Nonicoclolasos

Inträde till museer

Hur ska man bestämma priser för museibesök? Vissa förespråkar en enhetlig entréavgift; andra gratis inträde; ytterligare andra att man betalar vad man vill. Problemet med enhetliga entréavgifter är dock att de kan få många osäkra besökare att inte besöka museer; och problemet med gratis inträde och frivilliga avgifter är att de kan förväntas leda till överutnyttjande av museerna och för låga intäkter. I den nya uppsatsen ”Pay as You Go: A New Proposal for Museum Pricing” föreslår Bruno Frey och Lasse Steiner istället följande:

Considering the significant negative aspects of free entry and efficiency pricing, we want to propose a new pricing mechanism for museums: the application of exit prices. Instead of charging visitors when they enter the museum, they are charged when they leave it. The longer time is spent in the museum, the higher is the exit price. … Exit prices have a number of notable advantages. The most important is the increased choice available to visitors, which raises their satisfaction. Since a museum is an experience good it is difficult for consumers to make accurate consumption choices in advance. Efficiency is raised because the visitors pay depending on their use of the facility. Exit prices may also be considered as more fair compared to efficiency pricing because people can adjust their payment according to their needs.

Denna typ av nytänkande blir jag uppiggad av. Blir några museichefer det?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

23 juni 2010 den 5:33

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Även restauranger har börjat med att låta kunderna betala vad de vill.

  http://www.salon.com/food/feature/2010/06/17/pay_what_you_can_restaurants/index.html

  Markus

  23 juni 2010 at 8:10

 2. jag med gillar nytänk. sen började jag undra över barnfamiljer och handikappade och andra som kanske tar lite längre tid på sig. inte för den skull att dom tittar mer på grejerna, utan för att det själva förflyttningen tar längre tid..
  ah, det var bara en tanke.

  .perpotator

  23 juni 2010 at 8:37

 3. perpotator: Man kan mycket väl tänka sig särskilda priser för funktionshindrade. Vad gäller barnfamiljer

  Niclas Berggren

  23 juni 2010 at 8:41

 4. Jag vet inte jag. Någonstans i mitt huvud ringer en liten klocka av ogillande. Ett museum är för mig något mer än t.ex. ett parkeringshus eller annan plats där tid kan vara relevant som måttstock.

  Ett museum är ju en förmedlare av kunskap. Då ska man inte göra det dyrare för de besökare/konsumenter som väljer att förkovra sig mer än andra. Man ska väl tvärtom uppmuntra till längre och mer givande besök, än att ha en prismodell som uppmuntrar folk till att gå hem?

  30+

  23 juni 2010 at 9:16

 5. Låter som en dålig idé tycker jag. Många (de flesta?) människor tenderar att ogilla osäkerhet. Personligen betalar jag hellre ett fast pris när jag åker med taxi till vissa destinationer jag är väl förtrogen med i min stad (trots att jag vet att det nog, i genomsnitt, blir lite dyrare). Jag gillar helt enkelt inte känslan av att inte veta vad det kommer kosta.

  En stor del av upplevelsen på gallerier, museum o s v är ju att ta god tid på sig (tycker jag). Att då känna hur ”priset” tickar uppåt skulle störa upplevelsen…

  Mikael

  23 juni 2010 at 18:58

 6. Kan bli intressant. Hur ska museerna lyckas hålla kvar sin publik? Varje minut av letande efter Picasso är värd pengar.
  Min första tanke var negativ, att det skulle bli snabba besök utan tid för egentlig konstupplevelse. Men sedan ändrar jag mig nog, museerna skulle få ett incitament för att suga in sina besökare i svåra konstämnen. Kanske skulle film bli större, liksom konceptuell konst, kanske med ökad tillgänglighet genom bättre genomgående teman. Bättre kvalitet kanske, mer genomtänkta helhetslösningar av curatorerna. Och skönare soffor, godare kaffe och en mer avslappnad vardagsrumskänsla. Fler rum för diskussion.
  Värt att pröva, vi har ju prövat gratis redan.

  Camilla

  23 juni 2010 at 21:47

 7. Vad gör museet med kunder som inte känner för att betala sitt ”exit price”? Tvingar dem att uppge namn så att de kan skicka en räkning? Spärrar in dem tills de går med på att betala? Jag tror knappast det finns någon laglig lösning.

  David Bergkvist

  24 juni 2010 at 11:55

 8. David B – hur gör man i parkeringshus?

  Gabbe

  24 juni 2010 at 12:12

 9. Man kan inte köra ut från parkeringshus (sådana där man betalar i efterskott, vill säga) utan att betala. Däremot är ingen fysiskt förhindrad gå ut från parkeringshuset (varvid bilen står kvar, så att parkeringshusägaren vet vem de ska skicka räkningen till).

  David Bergkvist

  24 juni 2010 at 13:05

 10. Hur gör de vid tunnelbanespärren när de kontrollerar färdbevis, när man är på väg ut?

  Camilla

  24 juni 2010 at 19:40

 11. Jag tror inte att man ska förutsätta att tunnelbanevakter eller poliser i tunnelbanan följer lagen.

  David Bergkvist

  24 juni 2010 at 23:01


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: