Nonicoclolasos

Sparar homosexuella par mer?

Ibland framställs homosexuella som kortsiktiga hedonister utan tanke på framtiden. Exempelvis skriver Murray Rothbard i ”Keynes, the Man” om The Apostles, den intellektuella elitgrupp i Cambridge som bl.a. Keynes ingick i:

The Apostolic confrontation with bourgeois values included praise for avant-garde aesthetics, holding homosexuality to be morally superior (with bisexuality a distant second), and hatred for such traditional family values as thrift or any emphasis on the future or long run, as compared to the present. (”In the long run,” as Keynes would later intone in his famous phrase, ”we are all dead.”)

Men stämmer det att homosexuella inte intar ett långsiktigt perspektiv? Den nya studien ”Sexual Orientation and Household Savings: Do Homosexual Couples Save More?” rapporterar följande:

We analyze how sexual orientation is related to household savings using 2000 US Census data, and find that gay and lesbian couples own significantly more retirement income than heterosexuals, while cohabiting heterosexuals save more than their married counterparts. In a household savings model, we interpret this homosexual-specific differential as due to the extremely low fertility of same-sex couples, in addition to the precautionary motives driving cohabiting households to save more than married ones.

Om man tolkar sparbeteende som en indikation på hur stor vikt man lägger vid framtiden verkar alltså homosexuella par nog så långsiktiga som andra.

Se även inlägget ”Sexraggande nationalekonom”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

29 juni 2010 den 5:51

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Intressant, men den slutsats du drar kan man strikt talat inte dra från denna forskning. Resultatet tolkas ju i studien som att homosexuella par har större skäl att spara mer, men det skulle ju fortfarande kunde vara så att de sparar för lite i jämförelse med vad de borde (och ev. ännu mindre än heterosexuella par om man på något vis skulle justera för ”sparbehov”). Så den som vill hålla fast vid gamla invanda stereotyper kan göra det trots den här forskningen. ;-)

  Robert Östling

  29 juni 2010 at 8:55

 2. Homosexuella har t.ex. (antar jag!) mera sällan barn som kan försörja dem på ålderns höst, så precis som Robert föreslår kanske de har större sparbehov som de inte lever upp till.

  Anders Gustafsson

  29 juni 2010 at 9:23

 3. Jag är (som homosexuell man i parrelation) inte säker på att Robert Östling och Anders Gustafsson har rätt. Hur många barn försörjer sina föräldrar numera? Man skulle kunna testa er hypotes. Om ni har rätt skulle sparskillnaden mellan homo- och heterosexuella par i Sverige vara mindre än i USA eftersom vi i Sverige har en generös och universell välfärdsstat. Om homosexuella par i USA sparar mer därför att de inte har en generös och universell välfärdsstat skulle det inte behövas i Sverige. Eller har jag missförstått er?

  Hans

  29 juni 2010 at 9:30

 4. Jag lägger mig mitt emellan föregående kommentatorer. Siffrorna visar inte med nödävndighet att homosexuella är mer långsiktiga än heterosexuella, men de visar åtminstone att homosexuella inte är som stereotypen och bara konsumerar upp allt direkt.

  Nek:are

  29 juni 2010 at 9:43

 5. Är inte homosexuella mer sannolika att ha en högre utbildning? Och jag gissar att en högre utbildning och leder till att man har en längre tidshorisont/handlar mer rationellt även på längre sikt. Och man bör kanske jämföra barnlösa homosexualla par (med samma utb nivå) med hetrosexualla dito?

  Henrik

  29 juni 2010 at 17:19

 6. Homosexuella par har i snitt färre barn. Eftersom barn både kostar tid och pengar kan homosexuella jobba mer och ändå ha lika mycket fritid. Dessutom kan de både konsumera och spara mer än de som har barn. Jag har dock inte läst studien så jag vet inte hur de adresserar detta.

  Mikael Elinder

  30 juni 2010 at 7:08


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: