Nonicoclolasos

Hitlers syn på religion

Vissa ateister menar att religionen trots allt har sin plats och fyller en funktion i samhället. Adolf Hitler verkar ha varit av samma uppfattning. I Mein Kampf skriver han:

This human world of ours would be inconceivable without the practical existence of a religious belief. The great masses of a nation are not composed of philosophers. For the masses of the people, especially faith is absolutely the only basis of a moral outlook on life. The various substitutes that have been offered have not shown any results that might warrant us in thinking that they might usefully replace the existing denominations. … There may be a few hundreds of thousands of superior men who can live wisely and intelligently without depending on the general standards that prevail in everyday life, but the millions of others cannot do so.

Då får jag anse mig tillhöra den överlägsna grupp människor som kan leva vist och intelligent utan religiös grund. Frågan är om Hitler hade rätt i att denna grupp verkligen är en minoritet och om ”vanligt folk” inte också är förmögna att leva så.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

10 juni 2010 den 17:28

Publicerat i ateism, religion

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. ”Då får jag anse mig tillhöra den överlägsna grupp människor som kan leva vist och intelligent”

  LOL

  swingthatcat

  10 juni 2010 at 22:36

 2. Problemet är att ”vanligt folk” inte är intresserade av ämnet och inte orkar ta reda på om dom kan leva utan tro eller inte.
  De flesta av dessa människor svarar på frågan om de tror på Gud: ”Nej, men jag tror på ‘något’.”.
  Sedan kommer man inte längre.
  Så det verkar som om Hitler hade rätt.

  örjan

  10 juni 2010 at 23:37

 3. Förresten. Är det någon som tvivlar på att Hitler var intelligent?

  örjan

  10 juni 2010 at 23:41

 4. Och vad ska man då kalla föreställningen om Blut und Boden och den germanska överlägsenheten?

  Suzy

  11 juni 2010 at 0:15

 5. ûberintelligent…? atro…?

  Kristian Grönqvist

  11 juni 2010 at 6:29

 6. Jag tror inte tron på en gud är nödvändigt för samhället i stort, men för en del individer.
  Religion och institutionerna (kyrkorna) har bidragit till människans utveckling tidigt i historien. Men till stora delar har de också varit en broms genom sin tyranni. När kyrkorna och religionen förlorar sin makt över människan, man kan vara ateist utan att kyrka kan straffa en, så tar utvecklingen en rasande fart i 18-1900 talet.

  Religion var de första stora idéer man samlade sig runt, grunden till de politiska idéerna som vi har idag.

  Religion hänger kvar som en ”bugg” i mänsklighetens sociala utveckling, och går nog aldrig i graven.

  tommyhjalmarsson

  11 juni 2010 at 9:10

 7. ”There may be a few hundreds of thousands of superior men who can live wisely and intelligently without depending on the general standards that prevail in everyday life, but the millions of others cannot do so.”

  Jag anser mig också höra till denna grupp. Jag förmodar att Hitler räknade sig själv dit, vilket känns lite ironiskt/obehagligt om utfallet skall vara någon vägledning. Poängen är väl dock att han och många andra faktiskt ateister ersatte religionen med ateistisk religion i form av nazism/marxism.

  Niklas Elert

  11 juni 2010 at 13:20

 8. Niklas: Var Hitler verkligen ateist? Och är det rimligt att kalla ideologier för religioner? Är inte en nödvändig beståndsdel i en religion att man utgår från existensen av något slags övernaturlig varelse (kallad ”gud”)?

  Niclas Berggren

  11 juni 2010 at 13:44

 9. Marta

  11 juni 2010 at 14:22

 10. Då jag upplevde texten som rätt förvirrad och inte såg anknutningen till religion på slutet, sökte jag reda på originaltexten (vilken tyvärr också är lite förvirrad). Den sista satsen lyder:

  Was dann für das allge- meine Leben der jeweilige Lebensstil ist, ohne den sicherlich auch Hunderttausende von hochstehenden Menschen ver- nünftig und klug leben würden, Millionen andere aber eben nicht, das sind für den Staat die Staatsgrundgesetze und für die jeweilige Religion die Dogmen.

  (http://www.radioislam.org/historia/hitler/mkampf/pdf/ger.pdf S. 293)

  I min amatöröversättning:

  Vad den respektive livsstilen (utan vilken säkert hundratusende högstående människor kunde leva förnunftig och klokt, millioner andra dock inte) då är för det allmänna livet, det är för staten konstitutionen och för dem respektive religionerna dogmerna.

  Det handlar alltså inte om en religiös grund, utan om en ”livsstil”. Vad som nu menas med detta är mig oklart (begreppet är öppet för interpretation, åtminstone utan mer sammanhang), men jag skulle tänka mig att det ytterst handlar om att följa samhällets normer, seder, och bruk för hur vi ska förhålla oss i vardagen, vilka livsval vi träffar, ody. (Vilket stämmer någorlunda med den engelska översättningen.) Nu är frågan: I vilken grad styrs även vi som tror oss vara oavhängiga fritänkare av dessa normer? Jag misstänker till en rätt hög grad—även om till en mindre grad än andra.

  Religionen spelar här in, men handlar om den moraliska sidan. I sin helhet verkar paragrafen handla om ett försvar av dogmer inom religionerna.

  michaeleriksson

  11 juni 2010 at 15:04

 11. Niclas: Nej, ateist var han nog inte, som det konstateras här:
  http://homepages.paradise.net.nz/mischedj/ca_hitler.html
  ”In my wanderings through the Web, I have sometimes come across statements from Christians saying that Adolf Hitler was an atheist, and more often, statements from atheists saying that Hitler was a devout Christian. He seems to be a guy that nobody wants on their team, which I guess is fair enough, given the part that he played in humanity’s bloodiest endeavour. (…) My conclusion is that Hitler, although he was brought up and confirmed as a Catholic, had abandoned Christianity by the time he was in control of Germany. Importantly though, he was not an atheist either.”
  Likväl inbillade jag mig att han med citatet ovan menade att han stod närmare ateismen än kristendomen, men jag kanske har helt fel?
  Avseende det rimliga i att kalla ideologier för religioner så tänkte jag på Mauricio Rojas syn på marxismen (som jag tycker känns ganska analog med nazismen) http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1153
  ”Marxismen är, i det väsentligaste, den urgamla millennarismens moderna gestalt, den pånyttfödda tron på ett kommande tusenårigt rike där människosläktet slutgiltigt kan övervinna det bristfälliga, det orättvisa, det konfliktfyllda som präglat dess existens. Denna ständigt närvarande önskan, som tidigare hade omformats i olika religiösa reformrörelser, fick nu ett profant innehåll och i stället för i bibliska uttrycker den sig i ”vetenskapliga” termer.”

  Niklas Elert

  11 juni 2010 at 17:17


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: