Nonicoclolasos

Irrationella medborgare

När irrationellt beteende konstateras på det ekonomiska området drar många slutsatsen att politiska ingrepp krävs för att ställa saker till rätta. Men tänk om även politikens deltagare uppvisar irrationellt beteende? En ny studie, ”When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions”, publicerad i Political Behavior, rapporterar om resultatet av experiment i vilket deltagarna fick läsa påhittade nyheter som var och en innehöll en falsk men ändå spridd uppfattning: att det fanns massförstörelsevapen i Irak, att Bushs skattesänkningar ökade statens intäkter och att Bush-regeringen införde ett totalförbud för stamcellsforskning. Efter varje nyhet stod, i vissa fall, en tydlig korrigering. Resultat:

We conducted four experiments in which subjects read mock news articles that included either a misleading claim from a politician, or a misleading claim and a correction. Results indicate that corrections frequently fail to reduce misperceptions among the targeted ideological group. We also document several instances of a “backfire effect” in which corrections actually increase misperceptions among the group in question.

Det verkar som om människor inte bara som konsumenter utan också som medborgare och väljare är långtifrån perfekta beslutsfattare.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

13 juli 2010 den 5:11

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Mkt intressant studie, om än inte helt överraskande, och f ö i linje med vad psykologerna brukar kalla ”confirmatory bias”!

  Den har dock inte mycket att göra med politiska ingrepp, och jag ser inte alls varför dessa resultat skulle innebära argument mot sådana ingrepp.

  Jag skulle säga att de däremot möjligen innebär argument för presstöd eller liknande.

  Olof Johansson-Stenman

  13 juli 2010 at 9:13

 2. Olof: Argumentet mot politiska ingrepp skulle kunna vara att väljares okunnighet i sakfrågor påverkar deras förmåga att välja politiker som är kapabla och villiga att göra välfärdshöjande ingrepp negativt. (Se gärna kapitel 6, ”From Irrationality to Policy”, och kapitel 7, ”Irrationality and the Supply Side of Politics”, i The Myth of the Rational Voter för utvecklade resonemang härom.)

  Niclas Berggren

  13 juli 2010 at 9:15

 3. Fast med det argumentet kan man ju kritisera i stort sett alla politiska beslut.

  T ex kan man argumentera mot sänkta skatter, eftersom väljarna inte kommer att kunna prioritera vilka skatter som bör sänkas.

  Man kan också argumentera mot att minska politiska ingrepp i allmänhet, eftersom väljarnas okunnighet är stor när det gäller vilka ingrepp som bör minskas.

  Olof Johansson-Stenman

  13 juli 2010 at 10:21

 4. Olof: Ja, det argumentet ger vid handen att vi kanske inte bör förlita oss så mycket på politiska beslut.

  Niclas Berggren

  13 juli 2010 at 10:22

 5. Påminner mig om ett djungelordspråk som cirkulerar på Landstingena:
  ”det vore ingen konst att trivas här på landstinget om det inte vore för de f-de patienterna”

  Vem är till för vem?

  Kristian Grönqvist

  13 juli 2010 at 10:30

 6. Olof Johansson-Stenman: Men studien tyder ju på att rent statisktiskt är minskade ingrepp bra, så även om väljarna väljer slumpvis vilka ingrepp som ska minskas, så kommer världen bli bättre om väljarna får som de vill.

  David Bergkvist

  13 juli 2010 at 11:23

 7. David, det gör den ju inte alls. Den visar enbart att folk tenderar att vilja ha kvar sin ideologiska övertygelse (t ex om att låga skatter är bra), så att ideologiskt övertygade individer tenderar att vara svåra att övertyga om att e haft fel även när det handlar om rent faktiska påståenden.

  Olof Johansson-Stenman

  13 juli 2010 at 14:30

 8. Jag tänkte först att man med utgångspunkt i artikeln kan argumentera för en ganska omfattande paternalism då demokratiskt beslutsfattande torde leda till att olika ideologiska bias tar ut varandra. Men så läste jag detta i slutet på artikeln:

  ”It would also be helpful to test additional corrections of liberal misperceptions.
  Currently, all of our backfire results come from conservatives—a finding that may
  provide support for the hypothesis that conservatives are especially dogmatic”

  …vilket väl illustreras väl av bloggposten om skatter och tillväxt här ovan? ;-)

  Martin

  13 juli 2010 at 15:00

 9. Olof Johansson-Stenman: Sambandet är ju att de ideologiskt övertygade väljarna väljer politiker som fattar dåliga beslut, som påverkar samhället i negativ riktning. Så om politikerna försvann, eller blev av med sitt inflytande, så skulle samhället bli bättre.

  David Bergkvist

  13 juli 2010 at 15:38

 10. Intressant sätt att pâvisa folks idioti. Rationalitet är abnormt, inte tvärt om.

  Skymning

  13 juli 2010 at 17:24

 11. David, att tro att samhället skulle bli bättre ”om politikerna försvann, eller blev av med sitt inflytande” tycker jag indikerar just en ganska extrem ideologisk övertygelse som står i stark kontrast mot i princip all tillgänglig empiri.

  Jag känner inte till ngt enda fall med ett väl fungerande samhälle utan inflytande från demoktratiskt valda politiker.

  För övrigt har folk naturligtvis ofullständig information och felaktiga uppfattningar inta bara relaterade till politiska beslut och frågor.

  Martin, jag har inte läst denna bloggpost ännu, men jag har en svag aning om åt vilket håll slutsatserna lutar…

  Olof Johansson-Stenman

  13 juli 2010 at 17:27


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: