Nonicoclolasos

Slits Sverige isär?

Thomas Östros igår:

Sverige är ett bra land. Men klyftorna mellan människor ökar. Den borgerliga regeringens politik sliter isär vårt land.

LO-rapport idag:

För första gången på många år ökade inte inkomstspridningen.

LO-rapportens resultat predikterades i början av 2009 av nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström. Se även inläggen ”Borde inte vänstern gilla kriser?””Hur påverkar ökad ojämlikhet tillväxten?” och ”Ökade klyftor”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

2 juli 2010 den 15:59

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Nu tycker jag Östros börjar kännas fjantig med så överdrivet ordval. Visst får en del det sämre men att hela Sverige slits sönder, vem upplever det så?

  Tom

  2 juli 2010 at 16:46

 2. Om man har en klyfta i ett land sliter väl den isär bara om den är känd? Det är med andra ord Thomas Östros som sliter isär genom att säga att det finns klyftor som sliter isär. Han SKAPAR den negativa konsekvensen av en klyfta genom att orera om den. Det borde han tänka på.

  Jan

  2 juli 2010 at 17:15

 3. ”Det beror på ett kraftigt fall i kapitalinkomsterna, som har störst betydelse för den rikaste tiondedelen. Andelen av befolkningen med mycket höga inkomster minskade.

  Samtidigt växte gruppen med låga inkomster. Lägst inkomst hade arbetarkvinnor, och i åldern 20—39 år ökade andelen med låg inkomst till över 11 procent 2008 mot 6 procent året före.”

  Så klyftan mellan långinkomsttagare och normalinkomsttagare har ökat. Att de superrikaste blivit fattigare spelar väl för det första inte så stor roll, för det andra är det högst temporärt.

  William

  2 juli 2010 at 17:17

 4. Wills
  De superrika har blivit fattigare, är det bra?

  Tom

  2 juli 2010 at 17:32

 5. Det är ju klyftorna som är själva grunden för Sveriges välstånd. Det var där man hittade malmen.

  Baphomet

  2 juli 2010 at 18:40

 6. I love cleavage

  swingthatcat

  2 juli 2010 at 18:57

 7. Öppna dörren: En k-pistsalava i pannan.

  Vad är klyftor?

  Anders B Westin

  4 juli 2010 at 0:07

 8. William
  När inkomstklyftorna ökar i högkonjunktur på grund av kapital är det alltså inget man ska bry sig om?

  Tom

  7 juli 2010 at 23:04


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: