Nonicoclolasos

Ska den svenska välfärdsstaten exporteras?

Många tycker om den svenska välfärdsstaten. Så har säger t.ex. Assar Lindbeck:

[I]ndeed, it is largely because of various positive long-term consequences of welfare-state arrangements that I have often described the modern welfare state as ”a triumph of modern civilisation.”

Som Andreas Bergh argumenterar för i sin bok Den kapitalistiska välfärdsstaten har dessutom Sverige kunnat växa och fungera väl ekonomiskt i närvaro av en stor välfärdsstat. Om nu välfärdsstaten medför fördelar av diverse slag, ska andra länder kopiera den svenska modellen? Det är inte säkert. Se Andreas Bergh och docenten i sociologi vid Stockholms universitet Lotta Stern kommentera saken i denna färska video:

Om den svenska modellen exporteras till USA bör den nog, i den mån Bergh och Stern har rätt, begränsas till delstater med hög tillitsnivå (t.ex. i New England).

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

23 juni 2010 den 11:20

Publicerat i staten, tillit, USA, välfärd

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. ”Om den svenska modellen exporteras till USA bör den nog, i den mån Bergh och Stern har rätt, begränsas till delstater med hög tillitsnivå (t.ex. i New England).”

  Man kan nog vända på resonemanget och hävda att de enda länder där man politiskt/demokratiskt lyckas få till stånd en omfattandande välfärdsstat är nog länder med en ganska hög tillitsnivå.

  Olof Johansson-Stenman

  23 juni 2010 at 12:24

 2. Jag tror att tilliten kom först.

  Camilla

  23 juni 2010 at 12:28

 3. Camilla: Du får visst stöd av en ny studie.

  Niclas Berggren

  23 juni 2010 at 12:46

 4. Chicago doktoranden Tino drar samma slutsats på sin blog The Super Economy.

  My philosophy is that political ideology has to be adapted to the culture and institutions of the particular country. In other words, it has to be compatible with their national ethos.

  Anglo-Saxon classical liberalism, which I personally enjoy, is not suited to the Swedish ethos. Unlike Americans, Swedes are not very independence minded, but instead are very inequality averse. A center-right program for Sweden has to be based on Scandinavian values and preferences.

  Furthermore, because they still have stronger work ethics and a very homogeneous and productive population, policies such as generous replacement rates in unemployment insurance and high effective minimum wages are less destructive in Sweden than they would be in the U.S. (Needless to say as norms are eroded and as more of the population are non-Scandinavians, the associated problems are likely to increase.)

  I thus oppose American economic policies in Sweden as much as I oppose Swedish policies in the U.S (and for many of the same reasons). Sweden should focus on cutting taxes to average European – not American – levels and fixing immigration.

  http://super-economy.blogspot.com/2010/06/some-lazy-self-centered-blogging.html

  Totte

  23 juni 2010 at 12:48

 5. Apropå Tinos varning om normerosion har även Assar Lindbeck varnat för en sådan.

  Niclas Berggren

  23 juni 2010 at 13:59

 6. haha :) ”TUNN-BRÖDS-RULLE”! get it right

  Andreas

  7 juli 2010 at 16:13


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: