Nonicoclolasos

Klimatet och tillväxten

Har temperaturförändringar några ekonomiska effekter? Ja, enligt studien ”Climate Change and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century” har de det i fattiga länder:

First, higher temperatures substantially reduce economic growth in poor countries but have little effect in rich countries. Second, higher temperatures appear to reduce growth rates in poor countries, rather than just the level of output. Third, higher temperatures have wide-ranging effects in poor nations, reducing agricultural output, industrial output, and aggregate investment, and increasing political instability.

Även en analys av OECD pekar på en asymmetrisk effekt, där särskilt Afrika kan förväntas drabbas hårt av ett varmare klimat framöver. Regnbrist tycks kunna förklara mycket av Afrikas ekonomiska problem. Frågan är om de rika länderna kommer att vilja bekämpa den globala uppvärmningen om dess negativa effekter främst drabbar ”de andra”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

9 juni 2010 den 9:55

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Frågan är om de rika länderna kommer att vilja bekämpa den globala uppvärmningen om dess negativa effekter främst drabbar ”de andra”.

  Det blir en klurig nöt att knäcka: De/vi som släpper ut växthusgaserna (speciellt genom t ex flygresor, industriella utsläpp, m m) tillhör i regel inte den delen av världen som drabbas speciellt av klimatförändringar.

  Jag har hört klimatskeptiska kommentarer om att det finns fattiga som skulle må bra av lite mer värme, t ex folk i Sibirien som har det rysligt kallt. Och visst vill man unna någon en höjning från dagliga -30 grader.

  Men de allra allra flesta fattiga som drabbas bor istället närmare ekvatorn, och har t ex utökad torka som hot mot sig.

  Cecilia

  9 juni 2010 at 14:49

 2. Dilemmat är nog större än så. Fixar man inte vatten till Afrika, kommer nog folk i Afrika att folkvandra dit där vatten finns…

  Kristian Grönqvist

  9 juni 2010 at 18:52


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: