Nonicoclolasos

Försvarsfascism

SvD:s argumentation om värnplikten, som jag tidigare har påpekat är missvisande vad gäller de ekonomiska effekterna, når nya höjder:

Till exempel har en allmän mönstringsplikt fördelen att skapa band till försvaret hos alla medborgare. Det som så vackert heter folkförankring och som riskerar att försvinna med yrkesförsvarets betoning av att det handlar om ett jobb nästan vilket som helst.

Benito Mussolini hade inte kunnat säga det bättre. Själv föredrar jag Witold Gombrowicz frihetsinriktade klarsyn (uttryckt i Dagboken):

En tjugoårig pojke som inte har gjort sig skyldig till något brott sätts i ett koncentrationsläger som är värre än ett fängelse. … Ett eller ett par av de vackraste åren måste de skänka Fanjunkaren. Med lite tur kommer de ur det hela utan värre skavanker (ersättning utgår inte för eventuella skador). Det oundvikliga i detta stålbad förpestar deras ungdomstid redan långt före det ödesdigra datumet. … Vad skulle hända om det stiftades en lag som sade att var och en som fyllt låt oss säga fyrtio måste sitta i fängelse i ett år? En proteststorm som omedelbart skulle leda till revolution.

Läs för övrigt gärna David Hendersons artikel om hur nationalekonomer, inte minst Milton Friedman, bidrog till att värnplikten avskaffades i USA 1973.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

30 juni 2010 den 8:08

23 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Värnplikten är slaveri!

  Ari

  30 juni 2010 at 8:32

 2. Hej Niclas (?).
  Oj oj vilkken tröst att läsa Ditt inlägg!Precis mitt i prick. Jag har själv nätkommentarat och insänderiat med nästan just detta budskap.Jag satt av 540 dar. I förnuftsbefriad sysslolöshet.KanDu tänka Dig vilket straff att som 20 -åring sitta utan något att göra i mer än ett år!Enda trösten frigivning om drygt ett år!Rättslösheten var det mest betänkliga.Undantag från diskrimineringsförbudet, både i grundlagen (RF 2 kap § 16) och i diskrimineringskommittens förslag och den s k samlade lagen mot disksriminering.
  Undantag från konv. om mänskliga rättigheter , antagen som svensk lag,där slaveri och tvångsarbete förbjuds.
  Eu säger bara att värnplikt är förenlig med konventionen – d v s
  vad som helst är tillåtet om det heter värnplikt.Sålunda är det tillåtet med partiska domstolar och militära aktiviteter i övrigt har generöst undantagits.
  Tänk vilken speciell grupp värnpliktiga är.De mår bra av förtryck och förnedring.De förtjänar förakt och får fritt fördärvas till kropp och själ.
  Den socialrealistiska bilden av en stark soldat som med massor av folkförankring muckar rakryggad och med stolthet och lumparminnen tågar ut från regementet. Bildens baksida är de knäckta , som hukande och kuvade bildligt smiter ut obemärkta genom en sidodörr för att efter kanske åratal lyckas bygga upp självförtroende och självaktning.Nog glömmer man en del men aldrig pennalismen och falskheten; den sk utbidningen hade varken ut eller in(nnehåll) och absolut ingen bildning.
  Hoppsan tjatgubbe, nu drog Du iväg!
  Nu får det vara nog – både på epistel och värnplikt!
  Publicera inte min e-post!!

  Hälsningar. utan folkförankring men med massor av folkförbittring
  Hary Ö

  Harry Öhrman

  30 juni 2010 at 9:02

 3. Försvarsminister Tolgfors (m) skriver bra i Expressen om frihetsreformen och hur viktig den är för oss ungdomar: http://www.expressen.se/debatt/1.2046044/sten-tolgfors-unga-ar-vinnarna-pa-nya-forsvaret

  Tom

  30 juni 2010 at 9:07

 4. Jag blev illamående när jag läste gårdagens Brännpunkt-artikel om värnplikten.

  Dennis

  30 juni 2010 at 9:19

 5. Dennis: Det var en motbjudande syn som presenterades i den artikeln.

  Niclas Berggren

  30 juni 2010 at 9:43

 6. Att ungdomen alltid är lika korkad och naiv.
  Ett samhälle bygger på plikt och tvång i större eller mindre grad.
  Att dagens Vpl. system ens kan räknas som tvång är trams.
  Livet består av försakelser, bara curlingbarn som ni tror något annat.
  Europa kommer stå i brand inom 30 år så vem vet ni kanske har tur att bli inkallade på ålderns höst.

  Nilsson

  30 juni 2010 at 9:48

 7. Svar till Nilsson.

  Vi betalar skatt, och därför ska staten anställa folk för att skydda vår säkerhet. Kort sagt: staten är till för oss, vi är inte till för staten. Den så kallade patriotismen hör inte hemma i dagens globaliserade värld med fri rörlighet och respekt för individen.

  Soldat är ett yrke precis som alla andra. Precis som ingen tvingas till att bli racerförare, ska ingen tvingas till att bli soldat.

  Dessutom exponerar värnplikten män för större risker än kvinnor, trots att båda betalar lika stor skatt. Och barnafödande-argumentet som många gammeldags konservativa gillar att dra duger inte, eftersom det är i slutändan något frivilligt.

  anon

  30 juni 2010 at 11:14

 8. Milton Friedman? Han ville även legalisera knark. Helt klart ingen man ska lyssna på när man utformar politik.

  Bobbert

  30 juni 2010 at 12:29

 9. Nu är den i alla fall avskaffad. Vad är problemet?
  Skulle det potetiella kriget komma så kan en yrkesarme av svenskt format ändå inte kunna göra något.

  Kristian Grönqvist

  30 juni 2010 at 12:55

 10. Jag tycker att citatet ur SvD poängterar något bra med den gamla värnplikten, något som kan/skulle kunna appliceras på andra samhällsföreteelser, medan citatet av Gombrowicz bara talar om extremfall och avarter inom militär värnplikt. Jag tycker SvD säger något väsentligare här.

  Mitt ideal vore att värnplikten hade omformats till en allmän värnplikt/samhällstjänst för alla medborgare (män och kvinnor), på säg 1 månad, där man lärt sig första hjälpen, skydd vid olika olyckor och krigssituationer, något om teknik, något om psykologi – för att ge en allmän och god grund för skyddet vid stora olyckor eller krig.

  Matthias

  30 juni 2010 at 14:18

 11. Matthias

  underbart, varför ska inte staten få disponera våra liv som den vill för goda ändamål mer än så?

  varför inte tre månaders u-landstjänst?
  varför inte tre månaders hjälp till hemlösa?
  varför inte tre månaders oljesanering vid utsläpp?

  Simon

  30 juni 2010 at 14:43

 12. Det är ju värnplikten som har gjort Sverige till världens rikaste land.

  Baphomet

  30 juni 2010 at 15:12

 13. Simon: Ja, kanske, varför inte? Dina förslag låter inte helt tokiga i mina öron. Själv har jag tänkt allvarligt på en timmes städplikt i veckan (städa offentliga platser i närområdet hemma).

  Värnplikten eller någon variant av den är ändå lite särställd jämfört med de här extra förslagen, för den är det som förenar medborgarna i försvar av det egna landet. Själva grunden för den nuvarande samhällskonstruktionen.

  Matthias

  30 juni 2010 at 15:20

 14. P.S. Det behöver ju inte alltid vara ett anfall av främmande krigsmakt man behöver skydda sig mot eller hjälpa till efter, det kan handla om terroristangrepp eller klimatkatastrofer.

  Matthias

  30 juni 2010 at 15:22

 15. Fascinerande hur värnpliktens försvarare uppfinner nya och mer skruvade argument allt eftersom deras tidigare argument vederläggs. Tyvärr utan att stödja sig på någon slags verklighetsbaserad evidens. Att värnplikt ger en viktig demokratisk fostran framstår som minst sagt tveksamt när man, till skillnad från skribenterna i SvD, funderar på vad som verkligen talar för detta.

  Först det självklara. Värnplikten syftar främst till att vi ska kunna försvara landet – eventuell demokratisk fostran är i sammanhanget en marginell sidoprodukt. Det är heller inte svårt att notera en viss motsägelse i att bygga en demokratisk fostran på att tvångsrekrytera deltagarna och fängsla dem som inte är villiga att lägga ett år på att lyda order och utsättas för statlig indoktrinering.

  Sedan den evidens som finns. Hur demokratiska har de länder som använt sig av värnplikt varit och vilken effekt har tvångsrekryteringen haft på soldaterna? Nazityskland, Fascistitalien och Sovjetunionen använde sig alla av allmän värnplikt utan att detta på något sätt bromsade den tragiska utvecklingen i dessa länder. På samma sätt har värnplikt inte varit något hinder vid en rad av 1900-talets mer uppmärksammade statskupper, i bland annat Brasilien (1963), Grekland(1967), Chile (1973), Argentina (1976) och Turkiet (1980). Som exmplen visar kan värnpliktens demokratiska fostran lätt överdrivas.

  Henrik Jordahl

  30 juni 2010 at 23:57

 16. Bobbert: Det finns en mängd fördelar med att legalisera narkotika, bl.a. just nationalekonomiska. Naturligtvis finns det nackdelar ocksâ, men ”tänk pâ barnen” tycks vara ett av motstândarsidans vanligare argument. Friedman kanske helt klart är nâgon man ska lyssna pâ när man utformar politik.

  Skymning

  1 juli 2010 at 1:19

 17. Skymning min vän! Nu skojar du, antar jag. Jag tror inte att du vill låta knarket flöda fritt så att våra ungdomar kan använda det hur de vill. Det vore en säker väg till rikets nedgång och fall. Lyssna inte till Milton Friedman!

  Bobbert

  1 juli 2010 at 7:34

 18. Bobbert: Nej, jag varken är din vän eller skojar. Paternalism och förbud är tämligen ineffektiva och Portugal som rike klarar sig fint efter avkriminaliseringen. Internationellt framstâr ocksâ svensk narkotikalagstiftning som ett skämt.

  Skymning

  1 juli 2010 at 13:24

 19. Vid årsskiftet fattades runt 3.000 man i det nya insatsförsvaret.

  Andreas

  17 januari 2011 at 10:45

 20. Bobbert

  Legalisering av knark kan vara både bra och dåligt.Bra för dem som knarkar, eftersom tillgången är god och uppmuntrar inte till egendomsbrott.
  Bra för oss andra som inte vill befatta oss med varken knarket eller offren.
  Taskigt för diverse släktingar och andra anhöriga.
  Men jag misstänker att de snabbt assimileras…

  Kristian Grönqvist

  17 januari 2011 at 17:29

 21. Andreas: Det antal som trots allt finns torde räcka bra för försvarets viktigaste syssla.

  Niclas Berggren

  18 januari 2011 at 5:58

 22. Utan något speciellt intresse av att försvara allmän värnplikt i.ö. (om inte annat är ju frågan redan avgjord, och det är nog irreversibelt), så tycker jag ändå att den hade en bra funktion, iaf i mitt fall: det var massor av andra sorters människor, i olika avseenden, som man lärde känna där, med andra sorters utbildningar och med större spridning i socialgrupperna. Och man lärde verkligen känna varandra, när man tältade där ute i skogarna mitt i smällkalla vintern. Bra erfarenhet!

  Liknande kan säkert sägas även om större katastrofer, både naturliga och människoskapade som krig, så det i sig är ju inget bra argument att det även har någon positiv aspekt. Bara det att en sån där social smältdegel nog ändå är bra, tror jag. Finns det något annat bra sätt än lumpen, eller är det bara att inse att såna tider är förbi? Gated communities kanske är mer typiskt för framtiden, dvs väl separerade socialgrupper, och helst innanför säkra stängsel för de lite bättre bemedlade?

  Lennart W

  18 januari 2011 at 10:53

 23. Niclas:
  Det är inte försvarets viktigaste uppgift. Ursäkta, och jag bryr mig inte om inlägget var allvarligt menat eller inte, men det är bara puckat att hävda det. Alla vet, oavsett om man spelar dum eller inte, att det tar lång tid att bygga upp ett försvar. Om alla länder i EU skulle vara själviska och lägga ner sitt försvar så skulle Ryssland ha en field-day.

  Andreas

  18 januari 2011 at 11:43


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: