Nonicoclolasos

Dubbelt och-tecken

Karl Haendel, Double Ampersand #2 (negative) (2009), 56,0 x 76,0 cm:

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

25 juni 2010 den 14:48

Publicerat i konst

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. I många programmeringsspråk betyder && just ”och” (logiskt AND). Ett uttryck kan till exempel se ut så här:

  if( villkor1 && villkor2 ){
  Gör detta
  }else{
  Gör något annat
  }

  Om båda villkoren är uppfyllda ”görs detta”, men om bara ett av villkoren eller inget alls är uppfyllt så ”görs något annat”.

  Jag gillar tavlan =)

  Emil Vikström

  28 juni 2010 at 15:05


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: