.

  Dilemmat är att Gapminders grafer inte är till för proffsen, de kan läsa av kråkfötter.
  Problemet är också att grafisk framställning är framför allt till för att förtydliga textinnehållet för amatörer. Och då är det ffa bilden som helhet som blir kvar i huvudet, vilket i det här fallet ger felaktiga proportioner.
  Proportioner är av någon anledning väldigt essentiellt i vårt bildminne och det var det jag vände mig emot.
  Proportioner var också det Gapminder fokuserade omkring, när man introducerade tekniken.

  Om Du läser en gång till så skrev jag att bilden var sann, fast distorderad.

  Kristian Grönqvist

  3 juni 2010 at 22:00

 14. Kristian, bilden ar endast missvisande om du sjalv fantiserar ihop vad som uttrycks pa axlarna, och sen exporterar grafen till ditt personligt uppdiktade sammanhang. Prova sjalv att t.ex. aterge BNP i en graf som utgar fran origo, sa kommer du dra slutsatsen att konjunkturcykler inte existerar (tillochmed den stora depressionen blir svar att skonja). Anledningen ar forstas kvartalsvariationer i BNP blir mikroskopiskt sma i relation till BNP:s niva pa tusentals miljarder. Att fortydliga dessa variationer genom att zooma in ar inte att luras, det ar att fortydliga.

  Det har ar rena dumheter fran din sida.

  pontus

  3 juni 2010 at 23:21

 15. Kristian
  Skulle du hellre se en tabell med siffror? Skulle du ha lättare att tolka den?

  En regressionsanalys skulle förstås vara bra som tillägg, men då missar du informationen om de enskilda länderna och fördelningen mellan världsdelar. För att få en bra förklaringsmodell i regressionsanalysen är du tvungen att använda logaritmen på inkomster. Det ser du ganska tydligt om du jämför graferna med linjär o log skala.

  Du har helt fel i att grafisk framställning skulle vara till för amatörer. Just denna graf är utmärkt även för ett proffs. Grafisk analys är utmärkt hjälpmedel att få en översikt.

  Roland

  4 juni 2010 at 8:25


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: