Nonicoclolasos

Förklaring till nära döden-upplevelser

Ibland ses nära döden-upplevelser som indikationer på att något slags liv finns efter döden. Nya rön verkar kunna förklara sådana upplevelser på annat sätt:

“We think the near-death experiences could be caused by a surge of electrical energy released as the brain runs out of oxygen,” said Lakhmir Chawla, an intensive care doctor at George Washington University medical centre in Washington. “As blood flow slows down and oxygen levels fall, the brain cells fire one last electrical impulse. It starts in one part of the brain and spreads in a cascade and this may give people vivid mental sensations.”

Även om detta är preliminära resultat som inte på något avgörande sätt fastslår om det finns liv efter döden, så kan nog budskapet ses som trösterikt av dem som har nära döden-upplevelser men som inte vill fortsätta leva. Filosofen A.J. Ayer är ett sådant exempel; se hans ”What I Saw When I Was Dead”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Written by Niclas Berggren

12 juni 2010 den 5:32

Publicerat i död, filosofi, forskning

16 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Intressant att nära döden upplevelser väcker ett sånt ståhej, när drömmar under vanlig sömn ses som en del av vårt liv

  Kristian Grönqvist

  12 juni 2010 at 10:53

 2. l_johan_k

  Metodologiskt är området problematiskt, Larhammar drar märkliga slutsatser: observationen av fyskialiska processer i hjärnan kan varken bekräfta eller dementera liv efter detta, Guds vara eller icke vara.

  KG

  För de individer som under normal sömn har drömmar som överensstämmer med s.k. näradödenupplevelser rekommenderas analys eller medicin.

  Pop

  12 juni 2010 at 14:00

 3. Pop

  Att hitta naturalistiska förklaringar till sådant som tidigare bara ansågs kunna förklaras på ett övernaturligt sätt bevisar inte att det övernaturliga inte finns, men det ger oss mindre skäl att tro att det finns. Förr trodde man att ögat tydde på att det fanns en övernaturlig skapare, för hur kunde en så komplicerad sak annars förklaras? Nu vet vi att evolutionen kan förklara ögats uppkomst. Det kan finnas en skapare ändå men vi har mindre skäl att tro det.

  Pip

  12 juni 2010 at 14:31

 4. Pop

  Jag anser nära döden upplevelser vara närbesläktade med hallucinationer, drömmar, religiösa uppenbarelser, alltså former av synintryck i hjärnan utan egentlig registrering av sinnena, eller av misstolkning av sinnenas input. Därför tycker jag egentligen inte att det är någon skillnad.
  Men analys och medicin kan nog vara bra ändå, speciellt för folk med religiösa uppenbarelser…

  Kristian Grönqvist

  12 juni 2010 at 19:13

 5. Notera att Ayers Jag tycks kunna återge denna upplevelse med god precision, frågan är vad är det som tänker när jag tänker?

  Pierre

  13 juni 2010 at 13:30

 6. Pierre

  Tror Du att Du har en liten gubbe som styr Dig?…:-)

  Kristian Grönqvist

  14 juni 2010 at 11:23

 7. Ja exakt samma kraft som tvingar dig att spamma bloggen.

  Pierre

  14 juni 2010 at 11:47

 8. Knark kan ge nära döden upplevelser även när knarkarna inte håller på att dö.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20397876

  Dr Ket

  17 juni 2010 at 20:20

 9. I Kübler-Ross’s studier finns berättelser om individer som efter sin ‘dödenupplevelse’ kunnat återberätta saker de annars omöjligt skulle kunnat veta.

  Pierre

  17 juni 2010 at 21:45

 10. Pierre

  Den kvinnan kan vi inte lita på.

  But the respect Kubler-Ross had gained began to crumble as her views became increasingly eccentric. A firm believer in a god and the life hereafter, she became fascinated with near-death experiences and an advocate for people’s stories of seeing a shining light and familiar faces, before being brought back from the brink. Many doctors believe these are hallucinations connected to the physical process of death and not afterlife previews.

  Then, in 1976, she fell under the spell of a psychic channeller in California who was investigated on suspicion of unlawful sexual activities. Some began to wonder about her mental health and it also cost her her marriage in 1979. She renounced the psychic, but had damaged her scientific reputation.

  Dr Ket

  17 juni 2010 at 21:51

 11. Dr Ket

  Jag har hört liknande kritik tidigare, hennes namn är lite befläckat av New Age. Dock var hon trots allt professor i psykiatri och hennes forskning var säkert granskad innan den publicerades.

  Pierre

  17 juni 2010 at 22:02

 12. Pierre

  Med risk för att bli kallasd för spammare igen är hennes rykte det tveksammaste man kan få… tron på övernaturliga händelseförlopp rena gojan, det är ju faktiskt i vår egen hjärna varseblivningen tolkas, dödsögonblick eller inte.

  Kristian Grönqvist

  18 juni 2010 at 12:33

 13. Men jag läser intresserat om de händelseförlopp som du hävdar att kunde återberättas efter ”nära döden upplevelsen”, som omöjligen kunde ha återberättats annars och din teori om hur de kommit in i ”nära döden-upplevarens” hjärna.

  Att påstå saker är enkelt, men att visa att det är möjligt är något helt annat.

  Gammalt djungelordspråk.

  Kristian Grönqvist

  18 juni 2010 at 12:53

 14. Min teori? Tror du förväxlar referat och åsikt.

  Pierre

  18 juni 2010 at 13:28

 15. Pierre

  Jag förstod att det var ett referat, men refererar man till någonting så måste det finnas en tanke bakom.
  Vad var din?

  Kristian Grönqvist

  18 juni 2010 at 15:09


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: