Nonicoclolasos

Vad är socialism?

Glöm allt du fick lära dig när du läste statsvetenskap. Pastor Ulf Ekman förklarar vad socialismen egentligen är:

Socialism är inte en ideologi. Det är en andemakt. Jag ska ta det igen. Det är inte en ideologi, det är en andemakt! Det är en Gudlös, ateistisk, stolt, dominant andemakt och dess inflytande måste brytas i andevärlden.

Detta citat ur en predikan återges i Per Kornhalls nyutkomna och mycket läsvärda bok Livets Ord: kontroll och manipulation i Jesu namn (s. 142). Som du förstår har du mycket att lära av och om Ulf Ekman.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

14 juni 2010 den 11:30

15 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ulf Ekman verkar inte ha mött Jesus!

  Lars Djerf

  14 juni 2010 at 11:54

 2. Historiskt har även katolska kyrkan fördömt socialismen, men i den senaste encyklikan, skriven i under finanskrisen, kritiserar Benedictus XVI nyliberalismen och försvarar den sociala välfärdsstaten. Dock tycks det personliga ansvaret (uttryckt i t ex. välgörenhet som dygd) minska med en omfattande välfärdsstat.

  Is the Welfare State a Threat to the Virtue of Charity? Rights and Duties in the Catholic Social Doctrine

  Anders H

  14 juni 2010 at 12:39

 3. Vilken skrymtare…

  Kristian Grönqvist

  14 juni 2010 at 12:48

 4. Anders, katolska kyrkan fördömer fortfarande socialism och har ”alltid”, eller i varje fall de senaste hundra åren, stött någon form av välfärdsstat.

  Johan

  14 juni 2010 at 12:50

 5. Så här skriver den nuvarande Påven om nyliberalism och traditionell socialism: ”These processes have led to a downsizing of social security systems as the price to be paid for seeking greater competitive advantage in the global market, with consequent grave danger for the rights of workers, for fundamental human rights and for the solidarity associated with the traditional forms of the social State. Systems of social security can lose the capacity to carry out their task, both in emerging countries and in those that were among the earliest to develop, as well as in poor countries. Here budgetary policies, with cuts in social spending often made under pressure from international financial institutions, can leave citizens powerless in the face of old and new risks; such powerlessness is increased by the lack of effective protection on the part of workers’ associations. Through the combination of social and economic change, trade union organizations experience greater difficulty in carrying out their task of representing the interests of workers, partly because Governments, for reasons of economic utility, often limit the freedom or the negotiating capacity of labour unions.

  Benedictus XVi ”Caritas in Veritate” § 25.

  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html

  Anders H

  14 juni 2010 at 13:01

 6. Håller helt med Ekman om detta. Socialism är mer tro än ideologi.

  Tor

  14 juni 2010 at 18:20

 7. Tor: Vad är skillnaden mallan tro och ideologi?

  David Bergkvist

  14 juni 2010 at 18:32

 8. Ideologi diskuteras och utvecklas. Tro bara är.

  Tor

  14 juni 2010 at 18:39

 9. Tor

  tro är en sak men Ekman tror ju bokstavligen att socialismen hålla uppe av demoner! Störtlöjligt.

  Hugo

  14 juni 2010 at 18:40

 10. Fast varken socialismen eller t ex kristendomen har ju funnits i alla tider. Således har de utvecklats från att inte finnas, till att vara som de är idag. Betyder det alltså att de är ideologier? Eller var de kanske ideologier från början, men har slutat att utvecklas, och därmed gått över till att vara tro?

  David Bergkvist

  14 juni 2010 at 18:58

 11. Ja på sista frågan.

  Låt sig att du har en tes om att du kan flyga genom att dunka huvudet i väggen tre gånger. Denna tes testar du och av uppenbarliga skäl misslyckas du med detta.

  Om du efter tio misslyckade försök hävdar att tesen trots detta är sann är du antingen är troende eller en experimentell fysiker som samlar rådata. Jag medger att det även kan handla om en person med grav hjärnskada efter att ha dunkat huvudet för många gåner i väggen.

  Av de möjliga alternativen utesluts fysiker av den enkla observationen att alla socialister inte är fysiker.

  Tesen om att kunna flyga genom att dunka huvudet i väggen uppkom någonstans, dvs någon form av initial utveckling.

  Tor

  14 juni 2010 at 19:17

 12. David och Tor,

  Tro kan ju avse flera olika saker:

  1) Kognitiv tro, att man håller något för sant, t ex att jag sitter vid datorn nu.

  2) Tillit, att jag litar på någon, jmf. ‘trohet’

  3) Fiduciell tro, man litar på andras utsagor, vilket gäller mycket av det vi tror vi vet. Man har inte möjlighet att kontrollera, ändå är man övertygad. Vi litar på auktoriteter, det gäller även den vetenskapliga världen.

  Religion och ideologier kan vara besläktade och innehålla ovan aspekter. Både är också normativa, alltså syftar på hur saker bör vara, ex. rättvis fördelning, följa Guds vilja etc. Både religion och politiska ideologier utvecklas. Jämför alla olika slags kristendom och olika former socialism. Både har inslag av metafysik, ex allas
  lika värde, Gud som universums skapare etc.

  Ulf Ekman är rätt skön ändå! :)

  Stephan

  14 juni 2010 at 20:11

 13. Jaha, Anders, jag vet inte vad det citatet skulle bevisa.

  Han gillar välfärdsstat som jag redan sagt. Och fackföreingar också tydligen. Just fackföreningar vet jag inte hur länge kyrkan gillat men de har länge stött minimilöner, arbetsmiljöregleringar och pratat om ”arbetarnas rättigheter” så något jättenytt är det inte.

  Citatet säger inget om att detta skulle vara nya åsikter för kyrkan och det är det inte heller. Den som känner till katolsk sociallära överhuvudtaget vet att den aldrig någonsin, under sina 2000 år, varit ”nyliberal”.

  Du tycker kanske åsikterna i citatet räcker för att kallas socialist men det tycker inte jag. (Är Reinfeldt socialist?)

  Påven gillar absolut inte försök att avskaffa den privata äganderätten t ex och dessutom är han inte vidare förtjust i det sekulariseringsprojekt som socialismen ofta stått för. Se på hans kraftiga ingripande mot befrielseteologi när han var chef för ”Heliga Kontoret” om du tror han är smygsocialist.

  Johan

  16 juni 2010 at 10:36

 14. Johan,

  Den katolska socialläran har inte funnits i 2000 år – utan i ungefär 130 år. Synen på äganderätt har historiskt vara mycket nära t.ex. Nozicks, jämför Leo XIIIs ‘Rerum Novarum’ med vad den nuvarande påven skriver. Jämför detta sedan med Johannes Paulus kritik av välfärdsstaten. Du kommer att se att kyrkan inte alls varit koherent i dessa frågor, utan att kontexten varit avgörande.

  Att nuvarande påven försvarar den ‘sociala staten’ är inte nödvändigtvis analogt med att vara ‘socialist’, å andra sidan är ju detta ett relativt begrepp. Ur ett libertarianskt perspektiv är ju Moderaterna socialister i en viss utsträckning, då skattetrycket de trots allt försvarar är bland världens högsta. Å andra sidan framstår Socialdemokraterna, som inte vill förstatliga allt ägande, som marknadsliberala ur ett marxistiskt perspektiv. Ditt resonemang tycks således lite förenklat: Beträffande synen på ägande så är det en avsevärd skillnad mellan att avskaffa och försvaga.

  Anders H

  16 juni 2010 at 14:40

 15. Sverige vore allt lite mindre färgglatt utan pastor Ulf!

  Erin

  22 maj 2011 at 21:04


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: