Nonicoclolasos

Missbedömer människor sin ideologi?

Bryan Caplan menar, i The Myth of the Rational Voter, att väljare har en tendens att göra felbedömningar i ekonomiska sakfrågor. En ny studie, ”Who Is Left-Wing. and Who Just Thinks They Are?”, antyder att de också tenderar att göra felbedömningar av sin egen ideologiska hemvist:

Using data from a large-scale cross-country survey on individuals’ views and personal characteristics it compares who reports themselves as being left(right) wing and who on an objective measure are actually left(right) wing. It finds, for example, the more educated on average believe themselves to be more left wing than their actual beliefs on a substantive issue might suggest.

Den objektiva fråga som användes rörde synen på inkomstfördelning. En implikation av detta resultat är måhända att svar på frågan om hur man placerar sig på vänster-höger-skalan bör tas med en nypa salt. Delvis kan det ha att göra med att begreppen är svårtolkade. Ska t.ex. en liberal och en fascist båda placera sig till höger? Rymmer begreppen såväl ekonomiska som sociala frågor?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

9 juni 2010 den 17:15

Publicerat i ideologi, politik, rationalitet

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Using data from a large-scale cross-country survey on individuals’ views and personal characteristics it compares who reports themselves as being left(right) wing and who on an objective measure are actually left(right) wing.

  nyckelordet här är nog ‘objective measure’, för det kan vara så, att en person hyser 70 av 100 frågor som högerlutande, och endast 30 av dem som vänster eller mitten, MEN sätter allra störst politisk vikt vid just denna minoritet av frågor.

  Cecilia

  9 juni 2010 at 17:55

 2. Freedens definition gäller förstås även liberaler.

  En mindre ideologisk, pragmatisk hållning, besvarar de flesta politiska frågor med ”det beror på”. D v s vad konsekvenserna av vissa politiska beslut antas vara. Exempelvis korrelerar inte välfärd och jämlikhet positivt. I vilken riktning politiken då bör drivas (allt annat lika) kan bara besvaras enkelt av den ideologiskt trångsynte.

  Pierre

  9 juni 2010 at 18:22


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: