Nonicoclolasos

Lycka genom tillväxt

Det finns de som förespråkar en ekonomi utan tillväxt eller med negativ tillväxt. Adam Smith gör i The Wealth of Nations följande observation:

It deserves to be remarked, perhaps, that it is in the progressive state, while the society is advancing to the further acquisition, rather than when it has acquired its full complement of riches, that the condition of the labouring poor, of the great body of the people, seems to be the happiest and the most comfortable. It is hard in the stationary, and miserable in the declining state. The progressive state is in reality the cheerful and the hearty state to all the different orders of the society. The stationary is dull; the declining melancholy.

Eftersträvar man lycka tycks tillväxt alltså vara bra; förespråkar man nolltillväxt eller negativ tillväxt väntar tristess respektive melankoli. En modern efterföljare till Adam Smith, professor Benjamin Friedman, framför liknande tankar i boken The Moral Consequences of Economic Growth.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

27 juni 2010 den 5:03

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Och hur definierar man tillväxt? I kronor och ören? CO2-utsläpp? Arbetstid? Tid tillsammans med barn, släkt o vänner?
  Undrar om ständig ekonomisk tillväxt är fysiskt möjlig med tanke på miljön? Tar inte olja, järn osv slut ngn gång. Vilken värld har vi då att se fram emot?

  Roland

  27 juni 2010 at 21:35

 2. Den allmänna uppfattningen om vad ekonomisk tillväxt innebär tycks vara den som Roland speglar ovan, med en tydlig koppling mellan tillväxt och fysik.

  Ekonomisk tillväxt handlar om någon form av ökad produktion enligt något mått. Tillväxt behöver dock inte handla om en större produktion av fysiska ting. En ökad produktion av publika poesiläsningar, konserter eller midsommarfiranden är också ekonomisk tillväxt.

  Inget varar förstås för evigt, men det är svårt att peka ut fysiken som det som sätter gränser för tillväxten inom den närmaste tiden. Speciellt om man anammar den skola som anser att tillväxt ska mätas som en ökad produktion per capita.

  Jag har skrivit om detta lite mer utförligt här: http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/om_varf%C3%B6r_evig_tillv%C3%A4xt_%C3%A4r

  och här: http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/replik_till_cornucopia

  Karl Avedal

  27 juni 2010 at 21:58

 3. Karl Avedal.

  Intressant kommentar. Betyder det i praktiken att så länge någon vill betala för en vara/produkter mer än tidigare så har vi ekonomisk tillväxt? Menar Du tex att valutareserver, betalningsförmåga etc är en överskattad finess? Som i Grekland. Eller som i finansbubblor? Eller betyder det att saker är värda något bara så länge någon tror det?

  Kristian Grönqvist

  28 juni 2010 at 19:40

 4. Lycka och tillväxt är inte tillväxt och fysik.

  Om tillväxt vore fysik så skulle Malthus* teorier råda, samma princip som råder för de som förespråkar ett egalitärt samhälle. Tillväxt kan aldrig bota fattigdom och världens resurser måste därför regleras och fördelas.

  Det finns inget i den mänskliga historien som visar på att resurser eller att tillväxten är finita.

  Se nedan på http://www.BookTV.org en ypperlig Tv kanal med
  WebbTV för den som inte orkar läsa de senaste fakta böckerna så berättar författaren samt tar frågor.

  I boken och i programmet visar Matt Ridley att Malthus och hans sentida lärjungar sannolikt har helt fel. Befolkningstillväxten har kulminerat 1967 för att plana ut runt 2050. Veteskördarna har tredubblats de senaste 30 åren och det finns inget som visar att detta inte kommer att inträffa igen. (Av vad jag kommer ihåg så gäller detsamma riskördarna, de hr 10 dubblats.)

  Detta gäller på alla områden. Den som har ett statiskt perspektiv och tittar idag samt som sedan projicerar dagens teknik och utveckling 30-50 år framåt och samtidigt glömmer de senaste 100 årens enorma utveckling finner ju självklart som Hönapöna att ”Jorden går under, syndare vakna och gör bot”

  ———————————————

  ”The Rational Optimist: How Prosperity Evolves” Matt Ridley

  http://www.booktv.org/Program/11583/The+Rational+Optimist+How+Prosperity+Evolves.aspx

  About the Program

  ”Matt Ridley argues that people should be optimistic about the 21st Century because it will be more prosperous than prior centuries. He says that this advancement is due to the nature of human cultural evolution and that while pessimists about the future have always existed, they have almost always ended up being wrong.”

  *Mathusianism (Wikipedia)

  ”Malthusianism, en nationalekonomisk och statsvetenskaplig teori som går ut på att befolkningen ökar mycket snabbare än produktionen av mat och matresurserna. Teorin är uppkallad efter dess upphovsman, Thomas Malthus, och fick ett enormt internationellt genomslag under de första årtionenda under 1800-talet, och under 1900-talet omformulerad och benämnd som nymalthusianism.

  Thomas Malthus teori gick ut på att det för befolkningen inte fanns någon gräns för hur mycket den kunde öka, men att det fanns ett maximum för matproduktionen. Då befolkningen ökade i snabbare takt än maten så skulle det bli brist på mat i världen, med svält som följd. Malthus påstod att fattigdomen aldrig kan besegras genom växande produktivitet, och som en följd av detta började hans anhängare förespråka olika slags regleringar i barnafödande, t ex genom sena giftermål. Malthus menade dock att hans teori endast kan tillämpas på människor – inte växter och djur.”

  Old Whig

  28 juni 2010 at 23:56

 5. Karl

  Citat från SvD idag:
  ”I Storbritannien har en särskild kommission nyligen dissekerat begreppen i rapporten Prosperity without growth. Kan vi överhuvudtaget klara oss utan tillväxt?

  Svaret är att det skulle gå även om resan dit är krokig och lång. Rapporten är dock nedslående tydlig på en punkt: alla antaganden och förhoppningar om marknadens möjligheter att minska resursuttagen under bibehållen tillväxt – så kallad decoupling – är fullständigt verklighetsfrånvända och självbedragande.”
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/ifragasatta-tillvaxt-det-gor-man-inte_5019771.svd

  Roland

  21 juli 2010 at 12:53

 6. Givet att det bara finns ändligt mer resurser så inser jag inte hur det skulle vara ett problem att marknaden ständigt vill använda mer och mer resurser.

  I kampen mellan naturlagarna och marknaden vinner naturlagarna, så marknaden tvingas anpassa sig vare sig den vill eller inte. Varvid problemet är löst.

  David Bergkvist

  21 juli 2010 at 13:52

 7. David
  Problemet är väl att marknaden kan komma till den insikten för sent och skapa ett kaos som vi skulle sluppit om vi inte använde oss av strutsteknik utan tänkt löite mer realistiskt. De ekonomiska beräkningarna för planerna om höghastighetståg kanske skulle se helt annorlunda ut och vara värda en investering idag. Nu kanske vi kommer att sitta med en massa onödiga motorvägar om 50 år. Men då är jag ju död.

  Roland

  21 juli 2010 at 14:20

 8. Jag är böjd att hålla med Roland. Urbaniseringen visare på tecken av snabbt ökande folkmängd, den minskande barndödligheten likaså.
  Det är också rätt att energiuttaget (mat olja)från jorden ökar utan att dramatiska effekter visar sig.
  Men det finns inte perpeetum mobile.
  I världshaven börjar tecknen redan synas. Det är förmodligen där uttagsöverskottet blir tydligast först. Om hur stor folkmängdsökning jorden totalt tål finns det ett otal prediktioner, den ena målforskaren efter den andra kommer med de mest polariserade versioner, vem som är i närheten, står skrivet i stjärnorna…

  Kristian Grönqvist

  21 juli 2010 at 15:02


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: