Nonicoclolasos

Man lär sig av misstag

En orsak till att jag har en skeptisk grundinställning till paternalism är att jag tror att människor har förmåga att lära av sina misstag. I ett dynamiskt perspektiv kan det ha sina fördelar att låta människor försöka lösa olika uppgifter och ibland göra fel, även om vi genom välmenande ingripanden direkt kan minska risken att göra fel. En ny studie, ”Unsuccessful Retrieval Attempts Enhance Subsequent Learning”, publicerad i Journal of Experimental Psychology, kanske kan sägas ge visst stöd för denna hållning. Resultaten kan sammanfattas så här:

People remember things better, longer, if they are given very challenging tests on the material, tests at which they are bound to fail. In a series of experiments, they showed that if students make an unsuccessful attempt to retrieve information before receiving an answer, they remember the information better than in a control condition in which they simply study the information. Trying and failing to retrieve the answer is actually helpful to learning.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

19 juni 2010 den 6:13

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Man kan nog nästan utgå från det inte sant, skolor har ju inte funnits särskilt länge i jordens historia..:-)

  Kristian Grönqvist

  19 juni 2010 at 11:27

 2. Jag är övertygad om att resultatet nog generellt stämmer. En ekonomforskare (har glömt vem) skrev att det man har bäst koll på är sådant där man varit helt övertygad om något men sedan kommit till insikt om att man haft fel.

  Däremot skulle jag inte dra allför stora (och kategoriska) växlar av detta resultat för diskussionen om paternalism. En hel del frågor är ju av karaktären att man bara genomför handlingen högst en gång, t ex optimerar över livscykeln, kör ihjäl sig utan bilbälte, tar en överdos narkotika, blir beroende av tobak, etc.

  Olof Johansson-Stenman

  19 juni 2010 at 13:16


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: