Nonicoclolasos

Ifrågasatta bloggare

Mina nationalekonomiska bloggarkollegor på Ekonomistas gillas inte av alla. I DI idag visas denna bild från Portugal:

Översättning: ”Dessa ekonomistas?! Vad ska de vara bra för?!” :-)

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

14 juni 2010 den 17:37

Publicerat i humor

%d bloggare gillar detta: