Nonicoclolasos

Föreläsningar för många

Är små barngrupper på dagis och i skolan gynnsamma för barnens kognitiva utveckling? Många verkar utgå från att så är fallet (men tidigare forskning ger inte entydiga resultat). Nå, i takt med att fler och fler läser på högskola är en intressant fråga hur föreläsningspublikens storlek påverkar studenters prestationer. En ny studie, ”Heterogeneous Class Size Effects: New Evidence from a Panel of University Students”, accepterad för publicering i The Economic Journal, studerar sambandet mellan storlek på föreläsningsgruppen och tentaresultat på ett universitet i Storbritannien. Forskarna sammanfattar:

The effect of class size on students’ performance is – as expected – negative; students do worse in big classes. Namely, a given student receives lower marks in courses with larger classes, everything else equal. To get a sense of the magnitude of this effect, our estimates imply that a one standard deviation increase in class size from the mean (that is going from the average class of 56 to a class size of 89) would decrease the mark by 9% of the observed variation in marks within a given student.

Det visar sig dock att denna effekt varierar mellan olika gruppstorlekar och mellan olika typer av studenter. Exempelvis verkar de duktigaste studenterna påverkas mest negativt av stora föreläsningsgrupper.

Fler studenter har förstås sina positiva sidor, främst i det att fler får tillgång till högre utbildning som kan förmera deras humankapital, men man bör även beakta negativa effekter av det här slaget (vid givna anslag).

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

2 juni 2010 den 11:50

Publicerat i forskning, utbildning

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Om man minskar antalet studenter per föreläsare, genom att ha flera föreläsare, så torde detta minska den genomsnittliga kompetensen hos föreläsarna (givet att det inte finns oändligt med maximalt kompetenta föreläsare). Således torde det även med oändligt med resurser finnas ett optimalt antal studenter per föreläsare, som det vore suboptimalt att understiga.

  David Bergkvist

  2 juni 2010 at 12:51

 2. För små grupper (en per grupp!) är nog inte heller bra med tanke på sociala faktorer. Att vara fler innebär att man kan lära av varandra och få vänner.

  Så ett optimum finns det nog även om det idag är för många studenter.

  jenny

  2 juni 2010 at 13:22


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: