Nonicoclolasos

Naturliga skatter

Människan är inte så speciell: mycket har hon gemensamt med andra djur. Såsom beskattning:

The more closely knit an animal society is, and the more interdependent its members, the higher the rate of taxation. … Among another Australian species of cooperatively breeding birds, the superb fairy-wren, dominant males notice when their helpers are less than superb about paying their taxes. Should a helper fail to feed and groom the dominant’s nestlings, or to give an alarm call on seeing intruders enter the territory, the dominant male will angrily chase, harass and peck at the helper, for up to 26 hours at a time.

Vill man tillhöra gruppen får man alltså betala priset för det, oavsett om man är människa eller fågel. Däremot torde det kunna gå att rationellt utvärdera vilken nivå och typ av beskattning som är mest ändamålsenlig om man är människa: se här och här. Jag är inte säker på att fåglarna har den förmågan.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

3 juni 2010 den 11:26

Publicerat i djur, forskning, natur, skatt

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Bara för att det finns i naturen är det inte bra.

    Hume Jr

    3 juni 2010 at 15:22

  2. Nja, jag tror inte det får någon större effekt. Man utbildar sig nog främst för att få ett fritt, statusfyllt, inflytelserikt, spännande och utvecklande arbete som passar ens förmåga, och som inte sliter ut en fysiskt. Självklart är det bra att så många som möjligt utbildar sig men denna typ av ”uppmuntring” ger jag inte mycket för. Jenny, hur många 19-20 åringar tror du väger in att de om 10-15 år eventuellt riskerar värnskatt och av den anledningen avstår en utbildning de annars velat gå?? Sjävlklart kan det ha någon effekt på andra marginaler men jag tror att den är väldigt liten och föredrar nog ekonomisk jämlikhet i utfall i värnskattsfrågan.

    Martin

    5 juni 2010 at 14:21


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: