Nonicoclolasos

Intresse för slöjd?!

Svensk Uppslagsbok, 1949 års upplaga, uppslagsordet homosexualitet:

Utom den abnorma sexualdriften framträda hos homosexuella i många fall också andra avvikelser från det för könet normala. På själslivets område finner man ofta smådrag i smak och intresse, uppträdande och vanor, som överensstämma med det motsatta könets. En homosexuell man t.ex. har ofta något mjukt och feminimt i sitt uppträdande, och han intresserar sig gärna för kvinnliga handaslöjden, hemsysslor o.d. Icke sällan föreligga rent kroppsliga likheter med det motsatta könet: hos homosexuella män kvinnliga, rundade former, dålig skäggväxt, falsettartad röst, hos homosexuella kvinnor kraftig och kantig kroppsbyggnad, antydan till skäggväxt, grov stämma etc. Själva de yttre sexualorganen äro därvid i flertalet fall fullkomligt normala. Homosexualitet synes i flertalet fall vara medfött, och man torde få räkna med att orsaken är någon rubbning i könskörtlarna, vilket medför en ändring i den normala avsöndringen till kroppen av s.k. sexualhormoner, i den riktning att den motsatta könets sexualhormon blir dominerande. Även en senare under livet inträffad skada å könsorganen kan någon gång giva upphov till homosexuella tendenser.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

6 juni 2010 den 5:50

Publicerat i homosexualitet

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Men i ovrigt ar det faktiskt inte helt orimligt. Lesbiska kvinnor kan jag oftast identifiera pa langt avstand. Och det ar inte bara kladsel, utan ocksa kroppsform. De sa kallade ”lipstick lesbians” verkar vara en verkligt liten minoritet.

  pontus

  6 juni 2010 at 8:49

 2. Det finns många män som stämmer in på den bilden av homosexuella män, men som verkar vara heterosexuella.

  Camilla

  6 juni 2010 at 9:49

 3. Det synes mig som om förändringar i sexualitet måste bära med sig identifikationsfaktorer. Hur skall man annars hitta varandra?

  Kristian Grönqvist

  6 juni 2010 at 19:53

 4. Pontus, är du säker på att du identifierar alla lesbiska i din omgivning mha kroppsform mm? Kanske har du misstagit många ”lipstick lesbians” för heterosexuella..?

  Jag har en känsla av att många sådana iakttagelser bygger på cirkelresonemang: ”Hon ser lesbisk ut, så det är hon säkert” eller ”Se så feminin han är, han måste vara bög!”

  Camilla

  7 juni 2010 at 21:15

 5. Camilla

  Som jag tidigare påpekade, så är det ingen ide med att vara lesbisk om andra lesbiska inte kan identifiera en som lesbisk. samma sak med manliga homosexuella. Jag tror inte naturen medvetet försvårar valsituationen. Sen kan man tro vad man vill om den saken.
  Att det dessutom rent praktiskt för heterosexuella män är ganska vanligt att man kan identifiera andra homosexuella män bär syn för sägen.
  Jag påstår inte att alla är identifierbara, men att majoriteten är det och jag tror att många håller med mig.
  Sen är naturligtvis frågan om kulturell fernissa pga samhällets acceptans kvar och hur stort mörkertalet är där, kan vi bara spekulera om.

  Kristian Grönqvist

  7 juni 2010 at 23:31

 6. Läste en studie för ett tag sen där man kom fram till att människor var påfallande bra på att identifiera kvinnliga homosexuella baserat på utseende. (Hade inte Niclas ett inlägg om det?) Man brukar kunna gissa det i min ifs inte så stora erfarenhet…

  Nephilim´s Wings

  8 juni 2010 at 0:39

 7. Själv identifierar jag mig som en homofil man i en kvinnas kropp. Så vitt jag vet har ingen misstagit mig för att vara lesbisk, därimot händer det (typ på nätet) att jag tas för att vara man.

  Mina

  8 juni 2010 at 13:24

 8. Mina

  Oj!!! vad kallas det?

  Kristian Grönqvist

  8 juni 2010 at 21:58


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: