Nonicoclolasos

Arbetslösheten som valfråga

Göran Persson i DI idag:

Jag tror det blir ett maktskifte i höst. Det är arbetslösheten som blir avgörande. Den sittande regeringen kan inte hävda att ekonomin är så välskött när arbetslösheten biter sig kvar.

Som jag har försökt hävda tidigare är emellertid den politiskt relevanta frågan om arbetslösheten inte om den har ökat under sittande regering utan om arbetslösheten hade ökat mer eller mindre utan sittande regering. Detta eftersom arbetslösheten påverkas av annat än den politik som förs, t.ex. av exogena finanskriser. Även om arbetslösheten har ökat under Reinfeldt hade den kunnat vara ännu högre utan hans politik. I så fall ska han berömmas, inte klandras, trots högre arbetslöshet än vid hans tillträde.* Elementär logik, kan tyckas, men tydligen svår att ta till sig för många.

*Även om regeringens politik har medfört mindre hög arbetslöshet, vilket implicerar en bättre arbetslöshetssituation jämfört med om regeringens politik inte hade genomförts, kan det tänkas att en annorlunda politik hade medfört en ännu mindre hög arbetslöshet. I så fall kan regeringen fortfarande  klandras för att inte ha genomfört den politiken. Men återigen bör sådant klander inte grundas endast på det faktum att arbetslösheten är högre nu än vid regeringens tillträde.

Annonser

Written by Niclas Berggren

15 juli 2010 den 5:31

13 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Nu kommer jobben?

  Joe

  15 juli 2010 at 8:35

 2. Men det här är inte logik, det är politik, och politik tror jag Göran P kan bättre än NONICOCLOLASOS

  swingthatcat

  15 juli 2010 at 8:54

 3. swingthatcat: För en gångs skull tror jag att vi är eniga.

  Niclas Berggren

  15 juli 2010 at 8:57

 4. Just denna logik tror jag är just så elementär att nästan alla förstår den. Däremot är det ju många som tror att arbetslösheten skulle ha varit lägre med en S-styrd regering.

  Om den hade varit det eller inte är ju väldigt svårt att svara på.

  Olof Johansson-Stenman

  15 juli 2010 at 9:10

 5. Förenklar du inte? Man kan mycket väl klandra regeringen även om dess politik gör arbetslösheten lägre än all annan tänkbar politik om det sker till priset av att andra mål uppnås till en sämre grad. Vi måste först specificera den sociala välfärdsfunktionen!

  Jimmy

  15 juli 2010 at 9:33

 6. Jimmy, visst, självklart är det så.

  Olof Johansson-Stenman

  15 juli 2010 at 10:30

 7. Notera att den gode Persson inte nödvändigtvis behöver tolkas som att han säger emot ditt argument Niclas. Han säger bara att det kommer bli svårt att *hävda* (underförstått: i den öppna debatten) att den skött ekonomin väl – inte att den inte gjort det. Vad han säger kan alltså tolkas antingen som du gjort Niclas: att Reinfeldt inte skött ekonomin väl, ELLER som att Persson säger att han tror att de flesta människor är oförmögna att följa den logik som presenteras här.

  Marcus Linder

  15 juli 2010 at 10:57

 8. Persson har läst IMF:s rapport och vet att Regeringen gjort ett bra jobb, men han känner nog ett visst ansvar att vara lojal mot Partiet.

  Suzy

  15 juli 2010 at 11:11

 9. Olof: Hur många är ”många”? Jag vågar gissa att ”många” även tror att arbetslösheten blev lägre med nuvarande regering än den skulle varit med en s-regering.

  Marcus Salomonsson

  15 juli 2010 at 13:09

 10. Marcus S – Sossarna var a andra sidan skickliga pa att dolja arbetslosa i fortidspension, hogre studier, sjukskrivningar mm.

  pontus

  15 juli 2010 at 14:31

 11. Pontus: Det kan vara så. I viss mån finns det en risk att man jämför äpplen och päron här. Möjligen är de människor jag beskrev mer benägna att jämföra äpplen och äpplen – eller också är det bara valår.

  Marcus Salomonsson

  15 juli 2010 at 16:38

 12. Har alltid tyckt att denna bloggare är ett självgott stolpskott, åter igen bevisar denna bloggare detta i och med att han uppenbart inte förstått vad Göran Persson talar om.

  Zingo

  16 juli 2010 at 10:49

 13. Zingo – Har du lust att upplysa oss?

  pontus

  19 juli 2010 at 14:12


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: