Nonicoclolasos

Två skäl att motverka Miljöpartiet

Det går bra för Miljöpartiet, enligt opinionsmätningarna. De för mig två tyngsta skälen att inta en fortsatt negativ hållning är:

 1. Skolpolitiken: där betyg och traditionellt undervisande lärare ifrågasätts. Nya rön visar att tidiga betyg gynnar elever från studiesvaga miljöer och att frånvaron av traditionellt undervisande lärare troligen förklarar sämre svenska skolresultat.
 2. Arbetspolitiken: där höjda ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen, skattehöjningar för arbetande, skattesänkningar för pensionärer och friår kommer att ge starkare incitament att inte arbeta (lika mycket). Peter Norman på Sjunde AP-fonden klargör att politik av detta slag äventyrar framtidens pensioner: ”Men svenskarna kan inte kosta på sig ett sjunkande eller stillastående arbetsutbud. Det kommer morgondagens pensionärer oundvikligen att få äta upp.”

Se även den forskningsbaserade granskning av de rödgrönas ekonomiska politik som nationalekonomerna Andreas Bergh och Henrik Jordahl har genomfört.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

3 juli 2010 den 6:08

13 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Miljön då? Är inte den ett nog så gott skäl att undvika miljöpartiet, som de två sakerna du nämner?

  David Bergkvist

  3 juli 2010 at 11:58

 2. David B

  Vad menar du? Miljöpartiet har den bästa miljöpolitiken och det är den som har fått alla andra partier att ens bry sig om miljön. Det är regeringen som för en miljöfientlig politik, se bara på att dem vill bygga ny kärnkraft i Sverige, som Greenpeace varnar för.

  Jacob

  3 juli 2010 at 12:16

 3. Miljöpartiet anser att miljöpolitik handlar om att övertyga människor om vikten om att vara miljövänlig. En hållning som gör att de aldrig kan prioritera ner en enda miljöfråga, ens till förmån för en annan, viktigare, miljöfråga (eftersom detta ju skulle sända signalen att miljön inte är något att bry sig om). Och den som prioriterar allt prioriterar i själva verket inget.

  Kärnkraften är ett ypperligt exempel: miljöpartiet kan inte ens tänka sig att överväga en kraftig utbyggnad av kärnkraften i syfte att producera billig el att exportera till länder som använder kolkraft i syfte att denna kolkraft ska gå i konkurs, för för att kunna göra det skulle ju kräva att de prioriterade ner miljöproblemen med kärnkraft, vilket de inte kan tänka sig, ens för att lösa klimatproblemen. Vän av ordning kanske här vill göra gällande att det inte går att motarbeta kolkraft med kärnkraft, eller att det finns bättre sätt att göra det, men denna vän av ordning har då antingen i likhet med miljöpartiet a priori bestämt sig för att komma fram till denna slutsats, eller har i likhet med mig all anledning att sky miljöpartiet.

  Att Greenpeace och miljöpartiet håller med varandra om kärnkraften, och förmodligen de flesta andra miljöfrågor, är inte så konstigt, eftersom även Greenpeace anser att miljöpolitik handlar om att övertyga.

  Att det var miljöpartiet som fick de andra partierna att bry sig om miljön innebär bara att vi alla står i stor tacksamhetskuld till de som grundade partiet — inte att man bör rösta på dem.

  David Bergkvist

  3 juli 2010 at 13:26

 4. miljöpartiets och greenpeace vill att massorna förstår problematiken med just miljön är det så svårt att förstå jo det är svårt och vad är då problemet med att övertyga? se det bara som en fortsättning i evolutionen vi som människor har skot oss på miljön hela våran existens det är dags att inse att det inte är hållbart och ta ett eller flera steg tillbaks och tänka över hur vi ska få samhället att funka långsiktigt. Att bygga ut kärnkraften är inte att tänka efter och hitta bättre lösningar det är att idiotförklara sig ytterligare och köra på en långsiktigt osäker linje med troliga kommande komplikationer som kan få oanade effekter på HELA vår miljö våra barn och deras kommer garanterat inte att dunka oss i ryggen och säga ”det gjorde ni bra”

  Och uppenbarligen så måste man rösta på Mp för inget annat parti i alla fall i den högervridna alliansen tar miljön på allvar

  rösta miljöpartiet om inte för dig så för dina barn och barnbarn .

  johan

  4 juli 2010 at 13:23

 5. massorna! vilket roligt språk johan använder ;-)

  swingthatcat

  4 juli 2010 at 13:53

 6. Niclas, ang 1, hur vet du det? Anna Sjögren själv klargör ju i rapporten att vi inte alls kan dra slutsatsen att effekten nu, flera decennier senare när mycket annat har hänt skulle bli likartad.

  Ang 2 skriver du att Norma ”klargör” när han påstår att Sverige inte kan kosta på sig ett ”stillastående arbetsutbud”. Varför skulle vi inte det, om vi skulle vilja prioritera annat?

  Olof Johansson-Stenman

  4 juli 2010 at 15:00

 7. Olof: Jag borde möjligen ha uttryckt mig försiktigare om betygseffekten. När det gäller Normans analys tror jag på den i sak – det är apropå den jag använder ordet ”klargör” – och jag anger i bloggpostens inledning att värderingen är min. Andra kanske vill prioritera stillastående eller lägre arbetsutbud nu mot lägre pensioner i framtiden, och det står dem förstås fritt.

  Niclas Berggren

  4 juli 2010 at 15:09

 8. Delen om att det är rimligt, och dessutom högst sannolikt oavsett färkombinationen hos regeringen, med en höjd pensionsålder är ju en sak, men är det särskilt önskvärt att vi arbetar fler timmar i veckan? Det kan man ju så klart tycka (även om inte jag gör det), men frågan är i så fall hur mycker mer som är optimalt?

  Olof Johansson-Stenman

  4 juli 2010 at 18:01

 9. johan: Jag har redan skrivit vad problemet med att försöka övertyga är: om man inriktar sig på att att försöka övertyga folk om hur viktig miljön är, så kan man inte prioritera ner en endaste miljöfråga, och prioritering är A och O för att faktiskt få saker gjorda.

  När miljöpartiet bildades må det ha varit ett helt rimligt beslut att inrikta sig på att övertyga, men nar man nu gjort detta i snart 30 år, så är det hög till att övergå till att genomföra istället.

  David Bergkvist

  5 juli 2010 at 1:12

 10. Olof, jag skulle vilja föreslå att vi ser på den här frågan som ett intertemporalt beslutsproblem. Idag vill vi arbeta mindre – det är skönare att ligga i hängmattan – men när vi blir gamla vill vi ha hög pension. Problemet är att mindre arbete ger lägre pension. Detta leder till en irrationalitet när vi beslutar oss för hur mycket vi ska arbeta idag, för vi lägger inte tillräcklig vikt vid framtiden idag. (Det är därför vi öht har ett obligatoriskt pensionssystem.) För att korrigera denna kognitiva bias är det viktigt att ha extra starka incitament att arbeta. Vad säger du som professor om det? Är det rätt tänkt?

  Markus

  6 juli 2010 at 18:49

 11. Markus: Varför är det statens uppgift att åtgärda att medborgarna beter sig på ett till synes irrationellt sätt? Om medborgarna ogillar att de är irrationella står det dem fritt att sluta vara det.

  David Bergkvist

  6 juli 2010 at 19:24

 12. I IFAU-rapporten så står det ju att betyg på låg- och mellanstadiet var bra för vissa barn, men inte för alla. När betygen togs bort gjorde det att färre barn till lågutbildade gick igenom gymnasiet. Men det står också att söner till högutbildade skaffade sig MER utbildning när betygen togs bort.

  Andreas

  7 juli 2010 at 14:24

 13. Just det, Andreas, det är så miljönissarna vill omfördela? Så att de redan svaga får det svårare och de redan starka får det lättare? Vilket svek mot arbetar klassen!

  Tom

  7 juli 2010 at 14:37


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: