Nonicoclolasos

IQ och tillväxt

Vad förklarar att vissa länder har en starkare produktivitetstillväxt än andra? I studien ”Cognitive Ability and Technology Diffusion: An Empirical Test” befinns IQ vara en viktig förklaringsfaktor:

I use the database of IQ tests assembled by Lynn and Vanhanen (2002, 2006) and find a robust relationship between national average IQ and the conditional rate of total factor productivity growth over the 1960-1995 period. In a horse race between IQ and education, national average IQ performs better as a predictor of TFP growth.

Sambandet illustreras i denna figur:

Man kan fundera på hur vad sambandet beror på. Kanske innebär en genomsnittlig hög IQ en högre förmåga att inse vilken ekonomisk politik som ger tillväxt? Kanske innebär högre IQ en större förmåga till samarbete?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

6 juni 2010 den 13:17

19 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Visar de verkligen ett kausalt samband?

  Om de inte gör det så är hög genomsnittlig IQ ingen förklaringsfaktor för hög tillväxt även om den är en bra prediktor.

  Det är väl inte otänkbart att hög tillväxt också ger medborgare med högre IQ, eller att hög tillväxt och IQ helt enkelt bara är korrelerade. Båda kan bero på genetik, mat, klimat, kultur, osv, eller för den på att IQ testet är tillverkat i ett land med hög tillväxt :-)

  Vetenskapare

  6 juni 2010 at 13:56

 2. Vetenskapare har säkert hög iq :)

  Johan

  6 juni 2010 at 14:05

 3. Det kan ju noteras att Lynn och Vanhanen har kritiserats för deras databehandling, så det kanske blir lite skakigt om man sedan använder deras data.

  Dennis

  6 juni 2010 at 17:35

 4. Det låter rätt troligt, högre IQ tenderar nog att ge högre effektivitet/produktivitet/kvalite. En sådan korrelering tycker jag mig kunna se i arbetslivet på det personliga planet iaf, och det borde gälla även på landsnivå…

  Jag skulle gissa att asiens ekonomiska framsteg jämfört med afrika och sydamerika nog iaf till en del kan förklaras av det.

  Illa nog så verkar medel-IQn sjunka i Sverige nu…

  Nephilim´s Wings

  6 juni 2010 at 23:41

 5. Lynn och Vanhanens forskning och önskeslutsatser användes som skolexempel på fullkomligt idiotiska slutledningar av min föreläsare, ekonometri-professor Joakim Westerlund. Har sällan hört en föreläsare såga slutsatser kring ”kausalitet” så hårt, delvis i linje med det vetenskapare diskuterar. Men jag vet inte i vilken utsträckning artikeln ovan baseras på deras tidigare slutsatser.

  Martin

  7 juni 2010 at 0:46

 6. Jeg har selv arbejdet med Lynn og Vanhanens IQ scorer og kender data godt. Mit spørgsmål er, om vi behøver at tænke på dem som mål for genetisk IQ? Måler de ikke også_kvaliteten_af uddannelsen? Og skulle den ikke kausalt påvirke produktivitet osv?

  Christian Bjørnskov

  7 juni 2010 at 9:22

 7. Jag håller med om att IQ bör korrelera med produktivitet men jag blir bekymrad när både författarna av papperet och Niclas söker en generell förklaring på varför IQ hänger samman med produktivitetstillväxt.

  Empiriskt ser vi en sådan korrelation och jag tror det kan förklaras men som jag ser det måste det förklaras utifrån det historiska kontextet(under perioden 1960-95).

  Under denna period så gissar jag att Västvärlden hade en högre tillväxt än exempelvis Afrika men idag har ju vi i Europa typ 30 gånger så hög produktivitet (per capita) som Afrika och det bör ju gynna Afrika eftersom de har rika köpare till sina produkter.

  Det är väl ingen som med IQ till grund predikterar att Afrika kommer ha lägre tillväxt än Europa de närmaste åren? Det tror jag inte, de prognoser som förs fram talar vanligen till Afrikas fördel.

  Så vad har jag missuppfattat om detta papper? Vad försöker man förstå?

  Daniel

  7 juni 2010 at 11:41

 8. Eller så ger hög tillväxt fler medborgare som tänker på IQ_testens vis och därför presterar högre på IQ_skalan. Vi får inte glömma att IQ-testen är uppfunna av de teknologiska samhällena för att visa på lämpliga egenskaper för de teknologiska samhällena.
  Lite av hönan och ägget.

  Kristian Grönqvist

  7 juni 2010 at 14:52

 9. Har föräldrarna bättre standard, så har de större chans att låta barnen få kluriga leksaker, intressen, byggmodeller, böcker, vilket verkligen låter som något som kan få upp snittet på iq-testresultaten.

  Cecilia

  7 juni 2010 at 15:31

 10. Man vet att tillväxt leder till högre IQ ( http://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect ).

  Daniel

  7 juni 2010 at 16:09

 11. IQ har en hög grad av ärftlighet, i storleksordningen mellan 0.6-0.8 för vuxna. Det talar emot betydande miljöeffekter. Har läst att man sett tecken på att flynneffekten kanske avtagit, och jag mig veterligen finns ingen helt tillfredsställande förklaring till den.

  Nephilim´s Wings

  7 juni 2010 at 22:01

 12. Daniel, nej man har ingen aning om tillväxt korrelerar med IQ. Forskare i väst ger sken av att dom har hittat, men nej…

  sossen

  8 juni 2010 at 13:05

 13. förlåt, leder till, inte korrelerar.

  sossen

  8 juni 2010 at 13:05

 14. sossen,
  Min tolkning av Flynneffekten är att vi får högre IQ av bättre mat, hälsa, utbildning och andra levnadsvillkor (sådant får vi genom tillväxt). Hur ser din tolkning ut?

  Daniel

  8 juni 2010 at 13:34

 15. Personligen tror jag inte levnadsvillkoren påverkar hjärnans tillväxt annat än evolutionellt. Om mer hjärna inte behövs, blir det inte mer hjärna. Ungefär som att om svansen inte längre behövs, så försvinner den. Nu tror jag inte att hjärnan försvinner naturligtvis, men vi har fått mer hjärna för att skaffa oss mer mat och mindre fiender. Det verkar som om vi fixat det hyfsat. Varför skulle då hjärnan vidareutvecklas?
  Ge mig ett gott motiv, så lägger jag mig platt…

  Kristian Grönqvist

  8 juni 2010 at 20:28

 16. Kristian Grönqvist: Ett skäl skulle väl kunna vara att den med större hjärna är bättre på att skaffa sig en partner att föröka sig med?

  David Bergkvist

  8 juni 2010 at 21:50

 17. Det tror jag så mycket jag vill på. Alla mina erfarenheter talar om det motsatta…

  Kristian Grönqvist

  8 juni 2010 at 22:02

 18. Kristian,
  Tror du inte att undernäring, sjukdomar och brist på intellektuell stimulans kan leda till lägre IQ i vuxen ålder?

  Det är sådana skillnader i IQ jag avser, rent evolutionärt så finns ingen anledning att tro att vi blir smartare.

  Daniel

  9 juni 2010 at 12:55


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: