Nonicoclolasos

USA:s nästa president?

Sarah Palin, om oljekatastrofen i Mexikanska golfen:

Gulf disaster needs divine intervention as man’s efforts have been futile. Gulf lawmakers designate today Day of Prayer for solution/miracle.

Den gode guden kommer säkert att gripa in, bara politikerna ägnar mer tid åt att prata med honom. Men det är villkoret! Gud är god.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

28 juni 2010 den 15:20

Publicerat i religion, vidskepelse

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Va praktiskt… Gör man verkligen bort sig, så hjälper Gud gärna till…
    Vilken fixare…!

    Kristian Grönqvist

    28 juni 2010 at 18:56


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: