Nonicoclolasos

Hur påverkar friskolor lärarlönerna?

När privatiseringar och avregleringar diskuteras brukar effekter på konsumenter och producenter stå i fokus. (Hur påverkas priser och utbud? Ökar vinsterna?) Ganska sällan tas frågan om hur de anställda påverkas upp. En ny studie av Lena Hensvik, ”Competition, Wages and Teacher Sorting: Four Lessons Learned from a Voucher Reform”, gör emellertid det, genom att studera hur svenska lärarlöner har påverkats av friskolor:

The results suggest that competition translates into higher wages, also for teachers in public schools. While the average increases are modest new teachers gain 2 percent and high ability teachers in math and science receive 4 percent higher wages in the most competitive areas compared to areas without any competition from private schools.

Jag har tidigare rapporterat att svenska lärarlöner är låga. Högre och mer differentierade löner kan nog påverka vilka som väljer att bli lärare, vilket kan ha effekter på kompetensen och kvaliteten på undervisningen. Det är inte minst intressant att även kommunalt anställda lärare berörs (liksom elever i kommunala skolor tycks beröras av förekomsten av friskolor).

Det ska bli intressant att se om farmaceuter får uppleva en liknande löneeffekt i det nya, omreglerade apotekssystemet.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

1 juli 2010 den 11:34

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Jaha, men det är faktiskt inte bra för kommunerna att få betala mer för allt, till exempelvis för skollokaler och lärarlöner, när det kommer friskolor. Då får vi mindre välfärd för pengarna. Mindre vård, skola, omsorg, mer till giriga skolföretag och akademiker. Nej, jag tycker inte det är bra alls.

    Emil

    1 juli 2010 at 13:42

  2. Jeg synes godt om ideen! I stedet for at være tvunget til at betale for dårlig kvalitet af offentlige skoler, betaler man for bedre kvalitet af friskoler og offentlige skoler. Og husk en ting: At lærernes løn stiger betyder_ikke_nødvendigvis at skolernes totale omkostninger stiger.

    Christian Bjørnskov

    1 juli 2010 at 13:56


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: