Nonicoclolasos

Nationalekonomins intellektuella bidrag

Ekonomipristagaren Kenneth Arrow:

[T]he notion that through the workings of an entire system effects may be very different from, and even opposed to, intentions is surely the most important intellectual contribution that economic thought has made to the general understanding of social processes.

Dvs. goda avsikter garanterar inte goda utfall, och icke-goda avsikter resulterar inte nödvändigtvis i icke-goda utfall. Det finns en tendens att se goda motiv som berömvärda. Det kan man göra — men det riktigt berömvärda är beteende som genererar goda utfall, oavsett motiv. Detta insåg även den store moralfilosofen Henry Sidgwick.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

22 juni 2010 den 17:31

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Fascinerande.

  Skymning

  22 juni 2010 at 23:42

 2. Tveksam till att Sidgwick verkligen ansåg (eller ”insåg”) att ”det riktigt berömvärda är beteende som genererar goda utfall, oavsett motiv”, själv anser jag hur som helst inte det.

  Jag anser att handlingar som görs med dåliga motiv inte förtjänar beröm, vilket naturligtvis inte hindrar att det är bra att dessa handlingar genomförs om konsekvenserna är goda.

  Olof Johansson-Stenman

  23 juni 2010 at 12:10

 3. Olof: Jag borde ha skrivit ”berömvärda”.

  Niclas Berggren

  23 juni 2010 at 12:52

 4. Skrev du inte det, vad menar du??

  Olof Johansson-Stenman

  23 juni 2010 at 17:06

 5. Nej, jag skrev berömvärda, inte ”berömvärda”. Egentligen är inget beteende berömvärt, men vi kan och bör tala som om vissa typer av beteenden är det. Fictionalism at work – för att uppnå så goda utfall som möjligt.

  Niclas Berggren

  23 juni 2010 at 19:02

 6. Ok, min kommentar var dock inte relterad till frågan om den fria viljan. Även om vi antar att en fri vilja existerar så anser jag inte att handlingar med dåliga motiv men med goda konsekvenser är berömvärda.

  Olof Johansson-Stenman

  24 juni 2010 at 15:31

 7. För övrigt är jag nog benägen att hålla med Arrow.

  Olof Johansson-Stenman

  24 juni 2010 at 15:32

 8. Olof, om jag ska ge mig på att tolka Niclas så menar han inte heller att sådana handlingar är BERÖMVÄRDA men att de SKA BERÖMMAS om det leder till fler goda konsekvenser.

  Nek:are

  24 juni 2010 at 15:33


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: